21.4 C
Paris
Thursday, September 28, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

چرا رویا دررودی درگذشت؟

zahra2

 

نام وی در لیست زنان مقطوع النسل فرقه رجوی بود

اززمانی که من رویا درودی را دراسارتگاه اشرف می شناختم خانمی جوان وزیبا تندرست وپر تحرک وزبل بود ولی سازمان همیشه با رویا سر جنگ ودعوا داشت زیرا تا آن زمان رویا حرفهایش را می زد وسکوت نمی کرد. خدایا چه عاملی باعث مرگ این خانم جوان شد؟ . آخرمی دانید رویا نامش در لیست زنانی قراردارد که مقطوع النسل شد. من که ازتندرستی وزبلی رویا مطلع بودم این خبر مرا شوکه کرد ومسعود رجوی به رویا گفت تواکنون بالای قله رفته ای این تکه کلامی بود که مسعود رجوی به زنانی می گفت که عمل جراحی زنان کرده بودندشان ومفهوم این کلام این بود از جنسیت رها شده اید .همانطور که مطلع هستید من اسامی ۱۰۰زن مجاهد را منتشر کردم که می توانید اسم رویارا در ردیف ۵۷ در لینک زیر مشاهده کنید.

افشای لیست اسامی زنانی که درسازمان مجاهدین خلق وتشکیلات در عراق و یا سایر مقرهای این تشکیلات عمل جراحی زنان بر روی آنها انجام شده است
1 مهوش سپهری(نسرین) سومین مسئول اول زن سازمان
2 فهیمه اروانی دومین مسئول اول زن سازمان
3 کبری طهماسبی هاجر معاون شاخه داخله سازمان وازمعاونین مسول اول
4 ملیحه تدینی شورای رهبری لایه اول ازعناصرقدیمی سازمان
5 سوسن بزرگانفرد شورای رهبری لایه اول ازعناصرقدیمی سازمان
6 صدیقه خدایی صفت شورای رهبری لایه اول ازعناصرقدیمی سازمان
7 حبیبه طاولی شورای رهبری لایه اول ازعناصرقدیمی سازمان
8 حوری سیدی ازمعاونین مسول اول
9 حوری چرندابی شورای رهبری لایه اول
10 شهربانوی فسنقری شورای رهبری لایه دوم است
11 شراره فریبرز شورای رهبری لایه دوم است
12 فرزانه پوراقبال لایه قبل ازشورای رهبری لایه دوم ازگویندگان سیمای مقاومت تلویزیون سازمان
13 پروین پوراقبال لایه قبل ازشورای رهبری لایه دوم ازگویندگان سیمای مقاومت تلویزیون سازمان
14 طاهره زارنجی شورای رهبری لایه دوم است
15 انسیه گلشاهی شورای رهبری لایه اول است
16 مهوش کرمی لایه قبل ازشورای رهبری لایه دوم است
17 مهوش علیمددی شورای رهبری لایه دوم است
18 ماندانا روستا شورای رهبری لایه اول وازخوانندگان سازمان است
19 مریم نظام الملک جداشده ازسازمان شورای رهبری لایه اول سابق است
20 فرح امامی جداشده ازسازمان شورای رهبری لایه اول سابق است
21 فروزان تقی زاده جداشده ازسازمان شورای رهبری لایه اول سابق است
22 مریم طباطبایی شورای رهبری لایه دوم است
23 انسیه قلی زاده شورای رهبری لایه دوم است
24 فاطمه همدانی شورای رهبری لایه اول و ازفرماندهان سازمان است
25 افسانه طاهریان شورای رهبری لایه اول مسول یکان اماد وترابری سازمان است
26 سوسن میرزایی اشپزخانه شاخه داخله اشپزی می کند
27 سوده تقوایی شورای رهبری لایه دوم که پدرش آقای مهدی تقوایی ازمسولین بالای سازمان بود که به همرا ه داما دو2دختر وهمسرش سالهای گذشته ازسازمان جداشده اند
28 میتراوطنی شورای رهبری لایه اول است
29 مهری حاجی نژاد فرمانده اطلاعات سازمان وازشورای رهبری لایه اول
30 محبوبه اذرجمشیدی پاریس است فرمانده حافظ مریم رجوی
31 بدری اسم مستعاراست که خارج ورده بالاست
32 زهره اخیانی عمل زنان کرده است ولی نوع آنرا نمی دانم
33 شهره امامی لایه قبل از لایه دوم شورای رهبری
34 ناهید طهماسبی شورای رهبری است
35 مرضیه موبران لایه قبل از لایه دوم شورای رهبری
