3.2 C
Paris
Tuesday, December 6, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

گزارش کامل تظاهرات ایرانیان آزاده بر علیه فرقه تروریستی رجوی در فرانسه

از ساعت ۱۱۳۰ روز جمعه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ گروه هایی از ایرانیان آزاده،شهروندان فرانسوی و افراد جداشده از سازمان مجاهدین خلق برای افشای ماهیت تروریستی فرقه رجوی در خیابان های اطراف کاخ دادگستری و میدان سن میشل پاریس برای یک تظاهرات بزرگ تجمع می کنند.

فرقه رجوی که از موضوع مطلع شده بود،بیش از ۵۰ عضو تروریست خود را از کشورهای انگلستان،سوئد،هلند،آلمان و اورسوراواز از صبح روز جمعه به محل مورد نظر گسیل می دارد تا با تهاجم و برهم زدن تجمعات مانع از اجرای تظاهرات اعتراضی گردد.

اعضای تروریست فرقه رجوی در ۳ محل جداگانه و بطور همزمان در ساعات ۱۱۴۵،۱۲۰۰و ۱۴۱۵ به افرادی که برای تظاهرات آمده بودند حمله ور می شوند.آنان با استفاده از پنجه بوکس،چوب بیسبال،زنجیر،چاقو و چتر فلزی در حضور پلیس مخفی و پلیس ضد شورش به اعضای جداشده و منتقد حمله ور شده ، خانم بتول سلطانی و آقایان محمد کرمی،محمود سپاهی،امیر موثقی،محمد حسین سبحانی،نادر نادری و تعدادی دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و با پنجه بوکس آقای نادر نادری را از ناحیه قفسه سینه و با شکسته شدن یکی از استخوان های سینه مجروح می نمایند که به بیمارستان منتقل می گردد.

بدلیل شلوغی منطقه مورد نظر و ناشناخته بودن افراد مهاجم عملا پلیس در کنترل اولیه آنان موفق نبود.اما پس از دقایقی تمامی آنها شناسایی شده و تحت نظر پلیس مخفی و پلیس ضد شورش قرار می گیرند.

در تهاجم تروریست های اعزامی مریم رجوی از اورسوراواز که با سرکردگی محمد وثوق ایمانی(محمد اطمینان)از انگلستان،علی اکبر آرمیده از سوئد و جمشید تورنجی از فرانسه ،مقداری از وسایل مربوط به تظاهرات از بین رفته و مورد تاراج اعضای باند تروریستی رجوی قرار می گیرد.

با اینحال برنامه تظاهرات راس ساعت ۱۲۳۰ از میدان سن میشل پاریس که در نزدیکی کاخ دادگستری قرار دارد شروع می شود.صدها ها تظاهر کننده با در دست داشتن پرچم ایران و پلاکاردهایی که روی آن شعارهایی به زبان فرانسه نوشته شده بود اعتراض خود را به حضور باند تروریستی رجوی در فرانسه آغاز می نمایند.همزمان میز کتابی نیز در حاشیه محل تظاهرات برقرار شده و ده ها ایرانی اقدام به توزیع بروشور و نشریه افشاگرانه نموده و به شهروندان فرانسوی مشتاق که منطقه را پر کرده بودند راجع به ماهیت فرقه رجوی و رهبران تروریست آن توضیح می دهند.

تظاهر کنندگان که میدان سن میشل را پر کرده بودند،با پلاکارد و پرچم هایی در دست ضمن شعار بر علیه فرقه رجوی گرداگرد میدان حرکت نموده و اعتراض خود را به حضور باند تروریستی رجوی و مهاجمان اعزامی از اورسوراواز اعلام می دارند.

در حین تظاهرات و برگزاری میز کتاب تعدادی از اعضای تروریست باند رجوی وارد محوطه شده و قصد برهم زدن تجمع را داشتند که با دخالت و ممانعت پلیس فرانسه از محل اخراج شده و همراه با مابقی این تروریست ها که از قبل شناسایی شده بودند دستگیر نموده ،دستبند زده و با خودروهای مخصوص پلیس به زندان مرکز پلیس پاریس منتقل نمودند.

شکوه تظاهرات ایرانیان بر علیه فرقه رجوی در پاریس و تهاجم سازماندهی شده چماقداران باند تروریستی رجوی از اطاق عملیات اورسوراواز به آنان،یک بار دیگر نشان داد که نه تنها تغییری در ماهیت آنان بوجود نیامده بلکه با از دست دادن پادگان اشرف در عراق،مرکز فرماندهی جنایات تروریستی خود را به فرانسه منتقل نموده اند. که اینگونه می توانند در برابر چشمان حیرت زده پلیس و شهروندان فرانسوی به منتقدین و قربانیان خود حمله ور شده و با آلات و ابزار قتاله به جانشان بیافتند.این واقعه نشان داد که ماهیت باند رجوی در جهت گسترش تروریزم در اروپا گام بر می دارد.جایی که حتی امنیت شهروندان کشورهای غربی را مورد تهدید و تاخت و تاز قرار داده است.

تظاهرات ایرانیان آزاده پس از جمع آوری و دستگیری تروریست های اعزامی از اورسوراواز در آرامش کامل ادامه داشته و پس از ۲ ساعت با موفقیت کامل به پایان رسید.

یادآوری می شود ۱۷ روز قبل یعنی در ۵ ژوئن ۲۰۱۲ دادگستری فرانسه، مریم رجوی و سرکردگان باند تروریستی رجوی را برای بازخواست در مورد پرونده های جدید تروریستی این گروه در کاخ دادگستری مورد بازجویی قرار داد.

