نامها و یادها بخش ششم – فرشته هدایتی

گفتگوی محمدرضا شاهید با فرشته هدایتی عضو سابق شورای رهبری مجاهدین

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در این قسمت شاهد بخش ششم گفتگو با فرشته هدایتی (عضو سابق سازمان مجاهدین) خواهیم بود.

این گفتگو بطور فشرده و خلاصه درباره کتاب خاطرات و سرگذشت فرشته هدایتی در سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد. از آنهنگام که به سازمان مجاهدین خلق پیوست و اکنون که پس از ۳۰ سال از سازمان مجاهدین جدا شد.

مجموعه ۶ قسمت گفتگوی فرشته هدایتی با تلویزیون ایران فردا
قسمت ۱: ۳۰ اوت ۲۰۱۸
قسمت ۲: ۶ سپتامبر ۲۰۱۸
قسمت ۳: ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
قسمت ۴: ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸
قسمت ۵: ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸
قسمت ۶: ۴ اکتبر ۲۰۱۸

منبع این گفتگو تلویزیون ایران فردا می باشد که در اینجا بازنشر می گردد.

مجموعه کامل ۶ قسمت گفتگو در یک ویدیو:

ویدیوی قسمت ششم گفتگو

ویدیوی قسمت پنجم گفتگو

ویدیوی قسمت چهارم گفتگو

ویدیوی قسمت سوم گفتگو

ویدیوی قسمت دوم گفتگو

ویدیوی قسمت اول گفتگو

منبع؛ تلویزیون ایران فردا