36 مرضیه
37 مژگان مهدوی سیتی زن امریکا ازفرماندهان سازمان
38 شیوا صادق شورای رهبری لایه اول است
39 نیره سلطانی شورای رهبری لایه اول ازفرماندهان سازمان است
40 نیر سلطانی لایه قبل از لایه دوم شورای رهبری
41 پروین امدادگر درستاد داخله
42 فرزانه معدومی شورای رهبری لایه دوم سازمان وازپرستاران
43 شمسی زرگران درستاد تبلیغات است شورای رهبری لایه اول است
44 نصرت زهرا توکلی رئیس بیمارستان داخلی سازمان
45 مرضیه شورای رهبری
46 شهرزاد شریعت پرسنلی کل وستاد جنگ سیاسی ازشورای رهبری لایه اول
47 شهرزاد رحیمی سیتی زن آمریکا ازفرماندهان سازمان
48 منیره نظری لایه دوم شورای رهبری
49 گوهرصالحی لایه اول شورای رهبری ازفرماندهان سازمان
50 منیر فتح پور لایه دوم شورای رهبری
51 مهین حری لایه اول شورای رهبری مفسروگوینده سیمای مقاومت
52 کلثوم صراحتی لایه دوم شورای رهبری
53 بدری رحیمی شورای رهبری لایه دوم حفاظت رجوی
54 ژیلا طلوع شورای رهبری لایه دوم حفاظت رجوی
55 سیما وطنخواه شورای رهبری لایه دوم فرمانده حفاظت رجوی
56 منیژه ازمحافظین رجوی وشورای رهبری لایه اول است
57 رویا دررودی ازمحافظین رجوی وشورای رهبری لایه اول است
58 راضیه طبری شورای رهبری لایه دوم دفترشخصی فهیمه اروانی
59 زیبا خرسند ازروسای ستاد تبلیغات سازمان وازاولین گوینده گان سیمای مقاومت عمل خارج کردن یک تخمدان
60 پوران نایبی شورای رهبری لایه اول ومترجم فرانسه وانگلیسی بیمارستان سازمان
61 مریم ازفرماندهان سازمان
62 پوران پوراصغری شورای رهبری لایه اول سازمان
63 مهرانه مستانه ازفرماندهان سازمان
64 فرشته مجاهد نیا لایه قبل ازشورای رهبری لایه دوم سازمان
65 مهری مترجم انگلیسی وپرستاروشورای رهبری لایه اول سازمان
66 شهلا طوسی شورای رهبری اول درشاخه داخله سازمان
67 اعظم شورای رهبری لایه اول مترجم آلمانی وریس بخش کودکان سازمان در آلمان که به قرارگاه اشرف فرستاده شده بود
68 زهرا ابوحمزه لایه اول شورای رهبری قبلا مسول رادیو وتبلیغات سازمان بود
69 مینا دانشور شورای رهبری لایه اول سازمان
70 مریم گل مریمی لایه قبل ازلایه دوم شورای رهبری سازمان وازپرستاران سازمان
71 میمنت فضل مشهدی شورای رهبری لایه اول سازمان
72 مریم محمد شورای رهبری لایه اول سازمان ومترجم انگلیسی سابق بیمارستان سازمان
73 فرح مبصری لایه اول شورای رهبری
74 عصمت دهدشتی لایه قبل ازلایه دوم شورای رهبری سازمان
75 ثریا یزدان لا یه اول شورای رهبری وازمسولین آموزش سازمان
76 صفورا مقدسی لا یه اول شورای رهبری وازمسولین مالی سازمان
77 مهین نظری لایه اول شورای رهبری ازمسولین در شاخه داخله کشور سازمان
78 نسرین نظری لایه اول شورای رهبری ازمسولین در شاخه داخله کشور سازمان
79 لیلا کاظم خانلو لایه دوم شورای رهبری
80 طیبه میرمحمدی لایه دوم شورای رهبری
81 صغری خانمحمدی لایه قبل ازشورای رهبری لایه دوم سازمان
82 سهیلا رضایی گوینده سیمای مقاومت تلویزیون سازمان
83 فخری اصفهانیان لایه دوم شورای رهبری
84 طلعت عزیزی لایه اول شورای رهبری ازمسولین پذیرش سازمان
85 فرانک شاکرمی لایه اول شورای رهبری ازفرماندهان سازمان
86 ثمر حلوایی مترجم وگوینده فرانسه در تبلیغات سازمان
87 زری حلمی شورای رهبری لایه اول سازمان ومترجم انگلیسی سازمان
88 نوشین نامور ازفرماندهان سازمان
89 فرشته ازفرماندهان سازمان
90 فرزانه کمانی ازفرماندهان سازمان
91 آذرمنافی لایه قبل ازشورای رهبری لایه دوم سازمان

