بررسی تحولات مجاهدین در سال ۲۰۱۹ میلادی

ضمن تبریک میلاد مسیح، فرا رسیدن سال ۲۰۲۰ میلادی را پیشاپیش به هموطنان عزیز تبریک می گوییم.


این برنامه به بررسی تحولات و رویدادهای مهم سال ۲۰۱۹ مجاهدین خلق اختصاص دارد:

۱. اخراج جان بولتون از کاخ سفید و تاثیرآن بر محدود شدن هر چه بیشتر فعالیت های خشونت طلبانه مجاهدین. این موضوع همچنین تاثیرات بسیار زیادی بر نگرش دولت آمریکا داشته و از طرفی موجب افسردگی و دلسردی رهبران و اعضای سازمان گردید. بگونه ای که موجب بایگانی شدن یکی از بزرگترین توهمات سازمان شد. رجوی در توهم جشن با جان بولتون در تهران حسرت بدل ماند.

۲. اخراج تلویحی مریم رجوی از فرانسه و محدود شدن فعالیت های مجاهدین در پاریس. این مسئله نشاندهنده تغییر رفتار و رویکرد دولت فرانسه نسبت به سازمان مجاهدین خلق بود. موضوعی که موجب تمرکز تشکیلات مجاهدین در زندان اشرف ۳ – آلبانی گردیده و مجاهدین را به لاک دفاعی و انقباض فرو برد.

مریم رجوی از فرانسه اخراج شده است

۳. بررسی تاثیر گذاری مجاهدین بر وقایع و رویدادهای مردمی در ایران. چرا مردم ایران برای رسیدن به مطالباتشان دست نیاز به سوی مجاهدین دراز نمی کنند؟


چرا مردم با تمام مشکلاتی که دارند، دست رد به سینه مجاهدین زده و مشی خشونت طلبانه آنان را رد نموده و از تروریزم و جنگ مسلحانه ای که مجاهدین مبلغ آن می باشند، اعلام انزجار و تنفر می کنند؟
آیا رویکردهای مسالمت آمیز مردمی در اعتراضات و تجربه ۴۰ ساله جامعه، نشان دهنده شکست استراتژی مجاهدین در ایران نیست؟
آیا رهبران مجاهدین از مواضع و رویکردهای مردمی مطلع نیستند؟ آیا رهبران مجاهدین نمی دانند که راه و روش ۴۰ ساله آنان پاسخگوی تحولات عدالتخواهانه مردمی نیست؟ پس چرا همچنان مبلغ جنگ مسلحانه و استراتژی ترور بوده و بر خشونت پافشاری می نمایند؟
چرا مجاهدین خلق در ۴۰ سال گذشته نتوانستند حکومت ایران را سرنگون نمایند؟
آیا این موضوع بر اعضای درون تشکیلات مجاهدین روشن نیست؟ پس چرا اعضای سازمان با اینکه می دانند سال ها است استراتژی مجاهدین با شکست مواجه شده، رهبری سازمان را مورد سئوال و انتقاد قرار نمی دهند؟

۴. آیا مسعود رجوی زنده است؟ کاریزمای رهبری چه تاثیری بر ماندگاری تشکیلات فرقه مجاهدین دارد؟ آیا امکان فروپاشی تشکیلات مجاهدین وجود دارد؟

۵. رویکرد تروریستی مجاهدین نسبت به اعضای جداشده چگونه عمل می کند؟

در این برنامه با آقای محمد حسین سبحانی عضو سابق شورای مرکزی مجاهدین خلق هستیم تا به تجزیه و تحلیل موارد ذکر شده بپردازیم.

گفتگوی جواد فیروزمند با محمد حسین سبحانی
عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران
با تشکر از آقای سبحانی و کانون ایران قلم
آریا ایران – چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ – ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