ادامه دارد …

۲۵ ژوئن ۲۰۱۲

کمیته برگزاری تظاهرات

——–

گزارش کامل تظاهرات ایرانیان آزاده بر علیه فرقه تروریستی رجوی در فرانسه – ۲

آریا ایران، پاریس، بیست و هشتم ژوئن 2012

همانگونه که قبلا به اطلاع رسید،روز جمعه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ همزمان با حرکات اعتراضی در چند شهر فرانسه،تظاهرات بزرگی در میدان سن میشل و کاخ دادگستری پاریس بر علیه فرقه تروریستی رجوی برگزار گردید.

قسمت دوم ویدئو تظاهرات

قسمت اول ویدئو تظاهرات

در این مجموعه حرکات اعتراضی و تظاهرات که مورد استقبال شهروندان فرانسوی قرار گرفت،صدها ایرانی هم صدا با مردم فرانسه خواستار محاکمه و اخراج گروه تروریستی مجاهدین خلق و رهبران تروریست فرقه رجوی از فرانسه شدند.

عصر همان روز(۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ ) در جلسه ای که با دعوت برخی شخصیت های برجسته ساکن فرانسه برگزار گردید،موضوع پرونده های جدید تروریستی مجاهدین خلق، محاکمه مریم رجوی و گروه تروریستی مجاهدین خلق در فرانسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.در این جلسه خانم دکتر بهیه جیلانی(جامعه شناس)،دکتر دومینیک ادجیان(وکیل پایه یک دادگستری)،آقای مهندس جهانگیر شادانلو و آقای آلن شوالریاس روزنامه نگار برجسته فرانسوی شرکت داشته و سخنرانی نمودند.

اولین سخنران،خانم دکتر بهیه جیلانی از شخصیت های ملی مقیم خارج،طی حضور و سخنرانی در این جلسه،به اتهامات مجاهدین پاسخ گفته و موضوع ترور شخصیت وعدم وجود دموکراسی در گروه تروریستی مجاهدین خلق را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

دکتر بهیه جیلانی که طی بیش از سی سال از مبارزان جنبش دموکراسی و عدالتخواهی در ایران بوده اند،سازمان تروریستی مجاهدین خلق را فرقه ای با کیش شخصیت،افترا زن و فرافکن معرفی نمودند که دارای ظرفیت گفتگو و نقد نیست.ایشان ضمن تقبیح اعمال تروریستی مجاهدین،آنان را به تغییر،تعقل و گفتگوی مسالمت آمیز دعوت کردند…

ویدئوی سخنرانی خانم دکتر بهیه جیلانی در جلسه منتقدین و قربانیان فرقه رجوی:

۲۷ژوئن ۲۰۱۲
کمیته برگزاری تظاهرات

——–

گزارش کامل تظاهرات ایرانیان آزاده بر علیه فرقه تروریستی رجوی در فرانسه – ۳

آریا ایران، پاریس، بیست و نهم ژوئن 2012

روز جمعه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ همزمان با حرکات اعتراضی در چند شهر فرانسه،تظاهرات بزرگی در میدان سن میشل و کاخ دادگستری پاریس و همچنین جلسه ای با شرکت شخصیت های ایرانی ، فرانسوی و اعضای جداشده از مجاهدین بر علیه فرقه تروریستی رجوی برگزار گردید.

در این جلسه که به نقد و بررسی اعمال تروریستی باند رجوی اختصاص داشت،خانم دکتر بهیه جیلانی،آقای مهندس جهانگیر شادانلو،آقای دومینیک ادجیان وکیل برجسته فرانسوی و آقای آلن شوالریاس روزنامه نگار فرانسوی سخنرانی داشتند.

اولین سخنران،خانم دکتر بهیه جیلانی بودند که به شخصیت پرستی در سطح رهبری سازمان،ماشین تولید افترا و ترور شخصیت دگر اندیشان توسط سازمان مجاهدین پرداختند.

سخنران دوم جلسه آقای مهندس جهانگیر شادانلو بودند که با اعتراض به تهاجم تروریستی واحد های اعزامی مریم رجوی از اورسوراواز به تظاهرات ایرانیان آزاده در پاریس،از این گروه خطرناک به عنوان یک فرقه تروریستی یاد کرد که با فریب افکار عمومی و پرداخت رشوه به سیاستمداران بازنشسته در صدد اپوزیسیون سازی می باشد.

فیلم و متن منتخب سخنرانی آقای مهندس جهانگیر شادانلو:

خوشآمد می گویم به دوستانی که اینجا آمده اند،بخصوص آقای وکیل دومینیک ادجیان و آقای آلن شوالریاس.

ابتدا سخنی کوتاه دارم با خانم دکتر جیلانی و می خواهم بگویم که افراد سازمان مجاهدین آمدند.افرادی که شما گفتید ۴-۵ نفرشان باشند.آنها صبح ۴۰-۵۰ نفری آمدند.طبق معمول همیشه تعدادی از دوستان ما را کتک زدند.یکی از افراد ما زخمی شد که هنوز در بیمارستان است و ۴-۵ تا از آقایون مجاهدین،خانم سلطانی را کتک زدند.متاسفانه آنها جز زبان زور و چیزی که در آن سازمان و فرقه یاد گرفته اند،راه دیگری را نمی شناسند.و فکر نمی کنم حتی نوشتن کلمه دموکراسی را بلد باشند که چی هست؟با چیزی که امروز از خودشان نشان دادند.

همانطوریکه می دانید حدود ۲ هفته است که آنها به برنامه های ما تهاجم کرده اند.هفته گذشته برنامه ای بود و این هفته هم یک برنامه به این دلیل که پرونده ترورهای سازمان مجاهدین و ترورهای آنها در دادگستری پاریس باز شده است.و خوشبختانه افرادی دنبال این کار هستند تا به نتیجه برسد.

