11.9 C
Paris
Tuesday, May 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

یک چراغ قرمز دیگر برای مجاهدین

alireza_nasrolahi

حالا دست گذاشته اند روی مسائل اخلاقی . اینجا دیگر اشرف نیست که هر کاری که دلتان بخواهند انجام دهند و کسی نباشد که آنها را سین جیم کند. سخنگوی مجاهدین ادعا میکند، گلدان دزدی توطئه جمهوری اسلامی است.

ولی کجای این داستان به توطئه ربط دارد؟؟؟

گلدانهایی متعددا از سر مزاری در نزدیک اقامتگاه مجاهدین دزدیده شده اند و پس از پیگیری نزدیکان فرد متوفی که فرانسوی هستند و نه از سیاست خبری دارند و شاید حتی سازمان مجاهدین را به درستی نشناسد، گلدانها در کاخ رجوی پیدا میشود.

بعد هم که ادعا میشود گلدانها از بازار روز خریداری شده اند ولی ، ردیابهای جاسازی شده زیر گلدانها دست دزدان را رو میکند.

این روال در کجای اساسنامه مجاهدین ثبت شده؟

این مساله غیر اخلاقی را سران فرقه چگونه توجیه میکنند؟

آن زمانی که با زور مال و اموال مردم عراق، توسط مجاهدین به غارت میرفت، گرچه نادرست و غیر اخلاقی بود، و جای بحث جداگانه ای دارد، ولی به اندازه دستبرد به جایی که آرامگاه کسانی است که دستشان از دنیا کوتاه است و کسانی که به آنجا میروند برای تسلی خاطر خودشان و آرامش خود و عزیز از دست رفته شان، گلی بر سر مزار میگذارند، کار زشت و زننده ای نبود.

خدا می داند این سلسله مراتب از چه زمانی وجود داشته که دست بر قضا، تازه دستشان رو شده؟

این چه اپوزیسیونی است که با دستبرد، غارت، وطن فروشی، شکنجه، اعدام، خیانت ، جنایت و … برایش روزمره شده است.

این فرقه که پیشتر بخاطر خیانتهایی که در جق مردم ایران کرده، طرد شده است، حالا به دست گذاشتن روی تابوهای مذهبی و اخلاقی خود را پیش از پیش منفورتر میکنند.

 

علیرضا نصراللهی – سایت یاران ایران

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط