3.7 C
Paris
Monday, December 4, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

پروژه مجاهد مخفی چیست؟

مجاهدین وقتی دریافتند که مردم ایران به گفته هایشان توجهی نمی کنند، پروژه مجاهد مخفی ! براه انداختند. به این ترتیب که چند تن ازاعضای سرسپرده خود را به عنوان اعضای جدا شده قلابی! در گوشه و کنار ماًمور کردند که به نوع زیرکانه از مواضع کهنه و پوسیده مجاهدین دفاع کنند.

مجاهدین حتی با پرداخت پول، برای این جدا شدگان قلابی ! برنامه های تلویزیونی در رسانه های لوس آنجلسی اجاره کردند و جدا شدگان قلابی را با پرداخت ماهانه ! ماًمور مبارزه با ایران دوستان کردند که با انتشار شایعات و چرندیات ایرانیان وطن پرست را که چون خاری در چشمان رهبران مجاهدین بدون خلق فرو می روند، ا زسر راه کنار بزنند.
مجاهد مخفی ها از روی نظرات، کمنت ها و موضع گیری هایشان به آسانی قابل تشخیص می باشند.

• اگر جایی دیدید یا شنیدید که از آمریکا، ترامپ، اسرائیل و نتانیاهو انتقاد می شود و کسی رگ گردنش برافروخته می شود آن شخص مجاهد مخفی است.

جان مک کین در کنار مریم رجوی
جان مک کین در کنار مریم رجوی

• آگر جایی دیدید و شنیدید که از عربستان سعودی انتقاد می شود و رگ گردن شخصی ورم می کند، او مجاهد مخفی است.
• اگر جایی دیدید و شنیدید که یک ایرانی با تجزیه ایران مخالفت می کند وشخصی رگ گردنش برای تجزیه متورم می شود او مجاهد مخفی است.

مریم رجوی و ترکی الفیصل رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی
مریم رجوی و ترکی الفیصل رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی

• اگر جایی دیدید و شنیدید که یک ایرانی از حکومت اسلامی انتقاد می کند و خواهان جدایی دین از دولت است و شخصی رگ های گردنش متورم می شود، او مجاهد مخفی است، چون مجاهدین طاقت انتقاد از حکومت اسلامی را ندارند و معتقدند که می خواهند جمهوری دموکراتیک اسلامی را بجای آخوند ها به مردم ایران قالب کنند.


• اگر جایی دیدید و شنیدید که کسی از مراسم عاشورا انتقاد می کند و باز هم رگ های گردن کسی از شدّت تورم می ترکد، او مجاهد مخفی است، چون مراسم سینه زنی و قمه زنی رهبران مجاهد و اعضای آن با شکوه هر چه تمام تر هر ساله برگزار می شود.
• اگر جایی دیدید وشنیدید که کسی از فساد نهاد یا سازمانی بویژه فساد اخلاقی و مالی انتقاد می کند و کسی لال می شود و موضع گیری نمی کند، او مجاهد مخفی است، چون همه نوع فساد اخلاقی و مالی در این سازمان از اصول بنیادین می باشد.

• اگر جایی دیدید و شنیدید که کسی به سازمان مافیایی و عشیره ای مجاهدین انتقاد می کند و شخصی فریاد می کشد؛ افسوس که چرا مجاهدین به چنین روزی افتادند که هر کلاغی جرات عطر پاشی به آنان پیدا کند، آن شخص مجاهد مخفی است و بی شک مزدور ! دلاری و یورویی مجاهدین است.
دوستان گرامی محبت کنید و با ارائه آگاهی های خود این فهرست را پربار تر کنید.

صفحه فیس بوک فرامرز دادرس

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط