19.2 C
Paris
Wednesday, March 29, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

کشف یک کاخ هخامنشی در خراسان شمالی

خبرگزاری ایرنا گزارش کرده است، در کاوش های روزهای گذشته درتپه تاریخی ریوی، واقع در پنج کیلومتری شهر آشخانه در استان خراسان شمالی، بقایای یک شهر خشتی و یک کاخ هخامنشی شامل یک تالار ستون دار و پایه ستون سنگی کشف شد.

به گفته جواد جعفری، سرپرست گروه باستان شناسی فعال در تپه ریوی با توجه به اینکه تا کنون هیچ اثری از امپراطوری هخامنشی در شمال شرق ایران یافته نشده، این کشفیات می تواند نشانگر پیدایش اولین شهر مهم از این دوره در خراسان باشد. وی افزود که این آثار گواه آن است که با یک معماری خشتی بزرگ و با یک شهر مواجه هستیم که بسیار گسترده بوده است.

وی در توضیح دوره های تاریخی یافته شده در این تپه، افزود: «براساس کاوش های انجام شده مهمترین استقرار تاریخی در این تپه مربوط به دوره هخامنشی است و البته از دوره های بعد از آن (دوره های اشکانیان و ساسانیان) نیز آثاری کشف شده که نشان می دهد همچنان کاربری شهری در آن دوران نیز وجود داشته است».

این کاوش ها با همکاری مشترک باستان شناسان ایرانی وموسسه باستان شناسی آلمان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. آقای جعفری با بیان اینکه تا کنون پنج فصل از این کاوش ها در این تپه انجام شده است ابراز امیدواری کرد که باستان شناسان تا پنج فصل دیگر همچنان به کاوش های خود ادامه بدهند.

وی گفت: «این سایت یکی از مهمترین محوطه‌های دوران تاریخی شمال شرق کشور است که پژوهش‌های باستان‌شناسی هدفمند در آن می‌تواند موجب ارتقاء شناخت ما از هویت تاریخی منطقه و رشد صنعت گردشگری در استان خراسان شمالی شود».

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط