پیروزی آنجلیک کربر، جوکوویچ، وزنیاکی در تنیس اوپن آمریکا

آنجلیک کربر، تنیس باز آلمانی توانست در مرحله یک چهارم نهایی مقابل روبرتا وینچی، تنیس باز ۳۳ ساله ایتالیایی به پیروزی برسد. او پس...

بیشترین بازدید