اطلاعیه عجیب و غریب انجمن زنان در آلمان

روز جمعه ۲۷ تير ۱۳۹۹- ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰، همزمان با سخنرانی و جلسه عمومی مریم رجوی از آلبانی با هواداران خود در دیگر کشورها، انجمن زنان متشکل از برخی اعضای جداشده در آلمان، اعلام سکوت و قطع فعالیت نمودند.
متن اطلاعیه:
سخن سردبیر
در کمال خوشبختی و سرور ما انجمن زنان ایران از تاریخ شنبه 18 ژولای 2020 برابر با 28 تیرماه 99 تا اطلاع ثانوی اعلام سکوت می کنیم و تبری می جوئیم از هرگونه دکان سیاسی ازجنس شاه و شیخ و رجوی هر آنچه باید بگوئیم تا بحال گفتیم طی 8 سال از زمان تأسیس این انجمن تا امروز البته تمام فعالیتهای ما بصورت دینامیک و نه استاتیک در این سایت باقی خواهد ماند فیس بوک انجمن زنان همچنان اکتیوباقی خواهد ماند وهمه کسانی که بخواهند می توانند ارتباط برقرارکنند.
عادینه 17 ژوئیه 2020 برابر با 27 تیرماه 1399
هیئت تحریریه انجمن زنان

در این رابطه سئوالاتی مطرح می گردد که متاسفانه انجمن زنان بدان پاسخ نداده یا اینکه نخواسته مواضع خود را روشن نماید.
۱. اگر قصد رفتن است، حالا چرا از فردا؟
امروز چه اشکالی داشت؟
از کجا آمده بودید و به کجا می روید؟

۲. انجمن زنان درباره چه چیزی سکوت می کند؟
آیا حرف ناگفته ای وجود دارد؟
حالا چرا تا اطلاع ثانوی؟
آیا متعاقبا سکوت را در آینده خواهند شکست؟
این سکوت درباره چه چیزی است؟
وقتی سکوت شکست درباره چه چیزی خواهند گفت؟

۳. انجمن زنان از چه چیزی تبری می جوید؟
چرا اطلاعیه در لفافه تهدید پیچیده شده است؟
آیا آنها مورد تهدید بوده اند که کلمات خود را اینچنین در جملات فوق گنجانده اند؟
از جانب چه کسانی؟ و آیا مقابله به مثل می کنند؟
اگر چنین باشد، آیا با تهدید می توان به تهدید دیگران پاسخ داد؟

۴. دکان ودستگاه سیاسی جنس شاه و شیخ و رجوی یعنی چی؟ و چه ربطی به فعالیت انجمن زنان داشته است؟

آیا کسانی هستند که دستگاه سیاسی جنس شاه و شیخ و رجوی، یعنی هر سه را باهم داشته باشند؟ آنان چه کسانی هستند؟ اگر چنین دکانی مضموم بوده و از شما بری است، چرا معرفی نمیکنید؟ از چیزی می ترسید؟ ترس از چیست؟

۵. انجمن زنان می گوید؛ هر آنچه باید بگوئیم را طی ۸ سال گذشته تا بحال گفته ایم.
این جمله پیچیده است. یعنی حرف دیگری برای گفتن نیست؟ کار دیگری نباید انجام داد؟
حالا چرا امروز اعلام سکوت می کنید؟ خبری شده است؟

بدون شک هر شخص یا انجمنی می تواند فعالیت خود را در مسیر روشنگری بپایان برساند. حتی ممکن است انجمن زنان در اموری که منجر به توقف فعالیت هایشان شده است، حق داشته باشند. اما نه با مواضعی که بر ابهامات بیافزاید. حرف باید صریح و ساده و روشن باشد!

از طرفی وقتی تبری جستن و سکوت تا اطلاع ثانوی باشد، معانی دیگری را می تواند به همراه بیاورد.
ما که نفهمیدیم!

۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰ – آریا ایران