در ارتباط با این پرونده ها ۳ بار از آقای محمد سیدالمحدثین و یک بار نیز ازخانم مریم رجوی در دادگاه بازجویی نموده اند.بخاطر پولشویی،بخاطر خودسوزی های ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ و پرداخت رشوه های هنگفت به افراد خارجی از جمله آمریکایی ها،و بخاطر ترور صیاد شیرازی و لاجوردی از مریم رجوی آقای محدثین در دادگاه پاریس بازجویی نموده و سئوالاتی را مطرح نموده اند که پاسخ مستدلی به قضات نداده اند.

آقای محمد سید المحدثین دست داشتن در این اعمال را انکار کرده اند.خب طبق معمول چون می دانند که چکار کرده اند و مرتکب چه جنایاتی شده اند،طبیعی است که در دادگاه انکار کنند.در صورتیکه سازمان مجاهدین همزمان با این اتفاقات با انتشار اعلامیه و روزنامه مسئولیت ترورها را پذیرفته اند.خوشبختانه این نشریات و اطلاعیه ها وجود دارد و جای انکار باقی نمی گذارد.

اما راجع به اتفاقات برنامه امروز باید توضیح بدهم تا کسانیکه فیلم این جلسه را می بینند اطلاع رسانی شود.

برای تظاهرات امروز پاریس از پلیس مجوز داشتم،تا با برگزاری یک تظاهرات اعتراضی آرام اعلام کنیم که ما ایرانیان این سازمان را اپوزیسیون نمی دانیم.اینها یک فرقه هستند که در درون خودشان جز شخص پرستی ،دیکتاتوری و حق خوری افرادی که زندگی و عمرشان را در این سازمان و فرقه گذرانده اند،کار دیگری انجام نداده اند.مجاهدین حتی با افراد معترض درون خودشان یعنی افرادی که از آنها جداشده اند تا امروز نشان داده اند که رفتار نامناسبی داشته اند.یا اینکه از دموکراسی بدانند و بخواهند که اهل دیالوگ باشند،صحبت بکنند و …

وحشتی که سازمان مجاهدین دارد این است که ماهیت و اعمال درونی آنها افشا نشود.و شماها که از مجاهدین جداشده اید بیایید بگویید که ۲۰-۳۰ سال عمرمان را در این فرقه تلف کرده ایم و مجاهدین حاضر نیستند این را بپذیرند و تحمل آن را ندارند.

کما اینکه چند سال پیش(۱۷ ژوئن ۲۰۰۷ ) به محل جلسه ما در سالن فیاپ حمله کردند و افراد جداشده را کتک زدند.امروز در پاریس هم همان کار را انجام دادند.ولی خوشبختانه پلیس حضور داشته و از آنان عکس گرفته و همه چیز روشن است.

مسئله بعدی مربوط به برنامه هفته گذشته است.آن برنامه به این دلیل اجرا شد که همان روز مریم رجوی در ارتباط با پرونده های تروریستی سازمان مجاهدین به دادگاه احضار شده بودند و سئوالاتی از او شده بود که پاسخ های او خیلی جالب است.

خانم مریم رجوی که در کسی در کمپ اشرف بدون اجازه او حق آب خوردن ندارد،در برابر دادگاه گفته بود که من تصمیم گیرنده نبوده ام و کارهای تروریستی داخل ایران نیز مربوط به گروه هایی است که خودشان تصمیم می گیرند و به ما ربطی ندارد!آنها داخل ایران هستند و همانجا در داخل عمل می کنند.

خوشبختانه ۳ نفر از هیئت تصمیم گیرنده که تحت مسئولیت مریم رجوی،مسعود رجوی و بقیه فرماندهان مجاهدین بوده اند،رفته اند دادگاه و بر علیه مریم رجوی در ارتباط با صیاد شیرازی و لاجوردی شهادت داده اند.که طبق خبرهایی ترور صیاد شیرازی عملیات درخواستی صدام حسین بوده و برای این عملیات یک میلیون دلار پول به سازمان مجاهدین تحویل داده اند که مجاهدین این کار را برای او انجام داده اند که مریم رجوی و محمد سید المحدثین منکر این مسئله شده اند.و لاجوردی که جزو لیست ترور سازمان مجاهدین خلق بوده است.

در مورد پولشویی و پرداخت رشوه به برخی سیاستمداران بازنشته نیز تماما انکار کرده اند.و مریم رجوی گفته است که تصمیم گیرنده نبوده است.و کسان دیگری بوده اند.که خوشبختانه در ارتباط با این پرونده ها مدارک زیادی وجود دارد و رسیدگی خواهد شد.

مورد جالب دیگری که در دادگاه وجود داشته این بوده که دادگاه در رابطه با خانم بتول سلطانی و افشاگریهایی که ایشان داشته از مریم رجوی پرسیده اند.مریم رجوی خانم سلطانی را تکذیب کرده اند و گفته اند که اساسا او را نمی شناسد.مریم رجوی به دادگاه گفته است که بتول سلطانی مدت خیلی کوتاهی در پادگان اشرف بوده و چون از عوامل جمهوری اسلامی بوده به ایران برگشته و بعد به او پاسپورت داده اند و به عراق برگردانده اند تا آن مصاحبه را برعلیه ما و مجاهدین انجام دهد.و ایشان در پادگان اشرف کاره ای نبوده است.که این مورد نیز خوشبختانه مدارک اش وجود دارد و خودشان هم هستند و این موارد را می توانند به پرونده اضافه کنند…

ادامه دارد

۲۸ ژوئن ۲۰۱۲

کمیته برگزاری تظاهرات

گزارش کامل تظاهرات ایرانیان آزاده بر علیه فرقه تروریستی رجوی در فرانسه-۴

سخنرانی آقای آلن شوالریاس روزنامه نگار،نویسنده و محقق فرانسوی

آریا ایران، پاریس، اول ژوئیه 2012

قسمت اول سخنرانی آقای آلن شوالریاس

قسمت دوم سخنرانی آقای آلن شوالریاس

قسمت سوم سخنرانی آقای آلن شوالریاس

متن پیاده شده از ویدئوی کامل سخنرانی آقای آلن شوالریاس روزنامه نگار،نویسنده ومحقق فرانسوی

من آلن شوالریاس روزنامه نگار فرانسوی هستم.

