14.3 C
Paris
Tuesday, October 4, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

هر دقیقه از جلسات مجلس بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس طی مصاحبه ای گفته است که شفافیت در نهادهای قانونی و اجرایی ایران بسیار پایین است.

او تاکید نموده است؛ در دنیا تمام نهادهای اجرایی و قضایی بصورت خیلی شفاف عمل میکنند به همین دلیل تخلفات نیز در این نهاد ها کمتر اتفاق می افتد. اگر در ایران نیز همه چیز شفاف بود در صندوق ذخیره فرهنگیان ما با تخلف 8000 هزار میلیارد تومانی مواجه نبودیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن گلایه و شکایت از غیبت نمایندگان مجلس گفته است؛ نماینده حق دارد سه روز در هفته به مجلس نیاید و در هر ماه 10 روز هم به سرکشی می رود، خوب چه لزومی دارد که غیبت کنند؟

او ادامه داده است؛ مجلس در هر سال 100 جلسه علنی دارد و به عبارتی 265 روز از سال را وقت دارد که به کارهای دیگر خود برسد بنابراین نماینده نباید غیبت داشته باشد، رسانه ها نیز باید این موضوع را دنبال کنند. اتفاقا این جنبه از نظارت از طریق نهاد های مدنی مانند روزنامه ها و سایت ها می توانند با انعکاس این مطالب فضا را شفاف کنند و مردم را آگاه کنند.

یوسف نژاد در این مصاحبه گفته است؛ تخلف همیشه وجود دارد اما اگر همه چیز شفاف شود تخلفات کاهش می یابد. اگر کسی نمی آید باید افشا شود، نباید پنهان کاری صورت گیرد، همین کارها را کرده اند که مجلس از راس امور بودن خارج شده است.
روز اولی که نمایندها به دیدار رهبری رفتند، رهبری تاکید کردند که وظیفه نماینده قانون گذاری است. نماینده کاری مهم تر از حضور در مجلس ندارد، کسی غیبت نکند و به موقع بیاید به موقع خارج شود. اما متأسفانه نماینده ها توجهی نمی کنند.

او گفته است؛ ما در مجلس با هزینه بیت المال کار می کنیم، هر دقیقه مجلس به طور متوسط حدود 30 میلیون تومان هزینه دارد، که البته اگر هزینه ساختمان ها و تأسیساتی که به روز می شوند را نیز به این هزینه ها اضافه کنیم دقیقه ای از 100 میلیون هم فراتر می رود، این امانت در اختیار ما است باید از اعتماد مردم پاسداری کنیم.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط