20.2 C
Paris
Friday, September 29, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

چهل سال خیانت و جنایت با ادعای پوشالی آلترناتیو

از سال ۵۷ که انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به پیروزی رسید تا کنون که در آغاز سال ۹۷ هستیم چهل سال هست که فرقه تروریستی رجوی با ادعای پوشالی  تنها آلترناتیو و شعر و شعارهای دروغین سرنگونی مشغول خیانت و جنایت علیه مردم ایران یا بقول خودشان خلق قهرمان ایران میباشد .

مسعود رجوی که با لو دادن بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان را مصادره کرده بود بعد آزادی از زندان ساواک شاه در سال ۵۷ از همان ابتدا با توهمات ابلهانه اش ادعای رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را داشت و بر اساس همین توهمات ابلهانه رودرروی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران قرار گرفته و علیه منافع ملی مردم ایران از هیچ جنایت و خیانتی علیه منافع ملی مردم ایران کوتاهی نکرد و تا کنون هم سر کرده فعلی فرقه تروریستی رجوی تحت عنوان رئیس جمهور برگزیده به اصطلاح مقاومت همچنان با تکرار شعارهای پوشالی آلترناتیو و مقاومت و سرنگونی مشغول خیانت و جنایت علیه مردم ایران می باشد .

رهبری فرقه گرا و تروریستی سازمان با اعلام مبارزه مسلحانه در سال شصت خیانت ها و جنایات خود را علیه مردم ایران و انقلاب نو پای ضد سلطنتی شان استارت زد و بعد هم با رفتن به عراق و مزدوری برای صدام حسین در بحبوحه جنگ ایران و عراق و سرباز کشی و کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق خیانت و جنایت هایش را به اوج رساند .

و اکنون بعد از گذشت چهل سال این به اصطلاح مقاومت و تنها آلترناتیو به سرنوشت شومی در کشور آلبانی آلبانی گرفتار شده است و با بحران های لاعلاجی همچون فقدان رهبری و ریزش گسترده نیرویی و بحران عدم مشروعیت مواجه می باشد و در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد . ولی متاسفانه هنوز بعد از گذشت چهل سال سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی نه تنها از گذشته سراسر خیانت و جنایت شان فاصله نگرفته و ابراز پشیمانی نمی کنند و عملکرد این سازمان فرقه گرا و تروریستی را به نقد نمی کشد بلکه همچنان بر خط و خطوط و استراتژی شکست خورده اش اصرار می ورزد و خواستار ادامه همان خط و خطوط و استراتژی شکست خورده می باشد و اکنون مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی با همسویی کامل با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر عربستان سعودی و اسرائیل علیه منافع ملی مردم ایران مشغول خیانت و جنایت می باشد . البته خانم مریم عضدانلو رئیس جمهور مادام العمر فرقه تروریستی رجوی باید بداند که دیگر دیر شده است و وعده های دروغین و تکراری سرنگونی اش نخ نما شده و حتی دیگر با شعر و شعارهای دروغین سرنگونی نیروهای وا رفته و روحیه باخته سازمان را نمی تواند فریب دهد و از ریزش روز افزون نیرویی جلوگیری کند و جلوی فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش را بگیرد.

علی جهانی – وبلاگ آیینه

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط