چرا مجاهدین برخلاف گذشته، امسال نمی توانند در ویلپنت فرانسه برنامه داشته باشند!؟

این برنامه به موضوعات مهمی در ارتباط با مسائل سازمان مجاهدین خلق، تعطیلی نمایش سالانه مجاهدین در ویلپنت فرانسه، جنگ لفظی آمریکا و ایران، تحریم و سالگرد ترور و جنگ مسلحانه مجاهدین در ایران اختصاص دارد.

چرا مجاهدین برخلاف گذشته، امسال نمی توانند در ویلپنت فرانسه برنامه داشته باشند!؟

موضوعات برنامه :
۱.بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق، سالگرد ۴ خرداد و نگاهی به استراتژی جنگ مسلحانه مجاهدین
۲.چرا مجاهدین نمی توانند از خشونت، ترور و عملیات مسلحانه دست بردارند؟
۳. تعطیلی نمایش سالانه مجاهدین در ویلپنت فرانسه
۴.بررسی مواضع جنگ طلبان آمریکا و همسویی مجاهدین با آنان بر علیه مردم ایران
۵. جنگ بین آمریکا و ایران چه سودی برای مجاهدین و رهبری آنان دارد؟

گفتگوی جواد فیروزمند با محمد حسین سبحانی – عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق
با تشکر از آقای سبحانی و کانون ایران قلم
آریا ایران – دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ – ۲۷ می ۲۰۱۹