رستوران ایرلندی و تجویزغذای بدون گلوتن با نسخه پزشک

رستورانی در شهر دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند اعلام کرده که تنها به کسانی غذای بدون گلوتن می دهد که نسخه پزشک داشته باشند؛ گواهی...

بیشترین بازدید