برای شما توضیح می دهم که چگونه به شناخت ماهیت سازمان مجاهدین رسیدم.از بهار سال ۲۰۰۳ موجی از دستگیری ها توسط وزارت کشور که در آنموقع آقای نیکلا سارکوزی وزیر آن بود صورت گرفت.

از ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ بدنبال این دستگیری ها سازمان مجاهدین یک سلسله اعتصابات غذایی و خودسوزی براه انداختند.اعتصاب غذا البته چیز جدیدی نبود.ولی خودکشی از طریق خودسوزی قبلا در بین مسلمانان دیده نشده بود.و باید اضافه کنم که مسلمانان معتقد خودکشی را ممنوع می دانند.خودکشی در جریان عملیات های نظامی دیده شده بود.بخصوص در بین سنی ها.البته در حزب الله لبنان هم عملیات های منجر به خودکشی(انتحاری)وجود دارد ولی هرگز با خودسوزی نبوده است.

اضافه می کنم که خودکشی در جریان یک عملیات نظامی تا به حال توسط احکام اسلام تایید نشده است.و به این شکل فرد شهید به حساب نمی آید.به همین دلیل در عصر حضرت محمد که عصر مرجع مسلمانان به حساب می آید حتی یک مورد هم دیده نشده است.نه تنها در عصر حضرت محمد چنین چیزی دیده نشده بلکه در میان مسلمانان هم یک نمونه از اینگونه موارد وجود نداشته است.در عوض ما چنین مواردی را در میان یهودیان دیده ایم.

به همین دلیل سئوالات زیادی در ذهن من ایجاد شد ولی جوابی برایشان پیدا نمی کردم.تصمیم گرفتم در مورد سازمان مجاهدین خلق تحقیقات عمیقی را انجام دهم.من همراه یک گروه تلویزیونی عرب زبان نزد مجاهدین رفتم که دست به اعتصاب غذا زده بودند و خواستم که سئوالاتم را از آنها بپرسم.

به محض اینکه به یکی از آنها نزدیک شدم وچند کلمه فارسی صحبت کردم،تعداد زیادی از اعضای مجاهدین دور مرا گرفتند،بطوریکه حرکت کردن برایم ممکن نبود.این مسئله در اورسوراواز و در جریان اعتصاب غذای اعضای سازمان مجاهدین در آنجا اتفاق افتاد.

تقاضای یک مصاحبه با مریم رجوی را کردم.اما ظاهرا باید آدم چیز فهمی برایشان بنظر می رسیدم چرا که او نخواست مرا ببیند.به من گفته شد که قبل از دیدار مریم رجوی،لیست سئوالاتم را باید ارائه دهم.فهمیدم که چیزی دستگیرم نخواهد شد.

مطلع شده بودم که تعدادی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین در اروپا زندگی می کنند.به دیدار یکی از دوستان شما در آلمان رفتم.از اینجا کشفیات من راجع به مجاهدین شروع شد.

دریافتم که مشکل بسیار بزرگی در قلب مجاهدین خلق وجود دارد.آنها یک گروه سیاسی هستند همانطور که شما هم گفتید ادعای دموکراسی خواهی دارند.با اینحال اسلحه حمل می کنند و در کشورهایی سلاح حمل میکنند که هیچ ربطی به مشکلات آنها ندارد.

به خودم گفتم این موضوعی است که زحمت کشیدن و تحقیق کردن در مورد آن ارزش خواهد داشت.به همین دلیل کتاب قطوری در نتیجه تحقیقاتم منتشر کردم بنام “خودسوزی”(زنده زنده سوختن)،از محمد تا کارس مارکس.

برای اینکه سازمان مجاهدین همیشه از روش و تکنیکی که در فارسی به آن می گویند “شتر مرغ” استفاده می کنند.مسلما ایرانی ها این موضوع را می شناسند.به این سیستم که سیستم دوماهیتی است و به فرد اجازه می دهد که خودش را با متناسب با ماهیت مخاطب خود نشان دهد.

به این شکل که مثلا وقتی مجاهدین در مقابل افراد چپگرا قرار می گیرند،چپگرا می شوند.وقتی مسلمانان قرار می گیرند،مسلمان می شوند.با این همه در هیچ یک از دو جبهه واقعی نیستند.

من سئوالات خیلی زیادی از افراد جداشده پرسیدم.سئوالات طولانی پرسیدم.یک روزنامه نگار با اینکه امکانات یک پلیس را ندارد اما درست مثل پلیس عمل میکند.باور کنید هر کسی که در دروغ گفتن خیلی ماهر باشد بالاخره روزنامه نگار به نقطه ای می رسد که دروغگویی فرد را تشخیص می دهد.

حتی به دیدن یکی از جداشده ها در تهران رفتم.مصاحبه من با او سه ساعت طول کشید.او را سئوال پیچ کردم.بعد از سه ساعت مصاحبه فرد گریه می کرد.البته این تجربه را در اروپا با دیگر افراد جداشده هم داشتم.چرا که وقتی از فرد سئوالات زیادی می پرسی او را به عمق فاجعه می بری.فرد خاطرات و مسائلی را که متحمل شده را به یاد می آورد و باور کنید خیلی سخت بود،درست مانند زمانیکه یک فرد در انتهای صحبت با پلیس درهم می شکند و به گریه می افتد!

اینها را برای شما تعریف میکنم که به شما بگویم من تقریبا تا عمق این قضیه پیش رفته ام.جداشده ها در مورد مجاهدین ممکن است دروغ هم بگویند،اما نه صد درصد و نه در مورد همه چیز.

با مصاحبه های متعدد و پیاپی که با جداشده ها چه در ایران و چه در اروپا انجام دادم(خودتان هم می دانید بسیاری از شماها با من ملاقات داشته اید)دیدم که همه حرف های یکسانی می زنند و یکدست هستند.در نتیجه به ماهیت عملکردی سازمان مجاهدین پی بردم.نه به موجودیت شان.

جدای از همه اینها در سال ۲۰۰۴ برای دیدن کمپ اشرف به عراق رفتم.ابتدا از نیروهای آمریکایی تقاضای دیدار از اشرف را کردم.آنها مرا دنبال نخود سیاه فرستادند.در آنزمان پیدا شدن یک فرانسوی که از نیروهای آمریکایی تقاضای دیدار از مجاهدین را بکند خوشآیند نبود.(در بغداد) یک تاکسی گرفتم و خودم را به پشت درب های میله ای پادگان اشرف رساندم.افراد تحت کنترل آمریکایی ها وارد و خارج می شدند.در آنزمان تردد در عراق هنوز خطرناک نشده بود و عملیات های تروریستی به شدت امروز وجود نداشت.

باورتان نمی شود.کسانیکه مانع ورود من به پادگان اشرف شدند مجاهدین نبودند بلکه خود آمریکایی ها بودند.به این ترتیب فهمیدم که کاسه ای زیر نیم کاسه آمریکایی ها است.درست است که همیشه مسائل امنیتی وجود دارد.من به دلیل تجارب زیادی که از مسافرت در کشورهای جنگ زده دارم و شناختی که از نیروهای آمریکایی پیدا کرده ام،بلافاصله فهمیدم که آمریکایی ها اصلا مایل نیستند من وارد پایگاه سازمان مجاهدین در پادگان اشرف بشوم.

در نهایت سئوال اینجا است؛آّیا سازمان مجاهدین خلق تروریست است؟

باید بدانیم که عملکرد آنها چگونه بوده است؟آنها حملاتی را در زمان شاه و در زمان جمهوری اسلامی انجام داده اند.در هر دو مورد تحت عنوان “مقاومت” در داخل خاک ایران به چنین حملاتی دست زده اند.من خیلی زود فهمیدم که عنوان “مقاومت” برای این گروه فاقد اعتبار است.چرا که تعریف مقاومت این است که فرد یا گروه به صورت مسلحانه در برابر نیروی خارجی که کشوراش را تحت اشغال درآورده است می ایستد.اما مجاهدین خلق در حال مبارزه با یک اشغاگر خارجی نیستند.هر کسی ممکن است منتقد آخوندها باشد و این قابل فهم است.ولی این آخوندها ایرانی هستند.

سازمان مجاهدین سابقا فعالیت هایی در برابر آمریکایی ها و ایرانی ها داشتند(اشاره به ترور مستشاران آمریکایی در ایران).باید بگویم مخالفت در برابر حضور یک بیگانه طبیعی است.اما وقتیکه مجاهدین آن بیگانه را در خاک کشور مجاهدین که اشغالگر نیست،می کشند،مرتکب جنایت شده اند.مجاهدین این کار را می کردند که آمریکایی ها را بترسانند و در نتیجه آمریکایی ها ایران را ترک کنند.بنابر این مجاهدین با منطق تروریستی عمل می کردند.مجاهدین آمریکایی ها را می کشتند که مسلح نبودند.به این وسیله مجاهدین خلق مرتکب جنایتی می شدند که برخاسته از یک منطق تروریستی بود.در نتیجه مجاهدین خلق،”تروریسم” را به مورد اجرا می گذاشتند.

تشریح این موضوع خیلی سخت است که آیا شما با یک جانی طرف هستید یا با یک تروریست؟

به همین خاطر مجبوریم یک تعریف مشخصی از مجاهدین ارائه بدهیم.

در یک عملکرد تروریستی در واقع شما کسی را می کشید که غیر نظامی است و فاقد سلاح است.پس بعد غیر نظامی بودن آن فرد بسیار مهم تر از فاقد سلاح بودن اش است.

بخش دوم تاریخچه موجودیت مجاهدین مربوط به زمانی است که به عراق صدام حسین پناه بردند.در آنجا مجاهدین عملیات های کاملا نظامی بر علیه ایران داشتند.مثلا عملیات فروغ جاویدان را حتما بخاطر دارید.من به این عمل تروریسم نمی گویم،چرا؟چونکه این عمل کاملا بصورت نظامی در قلب ارتش عراق که در حال جنگ با ایران بود طراحی شده بود.در عوض بدیهی است که این عمل به چشم ایرانی ها یک خیانت مسلم است.چرا که مجاهدین خلق خودشان هم ایرانی هستند ارتشی را حمایت می کردند که به کشورشان تجاوز کرده بود.

در عوض وقتیکه شرح برخی از عملیات های چریکی مجاهدین را که به کمک فرماندهان تک نفره در خاک ایران به ثمر می رسید را می خواندم متوجه شدم که درست است که بعضا اهداف آنها نظامی ها بوده است.مثلا اعضای سپاه پاسداران.اما در هیچ یک از این عملیات ها طراحی طوری انجام نشده است که به غیر نظامیان هیچ آسیبی نرسد.بنابر این همین کافی است که بدانیم بدون شک این عملیات ها،عملیات های تروریستی بوده است.برای مثال تیراندازی های کورکورانه ای و خمپاره اندازی هایی را در خیابان ها شهرها انجام می دادند عمل تروریستی بود.

قبل از اینکه یک خمپاره شلیک شده به زمین اثابت کند،یک مسیر منحنی را در آسمان طی می کند.مثل یک موشک نیست.با موشک می توان هدف گیری کرد.تیراندازی با موشک مستقیم است.خمپاره را باید از پشت یک مانعی پرتاب کرد،از پشت یک سنگر،دیوار،درخت یا بوته.در نتیجه وقتی شما یک خمپاره را شلیک می کنید از هر ده بار در هشت مورد هدف خود را نمی بینید.به همین جهت شلیک خمپاره در اماکنی که محل زندگی افراد غیر نظامی است،یک عملیات تروریستی محسوب می شود.بیشتر از این توضیح نمی دهم چون بحث به درازا می کشد و من قادر هستم ساعت ها در این مورد صحبت بکنم.نتیجه این مجموعه باعث می شود که بتوانم بگویم،بله مجاهدین خلق یک گروه تروریستی است!

در اینجا نکته دیگری را در پرانتز مطرح میکنم.با شنیدن گفته های من شما ممکن است بگویید پس کشورهایی هستند در حال حاضر دست به اعمال تروریستی می زنند.خیلی سخت است بگوییم که یک کشوری دست به تروریسم می زند.برای اینکه تروریسم در چارچوب قانونی حکومت ها را شامل نمی شود.مثلا به آمریکایی ها یا اسرائیلی ها نمی توان گفت که فلان عملیات تان تروریستی بوده است!یا حتی به فرانسوی ها.درست است که ما امروز مردم آرامی هستیم.اما در تاریخ ما هم روش های نظامی افراط آمیزی وجود داشته است.به همین دلیل فکر میکنم که حکومت ها را باید در گروه دیگری طبقه بندی کرد.به نظر من حکومت ها مرتکب جنایاتی وخیم تر از تروریسم می شوند.

با اجازه شما آقای وکیل می خواهم بگویم که از نقطه نظر حقوقی و قانونی حکومت ها مسلما از مسئولیت بالاتری برخوردار هستند و ابزار و منابع مالی بسیار قوی تر نسبت به یک سازمان تروریستی بهره مند هستند ولی نام شان در دنیا به رسمیت شناخته شده است.به همین دلیل حکومت ها وقتی مرتکب چنین جنایاتی می شوند،گفته می شود که آنها جنایت علیه بشریت انجام داده اند.

از همه اینها گذشته مسئله تروریسم در دنیا چیز جدیدی نیست.تروریسم یک نوع تاکتیک جنگی است.تاکتیک جنگی که در دنیا مدت ها است مورد نفرت واقع شده است.مثل همان گازهای شیمیایی که مدت ها در جنگ ها استفاده می شد و امروز ممنوع شده است.تروریسم نیز به همین شکل است.یعنی یک سلاح ممنوعه است.مشکل اینجا است که عده ای از این سلاح استفاده می کنند،اما عده ای دیگر هم از این کلمه استفاده تبلیغاتی می کنند.به همین دلیل این دو واقعیت را همیشه در کنار هم نگاه کرد.

در مورد سازمان مجاهدین خلق،تعدادی از عملیات های آنها تروریستی بوده است.برای مجاهدین خلق بسیار متاسف هستم که بگویم،بله شما یک گروه تروریستی هستید!

متشکرم.

۲۲ ژوئن ۲۰۱۲
کمیته برگزاری تظاهرات

————-

سخنرانی آقای دومینیک ادجیان حقوقدان و وکیل برجسته فرانسوی

در جمع منتقدین و قربانیان فرقه تروریستی رجوی 

گزارش کامل تظاهرات ایرانیان آزاده بر علیه فرقه تروریستی رجوی در فرانسه-۵

 

آریا ایران، پاریس، دوم ژوئیه 2012

متن سخنرانی آقای دومینیک ادجیان حقوقدان و وکیل برجسته فرانسوی

روز جمعه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ همزمان با حرکات اعتراضی در چند شهر فرانسه،تظاهرات بزرگی در میدان سن میشل و کاخ دادگستری پاریس و همچنین جلسه ای با شرکت شخصیت های ایرانی ، فرانسوی و اعضای جداشده از مجاهدین بر علیه فرقه تروریستی رجوی برگزار گردید.

در این جلسه که به نقد و بررسی اعمال تروریستی باند رجوی اختصاص داشت،خانم دکتر بهیه جیلانی،آقای مهندس جهانگیر شادانلو،آقای دومینیک ادجیان وکیل برجسته فرانسوی و آقای آلن شوالریاس روزنامه نگار فرانسوی سخنرانی داشتند.

آقای دومینیک ادجیان حقوقدان و وکیل برجسته فرانسوی که تا کنون ۲ بار ایوبونه لابی امنیتی مریم رجوی و رئیس سابق سازمان ضد جاسوسی فرانسه را در دادگاه پاریس شکست داده است،آخرین سخنران جلسه بود.
آقای ادجیان ضمن تشریح پرونده های تروریستی مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق در فرانسه،عراق و ایران توضیحات روشنگرانه ای راجع به روند دادرسی در دادگاه پاریس ارائه دادند.

