13.7 C
Paris
Friday, March 24, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

چه کسانی دست اندرکار بازگشت جداشدگان به تشکیلات رجوی هستند؟

بازگشت هر جداشده به تشکیلات رجوی، شکست مفتضحانه ای است که حداقل مانع از جدایی ۱۰۰ تن از آنان خواهد شد!
سال ۱۴۰۰ ایرانی با فرارسیدن نوروز و بهار نزدیک است.
سفره های خالی، درد و رنج مضاعف، ظلم و ستم، تحریم های ضد انسانی، کرونا، زندان، مرگ و میر ها، تروریسم، خانواده های چشم براه و …
با اینهمه مصائب، تجربیات و اندوخته های سال گذشته چه بود؟
نه به قول رجوی حکومت تکانی خورد و نه به قول حاکمیت رجوی از هم پاشید.
در این میان جداشده ها چه کردند؟
بود و نبودشان چه تاثیری در معادلات داشته است؟
و دست آخر اینکه چه تعداد از یاران سابق خود را از فرقه رجوی نجات دادند؟
روی سخن، با کسانی نیست که به نان شب و روزشان محتاج بوده یا هستند، با افراد یا تشکل هایی است که با ریاکاری خود را حامی حقوق خانواده ها و افراد جداشده می نامند.
با آنهایی است که حاصل کارشان بازگرداندن جداشده به دامن رجوی است!
بازگشت هر جداشده به تشکیلات رجوی، شکست مفتضحانه ای است که حداقل مانع از جدایی ۱۰۰ تن از آنان خواهد شد.
مسئولیت مستقیم بازگرداندن هادی ثانی خانی به تشکیلات رجوی با مسعود خدابنده، باند جعلی ایران اینترلینک و حامیانشان است!
جواد فیروزمند – 15 مارس 2021
AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط