فرقه رجوی و روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان

قابل توجه فرقه رجوی که با انواع خشونت علیه زنان و خانواده آنان، بطور خاص اعمال مالکیت نسبت به زنان اعضای سازمان و متلاشی کردن نهاد خانواده، یکی از ناقضان همیشگی حقوق زنان در صحنه ایران و بین الملل می باشد.

عطف به گزارش دیدبان حقوق بشر در سال 2005 میلادی

از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال (معادل چهارم آذر) به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است.

این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده‌است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.

این تاریخ به خاطر قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده‌است.

انواع خشونت
تجاوز جنسی در بستر زناشویی (تجاوز شوهر به همسر)
حملات جسمانی و کتک زدن
به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان
نگاه به عنوان ابزار جنسی
احساس مالکیت به زن
خواهان نابرابری

زنان ایرانی مغلوب فریبکاری های فرقه رجوی نمی شوند!
چرا زنان ایرانی از مریم رجوی و مجاهدین خلق متنفر هستند؟