سازمان مجاهدین شما بخوانید رهبری خودخوانده مسعود رجوی ومریم رجوی آنها را مجبوربه عمل جراحی خارج کردن رحم وتخمدانها ی این زنان کرد . رویا درودی بعد ازمقطوع النسل شدن با فریب اوراچند صباحی گوینده برنامه زنان در تلویزیون سیمای مقاومت سازمان کردند این حق السکوتی بود که به وی دادند.رویا درودی درسال ۷۳ درقرارگاه سعید محسن در بغداد درساختمانی به نام شورا بعنوان محافظ ونگهبان ساختمان شورابود دراین ساختمان جلسات شورا درآن برگزارمیشد ومسعودرجوی ومریم رجوی دراین محل رفت وامد داشتند وجلسات خود را برگزارمی کردند. روزی که مسعود رجوی برای آزمایش خون به بغداد آمده بود در آخرفقط برای زنان نگهبان ومحافظ شورا در همان محل جلسه ای برگزارکرد ازآنجا که رویا شخصی بود که همیشه اعتراض می کرد برای آرام کردن وی مسعود رجوی گفت رویا صندلی خود را بیاورد نزدیک صندلی مسعود رجوی و….. .این شیوه ای بود که معمولا برای زنان معترض برای آرام کردن آنها بکار می رفت.

roya-daroudi-albani

درآخرخبر درگذشت رویا را که بسیار دردناک است به خواهر کوچکش سارا درودی وپدرش آقای درودی در لیبرتی ومادر وبرادرش در کشور اروپایی تسلیت می گویم وامیدوارم غم آخر آنها باشد.

راستی چرا سازمان رویا را اگر بیمار بود به نزد مادر وبرادرش درکشور اروپایی نفرستاد و وی را به زندان آلبانی فرستاد ؟

انشاء الله مسعودرجوی ومریم رجوی بزودی در دادگاه پاسخگوی خیانت وجنایات خود بشوند وسازمانهای حقوق بشری ازسازمان ملل تا صلیب سرخ ویونامی برای نجات قربانیان لیبرتی وبویژه مجبورشدگان به اعتصاب غذای مرگ تدریجی یا به عبارتی خودسوزاقدامی عاجل وجدی بنمایند.

زهرااسادات میرباقری – سایت  زنان ایران

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط