18.8 C
Paris
Thursday, June 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

چرا قبل از اینکه مرحوم محمد بابائی به وضعیت اورژانس برسد به اروپا منتقل نشد؟

batul-soltani

سایت رسمی مجاهدین با افتخار اعلام کرد که نوزدهمین نفرنیز در لیبرتی به کام مرگ رفت، و طبق روش معمول هم مریم رجوی تسلیت گفت براستی این چرخه ضد انسانی تا کی و تا کجا می خواهد ادامه پیدا کند و آیا طی اینهمه سال بعد از سقوط صدام سازمان مجاهدین پول و هزینه انتقال این افراد و یا حداقل بیماران را نداشته است و چه کسی پاسخگو است. سازمان مجاهدین در حالی که مسعود رجوی با غیبت خودش شانه از هر گونه مسئولیت خالی کرده است و فعلا بر عهده مریم رجوی در پاریس است. مریم رجوی کوک شده و سخنگوی رجوی است و کاملا از عنصر وجودی خالی، مسعود رجوی که بناب بر اظهارات قوی در اسرائیل می باشد در ارتباط تناتنگ با مریم رجوی خط به خط عقاید و خواسته های مسعود رجوی را اجرا می کند.

سوآل بزرگ این است سیاست کلی در رابطه با تمام ۳۰۰۰ نفر دیگردر عراق چیست همانند سرنوشت مرحوم محمد بابائی یا آنچه که اخیرا در اشرف اتفاق افتاد است. به راستی رجوی این افراد را برای چه در عراق نگهداشته است آیا می توان سرنوشت ایران را از عراق تغییر داد و دولت ایران را از آنجا عوض کرد؟

باید از مریم رجوی پرسید این محاصره ضد انسانی بواسطه خودش و به دستور رهبر و همسرش، رجوی و البته اهرم تشکیلاتش اجرا شده است یا توسط نیروهای دولت مالکی و عراق؟ چرا قبل از اینکه وی به وضعیت اورژانس برسدبهمراه خود مریم رجوی به اروپا منتقل نشد؟ آیا به راستی جان مرحوم محمد بابائی ارزشی داشت یا فقط تا اندازه ای ارزش داشت که در تصویرهای زیر می بینید؟

mohammad babayi

بتول سلطانی

سایت زنان ایران

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط