23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

ژان کَستِکس, نخست وزیر جدید فرانسه شد

بنابه گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ الیزه با اننتشار بیانیه ای “ژان کستکس” Jean Castex را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه معرفی کرد. ساعاتی پیشتر، نخست وزیر پیشین فرانسه، ادوار فیلیپ، استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری این کشور، امانوئل ماکرون، کرده بود.

“ژان کستکس” پنجاه و پنج سال دارد و از همکاران رئیس جمهوری پیشین فرانسه نیکلا سرکوزی و همچنین شهردار شهر “پراد” از حزب راست “جمهوریخواهان” است. با این حال، “کستکس” خود را نه لیبرال، بلکه “گُلیست اجتماعی” تعریف می کند. او از آوریل گذشته مسئولیت ساماندهی پایان دادن به قرنطینه در فرانسه را برعهده داشته است.

کاخ الیزه در بیانیۀ خود “ژان کستکس” را کارمند بلندپایۀ دولت توصیف کرده که عمیقاً خواستار اصلاح دولت و گفتگو با نمایندگان مناطق در کشور است.

ژان کَستِکس، نخست وزیر جدید فرانسه، ساعاتی پس از گزینش خود به این مقام کلید کاخ نخست وزیری را از ادوار فیلیپ دریافت داشت. نخست وزیر پیشین هنگام انتقال قدرت با تاکید بر «درک سیاسی» و «دقت فکری» جانشین خود، ابراز خرسندی کرد که «مشعل» مدیریت کشور را به او می‌سپارد. ژان کَستِکس نیز در پاسخ تاکید کرد که دوران سه سالۀ نخست وزیری ادوار فیلیپ «جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فرانسه خواهد داشت». نخست وزیر جدید آغاز کار خود را «مرحلۀ تازه‌ای» در رویاروئی با بحران برآمده از شیوع ویروس کرونا دانست و خواستار «تحول اولویت‌ها» و «سازگار کردن روش‌ها» شد.

بلافاصله پس از پذیرش مقام جدید خود، “ژان کستکس” “نیکلا رِوِل” را به عنوان رئیس دفتر خود برگزید. “نیکلا رِوِل” تاکنون مدیریت بیمه های درمانی فرانسه را برعهده داشته و در سال های ٢٠١٤-٢٠١٢ معاون دبیر کل دفتر ریاست جمهوری در کاخ الیزه بوده است. “نیکلا رِوِل” از نزدیکان شهردار پیشین پاریس، “برتران دولانوئه” از حزب سوسیالیست، به شمار می رود.

اندکی پیش از آغاز بحران ویروس کرونا، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده بود که قصد دارد دو سال آخر ریاست جمهوری خود را بر دو موضوع محیط زیست و مناطق متمرکز کند.

امانوئل ماکرون در عین حال تأکید کرده که قصد ندارد از دیگر طرح های اصلاحی قبلاً اعلام شدۀ خود نظیر اصلاح نظام بازنشستگی که با وقوع بحران کرونا متوقف شد، چشم پوشی کند.

نخست وزیر پیشین فرانسه، ادوار فیلیپ، روی هم ١١٤٥ روز در این مقام فعالیت کرد. دورۀ نخست وزیری وی با انجام اصلاحات بزرگی در زمینۀ بازار و قانون کار، نظام مالیاتی و پناهندگی و مهاجرت همزمان بود. محبوبیت ادوار فیلیپ در دورۀ بحران کرونا در فرانسه افزایش یافت. او در آخرین انتخابات شورای شهر “اَور” Havre بر رقیب خود از حزب کمونیست فرانسه پیروز شد.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط