21.5 C
Paris
Sunday, October 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

نگاهی به کاربرد مفهومی مرد با غیرت

ویژگی یا مفهمومی تحت عنوان غیرت که در جامعه بیشتر درباره شخصیت رفتاری مردان اطلاق می گردد، چگونه مفهومی است؟ آیا مرد باید با غیرت باشد؟ زن چطور؟ منظور از غیرت چیست؟

این مسئله اگرچه برای بسیاری از افراد یک ارزش عرفی ، فرهنگی و مذهبی به شمار می رود، اما در آن سوی ماجرا هم کمتر پیش می آید که صحبت از خشونت علیه زنان باشد و پای واژه غیرت به میان کشیده نشود.

اغلب بر این باور هستند كه یك مرد خوب باید نسبت به زن ، فرزند و خانواده اش غیرتمند باشد. به همین دلیل از نظر برخی زنان، غیرت یكی از مهمترین ویژگی های مردان برای ازدواج محسوب می شد.
امروزه بسیاری از دختران و خانواده هایشان معتقدند كه زندگی با مرد بی غیرت و لاابالی نه تنها سخت بلكه غیرممكن است.
از نظر برخی زنان؛ غیرتمند بودن یكی از ویژگی های مردان برای ازدواج محسوب می شود اما غیرتی كه در حد تعادل باشد و از آن خارج نگردد.
به همان میزان كه زندگی با مرد بی غیرت سخت و گاه غیر ممكن است. زندگی با مردی كه به بهانه غیرت در همه چیز افراط كرده و همسر و فرزندانش را تحت شدیدترین فشارها قرار می دهد نیز غیر ممكن است.
برخی از افراد معتقدند که این ویژگی در حد تعادل در فرد مقابل قبل از ازدواج و در جریان مراسم خواستگاری لازم و ضروری می باشد.

این مطلب ما را به فکر وامی دارد که آیا غیرت و تعصب نسبت به جنس مخالف یک ویژگی مهم و با ارزش برای مردان جامعه محسوب می گردد یا چنین ویژگی یک ضد ارزش است؟
آیا مرد حق دارد شریک عاطفی و جنسی خود را با استفاده از مفهوم رفتاری غیرت کنترل نماید؟

آیا این حق و حقوق ویژه مردان است؟ درباره زنان چطور؟ آیا زن با غیرت هم باید وجود داشته باشد یا خیر؟

برای آشنایی با برخی از زوایای زندگی شاید این مقاله راهنمایی کننده باشد

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط