20.2 C
Paris
Thursday, September 28, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

گزارشی از گردهمایی ضد جنگ پاریس

عصر روز شنبه 27 اکتبر 2007 در میدان تروکادرو پاریس گردهم آیی ایرانیان بر علیه جنگ و در همبستگی با مردم ایران در هوای سرد پاریس برگزار شد.

محل گردهم آیی که با پوسترهای بزرگ ضد جنگ و پرچم سه رنگ ایران تزئیین شده بود حال و هوای خاصی به این میتینگ داده بود.تعدادی از شرکت کنندگان ایرانی و فرانسوی که خبر این گردهم آیی را از رادیو فرانسه شنیده بودند با ابراز انزجار از هر گونه بهانه و فرصت طلبی قدرت های بیگانه و بیگانه پرست های وطن فروش و سازمان مجاهدین ،اعلام کردند که با هر چه در امکان و توان خود دارند بر علیه هر گونه جنگی ایستادگی کرده و با هر چه که در توان دارند به کمک مردم ایران خواهند شتافت.و هرگز نخواهند گذاشت که گروه های تروریست بیگانه پرست و خیانت کاری چون سازمان مجاهدین حق مسلم مردم ایران را به بیگانگان بفروشند!

در این گرد هم آیی ابتدا  موزیک از بلند گوهای صوتی مستقر در محل پخش شده و سپس پیام همبستگی با مردم ایران توسط آقای فیروزمند قرائت گردید.؛

1.ما ،ایرانیان مقیم فرانسه و اروپا در این نقطه گرد آمده ایم تا برای برقراری صلح جهانی و بالاخص ایران تلاش کرده و پیام صلح دوستی و همزیستی مسالمت آمیز مردم ایران را به گوش جهانیان و دولتمردان برسانیم.

2.ما ایرانیان درمخالفت با اهداف شوم قدرت های خارجی، نیروهای جنگ طلب و بیگانه پرست ؛دست اتحاد و همیاری با مردم ایران را بعنوان یک افتخار میهنی میفشاریم.

3.جنگ و جنگ افروزی توسط نیروهای آمریکایی و تعدادی مزدور و وطن فروش ایرانی که داعیه سیاسی و اپوزیسیون نمایی دارند ،نه موهبت الهی است و نه پیام آور آزدی!تجربه اهدای آزادی نوع سلطه گرانه به مردم عراق و افغانستان یک تجاوز سرکوب گرانه و به تاراج بردن دارایی ملت های صلح طلب است. کودکان،زنان و مردم ما جنگ نمی خواهند.اگر تعدادی از گروه های وطن فروش ایرانی و یا کشورهای سلطه گر بر طبل های جنگ می کوبند ،خواسته و نیت مردم ایران نیست.به اعتقاد ما هر گونه تغییر اجتماعی در ایران می بایست توسط مردم و نمایندگان واقعی آنها صورت گیرد و اهرم جنگ به معنای تجاوز به تمامی قوانین و نوامیس بشری در ایران می باشد.

4. ما ایرانیان مقیم فرانسه، جدای از هر گونه تعلق قومی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی همصدا با ایرانیان مقیم اروپا در این گردهم آیی بزرگ شرکت نموده و اعلام می داریم که هر گونه فکر تجاوز به خاک ایران را پیشاپیش محکوم نموده ودر همین رابطه تمامی شهروندان فرانسوی و اروپایی را به قیام بر علیه جنگ دعوت می نماییم.

5.جنبش ما یک جنبش فرهنگی و صلح طلب برای ایران و جهان است و در این راستا از هیچ گونه کوششی فرو گذار نخواهیم کرد.

انجمن آریا”انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه”

28 اکتبر 2007

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط