3.5 C
Paris
Saturday, January 28, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

نهایت آرزوی رجوی، موشک تاو آمریکایی!

radjavi-syrie

آخر_ آرزوی مجاهد، موشکهای “تاو آمریکایی “در دست !:

روزی روزگاری مریم رجوی مدعی “راه حل سوم “بود. که البته در سایت دیدگاه، فردی بنام “بیژن نیابتی” آنروزها این گونه  “راه حل سوم “مریم رجوی را ترجمه کرد .

البته آنروزها بیژن نیابتی از حامیان درجه یک مجاهدین می نوشت که تغییر رژیم یک امر “تصمیم گرفته شده است ” و تنها “مشگل “از نظر وی ” مشکل در نبود آلترناتيو مناسب برای تصاحب قدرت سياسی است”.

با همین خیالات رهبری مجاهدین روزگار در عراق را میگذراند ودر خیالات وتوهمات دایی جان ناپلئونی رجوی و همراهان خود را با همیاری تاو های آمریکایی و ناوهای آمریکایی در تهران با مریم خا نم میدید !

در آنروزهای جو گرفته گی البته در همان مقاله به زبان دری ساده بیژن نیابتی نوشت :راه حل سوم چيست ؟ راه حل سوم آنگونه که مجاهدين تعريف می کنند يعنی تغيير دمکراتيک در ايران از طريق مردم و مقاومت ايران ! به عبارت بهتر در مقابل آلترناتيو تهاجم نظامی ( مانند مورد عراق ) و يا سياست مماشات و تلاش بيهوده برای ” تغيير در رژيم ” ، بهتر است که جهان ذينفع ، راه مقاومت ايران را باز کرده و از حمايت رژيم جمهوری اسلامی دست بردارد !

ترجمه اين سياست به فارسی دری می شود : تسليح دوباره ارتش آزاديبخش ملی و حرکت آن به قصد سرنگون کردن رژيم و صد البته با پوشش هوايی تعيين کننده آمريکاييها ! بی تعارف و شوخی ! اين همان چيزی است که مجاهدين قويا بر روی آن حساب باز کرده اند !

البته این توهمات و خیالات با گذر زمان نشان داد که یک مشت توهمات احمقانه تئوری نویسان رجوی بوده است. ولی رجوی باز در همان خط با خوشحالی گزارش میدهد که تاوهای آمریکایی در دست “برادران سوری “آنها، یعنی “ارتش آزادی “سوریه قرار دارد. که البته بطور مکرر هم روزانه خبر از “پیشروی “آنها میدهند و باز هم  البته طبق گزارشهای سایتهای مجاهدین الان بایستی خود دمشق راهم تسخیر کرده باشند. اگر این همه “پیشروی ارتش آزادی سوریه “که مجاهدین روزانه گزارش میدهند درست می بود….!
البته این خبر ته ذهنیت مجاهدین را نشان میدهد که ته آرزویش کجاست ؟:موشکهای تاو آمریکایی در دست، به تسخیر ایران برود و مریم خانم را به تهران ببرد !

منبع؛ فراخوان مستقل برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط