21.4 C
Paris
Sunday, July 21, 2024

افراد بریده شده از سازمان مجاهدین در خدمت پروژه های امنیتی و دستگاه سرکوب

همزمان با خیزش انقلابی مردم ایران و سرکوب وحشیانه آن توسط حکومت، رژیم در صدد بکارگیری ابزارهایی برای توجیه جنایات خود بود تا با وحشت افکنی، تداوم اعتراضات مردمی را کنترل و مهار نماید.
یکی از این ابزارهای امنیتی، نسبت دادن معترضان و اعتراضات مردمی در سراسر ایران به سازمان مجاهدین خلق و برخی کشورهای اروپایی و آمریکا بود.
به همین دلیل از شیوه شناخته شده اعتراف گیری و پخش آن از شبکه های سراسری تلویزیون خود بهره برد.
اما از آنجا که این سازوکار در ۴۰ سال گذشته رنگ باخته و تاثیری بر عزم مردم نداشت، اقدام به تولید و نمایش مستندهای تلویزیونی نمود.

یکی از مستند های به نمایش درآمده در تلویزیون سراسری، مستند «خیریه اشرف/ایران اید» می باشد.
این مستند که رسما توسط شبکه های ۳ و ۵ سیما و با همکاری یک تاریخ نویس کودن امنیتی تولید گردیده، هیچ حرف و هیچ چیز جدیدی برای گفتن نداشت، جز نمایش ترهات تعدادی از «اعضای جداشده یا بریده شده از سازمان» که در راستای فرمایشات، بزعم خود از سازمان رجوی افشاگری نموده اند. در صورتیکه بسیاری از آنان در پرونده مورد نظر هیچ نقشی نداشته اند و طی سال های گذشته نیز هیچ مطلب بدردبخوری راجع به موضوع مورد بحث ننوشته اند.

استفاده ابزاری از تعدادی افراد نگون بخت تحت عنوان افشاگری «اعضای جداشده از سازمان مجاهدین» آن روی دیگر سکه اعتراف گیری های اجباری از معترضان و نمایش آن در صفحات تلویزیونی جمهور اسلامی است. که بدون هیچ تردیدی چاقوی رژیم را در سرکوب هر چه بیشتر مردم به جان آمده ایران تیز می نماید.

در همین رابطه و همزمان با نمایش مستند «خیریه اشرف/ایران اید» در شبکه های تلویزیونی رژیم، روز دوشنبه دوم ژانویه ۲۰۲۳ یوسف یونسی،‌ پدر علی یونسی،‌ دانشجوی نخبه زندانی در ایران که روز یکشنبه ۱۱دی ۱۴۰۱ بازداشت شده سر از اطلاعیه وزارت اطلاعات درمی آورد که با «شبکه‌ تأمین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی» مجاهدین خلق در ایران همکاری داشته است.

علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی در کنارپدرش یوسف یونسی

در این اطلاعیه آمده که «۶ نفر از عناصر اصلی»، «بزرگترین شبکه تامین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق در چند استان ایران بازداشت شدند.
همچنین گفته شده است «۱۰ نفر احضار و تعدادی دیگر هم از مرتبطین شبکه تحت تعقیب» هستند که تعدادی از آنها مقیم خارج از ایران هستند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران این اتهام مطرح شده که این گروه پول و اسلحه،‌ مواد منفجره و ابزارهای فنی و مخابراتی را به «تیم‌های تروریستی» تحویل داده و حتی «به استخدام اراذل و اوباش برای صحنه‌های اغتشاشات اخیر می‌پرداختند.»

در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران آمده که یکی از افراد دستگیر شده «پدر یکی از اعضای عملیاتی» مجاهدین خلق بوده که نزدیک به سه سال پیش بازداشت شده و «به یک دانشگاه صنعتی مهم کشور» منتسب بوده است.

وزارت اطلاعات ایران گفته که این شخص سابقه وابستگی قدیمی به مجاهدین خلق داشته و محکومیت زندان هم گذرانده بوده است…

همانگونه که قبلا در مقاله «نبش قبر پرونده خیریه اشرف یا مجوزی برای سرکوب بیشتر مردم؟» نوشتم؛ افراد مورد استفاده قرار گرفته شده در پروژه امنیتی شبکه های ۳ و ۵ بعلاوه مجید تفرشی، همکاران و منادیان سرکوب و مشارکت در جنایات وحشیانه علیه کودکان، زنان و خانواده های جان باختگان مردم ایران هستند، ولاغیر!

با درود به زنان و مردان بپاخاسته ایران
زن، زندگی، آزادی

جواد فیروزمند – دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ – ۲ ژانویه ۲۰۲۳

 

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط