پیام امیر یغمایی به رهبری سازمان‌ مجاهدین و درخواست تماس با مادر خود

در پی درخواست من برای تماس با مادرم اکرم حبیب خانی سازمان مجاهدین بجای پاسخ درست، عکس پاسپورت من، پروین حسینیا داوری و خبرنگار تلویزیون سوئد آقای ایوان بلانکو‌ را که در هنگام آمدن ما به آلبانی بدون رضایت ما کپی کرده بودنند، در سایت خود و‌ در سایت ایران افشاگر منتشر کرده و ما را بعنوان مامورین وزارت اطلاعات ایران معرفی کرد.
این یک جرم جدی است و در دادگاه می‌تواند بعنوان افترا و بدنام کردن افراد بدون سند موثق پیگرد قانونی بهمراه داشته باشد. برای مراجعه به سایت مجاهدین‌ به این لینک مراجعه کنید:

انتشار بدون اجازه مدارک شخصی امیر یغمایی و مراجعه کنندگان به پایگاه مجاهدین در آلبانی در وب سایت مجاهدین که مصداق جرم و نقض کپی رایت نیز محسوب می شود

امیر یغمایی از کودکی تا جوانی در کنار مادر ش اکرم حبیب خانی، مریم رجوی و پدرش اسماعیل وفا یغمایی

پیام قبلی امیر یغمایی برای درخواست کمک از مجامع بین المللی و حقوق بشری

Request to contact my mother in MEK

امیر یغمایی – 9 می 2020

منبع؛ یوتیوب امیر یغمایی