از مسعود رجوی و ترور مستشاران نظامی تا بزم مریم رجوی با رفقای جنگ طلب – بخش اول

چرا مردم ایران از سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش متنفرند؟

فریبکاری ضد امپریالیستی مسعود رجوی، مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق از گذشته تا کنون؛

آیا می دانستید که آغازگر جنگ مسلحانه بین مسعود رجوی، سازمان مجاهدین خلق و حاکمیت وقت در ایران، ادعای اسلام ضد امپریالیستی رجوی بوده و او خود را آیت الله تر از آیت الله خمینی می دانست؟

آیا می دانستید که مریم رجوی، کاندیدای ضد امپریالیستی سازمان مجاهدین خلق برای انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۹ بود؟

آیا می دانستید که مسعود رجوی استان خوزستان و رودخانه مرزی ایران و عراق را در قبال اجرای عملیات موسوم به فروغ جاویدان در ۴ مرداد ۱۳۶۷، به صدام حسین پیش کش کرده بود؟

آیا می دانستید که مریم رجوی، مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، محمد سید المحدثین، عباس داوری، محمد حیاتی و فرماندهان برجسته مجاهدین خلق، پیشاپیش از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مطلع بوده و در روز حادثه به جشن و پایکوبی پرداخته و شعار مرگ بر آمریکا سر می دادند؟

آیا می دانستید که مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم رجوی و از اعضای فعلی کادر اصلی مجاهدین در دوران ترور مستشاران آمریکایی در ایران، مسئول کارگاه بمب سازی سازمان مجاهدین بوده و خود شخصا دکل های برق را بمب گذاری و منهدم نموده است؟ آیا می دانید که بمب های ساخته شده توسط مهدی ابریشمچی بود که برای ترور و انهدام مستشاران آمریکایی بکار گرفته می شد؟

در این برنامه نگاهی داریم به مواضع ضد امپریالیستی سازمان مجاهدین خلق، ترور مستشاران نظامی آمریکا توسط مسئولان و فرماندهان سازمان مجاهدین در ایران، دیدگاه رهبران مجاهدین خلق نسبت به مسائل سیاسی-اجتماعی ایران از گذشته تا کنون، مشارکت با صدام حسین در بغداد و حال در فرانسه و آلبانی با سناتورها و حامیان جنگ طلب آمریکایی که خواستار بمباران مردم ایران، تحریم نفتی، اقتصادی و بانکی هستند.

آیا سازمان مجاهدین خلق ایران، یک سازمان انقلابی، مردمی، آزادیخواه و طالب استقلال، عدالت و دموکراسی برای مردم ایران است؟

آیا مجاهدین خلق ایران تنها آلترناتیو و تنها سازمان دموکراتیک برای مردم ایران و مستقل از تمامی زد وبندهای سیاسی است؟

اگر چنین است، پس چرا با گذشت ۵۲ سال از تاسیس آنها، هیچ اثری از سازمان مجاهدین خلق در ایران یافت نمی شود؟

چرا هیچ شخصیت مستقل، سازمان، حزب یا تشکیلات ایرانی در اکران رسمی مجاهدین و در کنار مریم رجوی و رهبران سازمان در فرانسه ، آلبانی و اروپا دیده نمی شود؟

چرا صفحه رسمی مجاهدین خلق پس از سقوط صدام حسین، پر از شخصیت ها و سناتور های جنگ طلب آمریکایی است که با دریافت پول در کنار مریم رجوی عکس یادگاری می گیرند و برای مردم ایران درس دموکراسی می دهند؟

آیا مجاهدین خلق و رهبرانشان که تا دیروز دستور قتل مستشاران نظامی آمریکا در ایران را صادر کرده و بقول خودشان قرار بود ۲۰۰۰۰ مستشار نظامی را ترور کنند، اینقدر محبوب شخصیت های بازنشسته آمریکایی شده اند؟

از نظر مردم ایران، شخصیت ها ، تشکل ها و احزاب ایرانی چطور؟

با این حساب، آیا سازمان مجاهدین خلق ایران از نظر مردم ایران یک سازمان دموکراتیک است یا یک سازمان تنفر برانگیز، خشونت طلب، تروریست، فرصت طلب، دروغگو و وابسته به قدرتهای خارجی؟

و دست آخر اینکه چرا مردم ایران از سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش متنفرند؟

در این برنامه ضمن بررسی بسیار فشرده رویدادهای تاریخی، به این سئوالات پاسخ خواهیم داد.

چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ – Wednesday 21 February 2018

جواد فیروزمند،عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران
جواد فیروزمند،عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

 

ویدیو: چرا مردم ایران از سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش متنفرند؟

مصاحبه با تراب حق شناس عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین درباره ترور مستشاران آمریکایی توسط مجاهدین خلق ایران

گوشه ای از اسناد مجاهدین خلق درباره نقش آنها در اشغال سفارت و کنسولگری آمریکا در نشریات مجاهد

مجاهدین خلق و تشدید شور ضد امپریالیستی خلق قهرمان
مجاهدین خلق و تشدید شور ضد امپریالیستی خلق قهرمان
راه حل های مجاهدین در اشغال سفارت آمریکا
راه حل های مجاهدین در اشغال سفارت آمریکا

اعتراف مجاهدین به مشارکت مستقیم در اشغال سفارت آمریکا و کنسولگری آمریکا در اصفهان

 

لینک به بخش دوم ویدیو