برداشت ابریشم در شمال ایران

پرورش کرم ابریشم و تولید محصولات بافتنی در ایران، یکی از کارهای سنتی و درآمد زا برای کشاورزان شمال کشور ایران می باشد. ابریشم یک...

بیشترین بازدید