توئیتر، حساب سازمان مجاهدین خلق را مسدود کرد

توئیتر سازمان مجاهدین خلق روز سه شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۹ بدلیل دروغپردازی و اخبار فیک درباره مردم ایران بسته شد.
صفحه اصلی توئیتر مجاهدین که با شیادی رهبران سازمان پر از اخبار جعلی درباره مردم ایران بود، به یکباره سفید شده و با یک هشدار بزرگ به بینندگان این صفحه می گوید که محتوای مطالب این صفحه دروغپرداز را نبینید.
مطلب هشدار دهنده توئیتر:
هشدار: این حساب به طور موقت محدود شده است.
شما به این دلیل هشدار را مشاهده می کنید چون فعالیت غیرمعمول از این حساب انجام شده است. آیا شما هنوز هم می خواهید آن را مشاهده کنید؟

درهمین رابطه حساب توئیتر ایران افشاگر، یکی از سایت های شیطان سازی علیه جداشدگان وایرانیان آزاده نیز بطور کامل مسدود گردید.
این سایت مشغول پرونده سازی و تولید ویدیو علیه افراد جداشده و منتقدان مجاهدین خلق بود.

لازم به ذکر است که ترول های اینترنتی مجاهدین خلق که از برخی کشورهای اروپایی از جمله آلبانی، اقدام به انتشار اخبار غلط رهبران سازمان می نمایند نیز تحت تعقیب قرار دارند.
در همین رابطه اگر بخواهید بدانید که صفحه توئیتر مریم رجوی چقدر پراز فالورهای فیک و ترول تبلیغ کننده می باشد می توانید حساب مریم قجر را با این لینک مورد آزمایش قرار دهید.

https://www.twitteraudit.com/Maryam_Rajavi

این سایت نشان می دهد که نیمی از فالوورهای مریم رجوی فیک می باشد و توسط ترول های مجاهدین خلق در کشورهای اروپایی فالو شده و بازنشر می گردد. که نشاندهنده هشدار رسمی توئیتر نسبت به صفحات دروغپرداز و جاعل رهبران سازمان مجاهدین خلق می باشد.

آریا ایران – سه شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۹ – ۲۴ مارس ۲۰۲۰