قسمت اول ویدئوی سخنرانی آقای ادجیان

قسمت دوم ویدئوی سخنرانی آقای ادجیان

امروز شما اینجا هستید به این دلیل که قربانی و شاهد هستید.قربانی هستید به این دلیل که در پادگان اشرف زندگی کرده بودید.چرا که امروز صبح در تظاهرات تان شاهد بودم که اعضای مجاهدین خلق بر علیه شما چه عکس العمل هایی نشان دادند.شما قربانی هستید و من وکیلی که بتوانم در برابر قانون فرانسه اثبات کنم قربانی شده اید.شما شاهد هستید به این دلیل که در پادگان اشرف زندگی کرده اید.به همین دلیل سئوالاتی از شما وجود دارد که برای قانون و سیستم قضایی فرانسه مهم است.برای درک واقعیت هایی که بر شما گذشته است.

من یک وکیل هستم و سیاسی نیستم.چرا که اینجا می خواهم به شما اطمینان بدهم.ما در فرانسه چهار انتخابات گذراندیم که آمار و ارقام زیادی را نشان دادند.زمانی بود که به ایران رفته بودم و در خیابان های تهران می گشتم.باید اشاره کنم که آینده ایران مربوط به مردم ایران است و به کشورهای دیگر ربطی ندارد.اما چیزی که مطمئن هستم همین فردا ما کار آماده ای انجام می دادیم و از ایرانیان می پرسیدیم که اگر مریم رجوی و مجاهدین خلق را بعنوان آلترناتیوی برای آینده معرفی کنیم و جواب بخواهیم،می توانیم مطمئن باشیم که پاسخ مردم منفی خواهد بود.روزنامه و مسئولینی که در فرانسه هستند نمی توانند نظر واقعی مردم ایران را تغییر دهند.

امیدوارم موضوع امروز ما عاملی برای تغییر برنامه فردا نباشد.تعداد افراد شرکت کننده در برنامه سیاسی ۲۳ ژوئن مریم رجوی و پول هایی که برای آن خرج می کنند،تاثیری در دیدگاه مردم و قانون فرانسه نخواهد گذاشت.بیشتر افراد شرکت کننده در برنامه مریم رجوی اصلا ایران را نمی شناسند.تعداد کمی اصلا نمی دانند که ایران در کجا هست؟در نتیجه طرفداری لابی های مجاهدین بسیار شکننده و موقتی است.

گروه رجوی از افراد بسیار شناخته شده برای کار سخنرانی های تبلیغاتی استفاده می کنند.از جمله فرماندار و رئیس سابق ضد اطلاعات فرانسه یعنی آقای ایوبونه.من آقای ایوبونه را بنا به درخواست آقایان احسان نراقی و جهانگیر شادانلو به جرم افترا و نشر اکاذیب در دادگاه(زمستان ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ) ۲ بار محکوم کردم.آقای ایوبونه در دادگاه اولیه محکوم شدند.همچنین در دادگاه استیناف نیز مجددا محکوم گردیدند.مجاهدین با تمام قوا وکلا یشان نتوانستند این تصمیم را تغییر بدهند.

من از این پروند به این دلیل صحبت می کنم که مربوط به زندگی و سرنوشت شما است.در رابطه با انتشار کتاب “واواک…” به قلم ایوبونه ،ایشان به موارد مشخصی در دادگاه محکوم شدند.اکثر مطالبی که در کتاب ایوبونه منتشر گردید قبلا توسط مجاهدین منتشر شده بود،طوریکه نوشته آقای ایوبونه حتی یک ویرگول با نوشته مجاهدین اختلاف نداشت.همینطور کسانیکه آنها برای شهادت آوردند گفتند که افراد معرفی شده در کتاب ایوبونه برای جمهوری اسلامی ایران کار می کنند.این دروغپردازی ها در دادگاه رو شد و در نتیجه آقای ایوبونه در دادگاه به افترا و نشر اکاذیب محکوم گردیدند.شما نه تنها این مسائل را باید بدانید بلکه حتی آن را تکرار کرده و حول آن افشاگری نمایید.

در کتاب جدیدی که بنام ایوبونه منتشر گردیده در مورد من صحبت های زیادی شده است.همینطور در سایت های اینترنتی شان اگر نگاه کنید می بینید که بارها از طرف آنان زیر سئوال رفته ام.این افتراها در تصمیم من که بعنوان وکیل کارم دفاع از قربانیان و افراد جداشده است،خللی وارد نخواهد ساخت.

من الان می خواهم به شما بگویم که چه انتظاری باید از قانون فرانسه داشته باشید؟

در این آفیش که مرا شوکه کرد پرسیده شده است چرا مجاهدین خلق در فرانسه محاکمه نشده اند؟

امروز گروه ضد تروریسم در فرانسه، ۱۵ پرونده تروریسی در دادگاه دارد.ترورهای سال ۱۹۸۱ که ۸۰ کشته داد.پرونده خمپاره اندازی مجاهدین به دفاتر ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت در فوریه ۲۰۰۰ و در مرکز شهر تهران.ترور ژنرال صیاد شیرازی در تهران که توسط تیم های عملیاتی اعزامی مجاهدین در تهران انجام گردید.ژنرال صیاد شیرازی ساعت ۶ صبح وقتیکه با ماشین میخواست از خانه اش خارج شود ترور گردید.البته من به تهران رفته و با خانواده صیاد شیرازی ملاقات داشتم و آنها اعتراف کردند که ترور صیاد شیرازی توسط مجاهدین انجام گرفته شده است.

در نتیجه امروز از پرونده های دیگری صحبت نمی کنم چون وقت زیادی خواهد برد.امروز فقط می خواهم ۲ مطلب را برایتان روشن کنم.

