نقش سازمان مجاهدین خلق ایران در سیاست آمریکا علیه ایران چیست؟

آیا حمایت برخی سیاستمداران ارشد در دولت آمریکا به معنای حمایت دولت امریکا از این سازمان است؟

نقش سازمان مجاهدین خلق ایران در سیاست آمریکا در قبال ایران چیست؟


این هفته همایش مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزار شد. گروهی که به نظر می رسد حمایت برخی از مشهورترین چهره های سیاسی ایالات متحده را با خود دارد.
رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، و وکیل دونالد ترامپ درباره آنها گفته، این گروه تنها گروه دموکرات آلترناتیو جمهوری اسلامی است، و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته این گروه می تواند تا پیش از پایان امسال، جایگرین رژیم در ایران شود.

مریم رجوی به شاهزاده ترکی الفیصل در نمایش ویلپنت سال 2016 خوشامد می گوید.
مریم رجوی به شاهزاده ترکی الفیصل در نمایش ویلپنت سال 2016 خوشامد می گوید.
مریم رجوی یک لیست از شهدای ضد امپریالیست مجاهدین خلق را به سناتور مک کین در تیرانا در سال ۲۰۱۷ تقدیم می کند.
مریم رجوی یک لیست از شهدای ضد امپریالیست مجاهدین خلق را به سناتور مک کین در تیرانا در سال ۲۰۱۷ تقدیم می کند.

مریم رجوی در سخنرانی اش در این همایش ناآرامی های اخیر ایران را به گروه خودش نسبت داد.
سئوال اینجاست که تا چه حد واقعا دولت آمریکا روی مجاهدین به عنوان جایگزین حکومت ایران حساب باز کرده است؟ دولت آمریکا حتما از وجود درصد قابل توجه احساسات ضد مجاهدین در ایران بی خبر نیست، با این حساب چرا این گروه را حمایت می کند؟ از بین کشورهای دیگر رقیب ایران کدامها از این گروه حمایت می کنند؟

صفحه دو – بی بی سی فارسی