مطمئنا سیستم قضایی فرانسه پرونده ها را با صبوری مطالعه خواهد کرد و تصمیمی کاملا منطقی و مبتنی بر واقعیت ها خواهد گرفت.حتی اگر زمان زیادی طول بکشد.

راجع به پرونده خمپاره اندازی و موشک پرانی مجاهدین به دفاتر ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت در فوریه ۲۰۰۰ باید بگویم که به پرونده قربانیان آن رسیدگی شد.

قانون و سیستم قضایی فرانسه نقش خود را کاملا خوب ایفا می کنند.یکی از ضوابط دموکراسی رسیدگی به حقیقت است.راجع به قربانیان بمب گذاری و عملیات های تروریستی،قانون در فرانسه نقش خود را بخوبی ایفا کرده است.این شرایط قانون در فرانسه است که به پرونده های قربانیان رسیدگی شود.و از نظر من این یکی از مهمترین مسائل است.

همه پرونده های تروریستی که تا کنون تشکیل شده و وکلایی که در حال رسیدگی به این پرونده ها هستند،معترف هستم که سیستم قضایی مدت زمان زیادی روی آن صرف کرده است.

شما در فرانسه محمد سید المحدثین را می شناسید.همینطور مریم رجوی را بهتر از من می شناسید.در فرانسه مسائلی هستند که همیشه بصورت مخفیانه باقی می مانند.و از من نخواهید تمام مسائلی که در بازجویی مریم رجوی توسط دادگاه گفته شد را امروز برایتان تکرار کنم.

نام وکیل خانم رجوی آقای لکلرک است.ایشان علاوه بر وکالت مریم رجوی،عضو انجمن دفاع از حقوق بشری می باشند که رئیس اش خانم رجوی است!

با اینکه نمی توانم بسیاری از آنچه در پشت پرده می گذرد را برایتان باز کنم ولی می توانم بگویم که سرگردانی و سردرگمی خیلی زیادی در اعمال آنها مشاهده می شود.البته خانم رجوی در دادگاه گفته اند که هیچ اطلاعی از مسائل مربوط به ترورها و بمب گذاری ها ندارند.نقش تصمیم گیری نداشته اند.و هیچ مرکز تصمیم گیری نه در اشرف و نه در عراق وجود نداشته است که نشان دهد فرمان عملیات تروریستی را از این گروه در آنجا گرفته باشند.مریم رجوی در دادگاه گفته است که همه تصمیم گیری ها در داخل ایران بوده و بوسیله سمپاتیزان های مجاهدین که کاملا ناشناخته بوده و خارج از کنترل مریم رجوی و مجاهدین خلق قرار داشته عملیات های تروریستی را انجام داده اند.

سخنان ایشان کاملا با واقعیت مغایرت دارد.البته با استفاده از قانون،ایشان را مجبور کردم که در دادگاه واقعیت ها را نیز بگویند.همه شما در این زمینه نقش بزرگی ایفا می کنید.برای اینکه شما در تمامی این اتفاقات حضور داشته و در میان آنها زندگی کرده اید.اکثر شماها در مجاهدین شکنجه شده اید.اغلب شماها علاوه بر شکنجه و زندان در حضور اعضای مجاهدین وتوسط مریم و مسعود رجوی محاکمه شده اید.

برای سیستم قضایی فرانسه خیلی مهم است که به سخنان گوش بدهد و واقعیت ها را از درون آن کشف نماید.این موارد در قانون فرانسه قابل پیگیری بوده و می توان آن را اثبات نمود.

در پرونده ۱۷ ژوئن مریم رجوی نیز آنها تبلیغات زیادی حول آن انجام دادند،وانمود کردند که مریم رجوی بیگناه بوده و موجب تبرئه آن شدند.

راجع به آقای ایوبونه سخنگوی خانم رجوی باید بگویم که پس از کتاب اول شان،کتاب جدیدی بنام “توطئه و مشارکت…” نوشته اند که در آن تبرئه شدن مریم رجوی و مجاهدین را یادآوری نموده اند.تمام کتاب هایی که آقای ایوبونه به دستور مجاهدین و مریم رجوی نوشته اند مملو از حرف های غیر واقعی و نادرس است.

راجع به پرونده تروریستی مجاهدین خلق و مریم رجوی در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ باید بگویم که قاضی ضد تروریستی تصمیم گرفت که جنبه تروریستی پرونده را حذف نماید.اما این پرونده بدلیل جرم های دیگر همچنان باز است.بخصوص جرم پولشویی مجاهدین.همینطور در باره بودجه سازمان مجاهدین که از کجا و بوسیله چه کسانی تامین می گردد؟

با این مطلب که شما باید به سیستم قضایی فرانسه اعتماد داشته باشید و با این حرف که مطمئنا حق به حقدار خواهد رسید،می خواهم سخنانم را به پایان برسانم.شک نداشته باشید.آینده ایران با فلسفه گروه تروریستی مجاهدین خلق اساسا سر سازش ندارد.به همین دلیل امیدتان را از دست ندهید.

از شما تشکر می کنم که به سخنان طولانی من گوش دادید.کاملا با زبان حقوقی با شما صحبت کردم.باور کنید که قانون قضایی فرانسه سلاحی غیر قابل تصور است.

گروه مجاهدین خلق از بمب،خمپاره و تروریسم در ایران استفاده کرده است.قوه قضایی فرانسه و وکلا بسیار قوی و کارآمدتر از چیزی که تصور شود هستند.

این سخنرانی امروز من برای شما بود.و من تمامی حرف هایم را تایید میکنم.به امید دیدار در آینده نزدیک.

متشکرم
۲۲ ژوئن ۲۰۱۲
کمیته برگزاری تظاهرات

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط