19.2 C
Paris
Wednesday, March 29, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

نمونه هادی ثانی خانی و بازگشت او به فرقه رجوی در آلبانی را نباید با اتهامات کثیف پاسخ داد.

بعضی وقت ها در واکاوی پاسخ به پرسشی هستم که چرا و چگونه رجوی این همه افراد کثیف و بی پرنسیپ را با عنوان فرمانده، مسئول یگان و … پرورش داد و دست آخر هم به جمع خانواده ها و افراد جداشده صادر نمود!
مردک ابلهی که در بین افراد جداشده می چرد و حاضر نیست از کرسی فرمانده یگان بودن در دستگاه رجوی پایین بیاید، خود را منبع افشاگری علیه یکی از تحت مسئولان سابق اش جا می زند و او را با اتهامات کثیفی می نوازد که پیش از او ارباب سابق اش در باره علی حسین نژاد گفته است.
این فرد کثیف طی مطلبی سراسر دروغ نوشته است؛
«…رضوان (هادی ثانی خانی) فقط در‌حد دوم یاسوم راهنمایی درس خوانده است این شخص مدت یک سالی در یکی از یکانهای تحت مسئولیت من بود به دلیل کم سن و سال بودن چند نفر از اراذل رجوی بهش تجاوز کرده بودند که وضعیت روحی بسیار بدی داشت…»
خب حضرت آقای «محقق» و افشاگر، تو که مسئول چنین یگانی در سیستم رجوی بودی و ارازل و اوباش زیر دست ات به افرادی مانند هادی ثانی خانی به دلیل کم سن و سال بودن تجاوز می کردند. خودت به چند نفر تجاوز کردی؟!
تو یک فرمانده دون پایه نظامی بودی و در تمامی عملیات های رجوی علیه مردم ایران شرکت مستقیم داشتی و به نقل قول از نشست های درونی و گزارشاتی که در درون فرقه ارائه می کردی از کشته ها، پشته ها ساخته ای.
بیا وانصاف به خرج بده و درباره خودت هم افشاگری کن. بیا و بگو در یگان کثیف ات به چند نفر تجاوز کردی؟ سر چند نفر را بریدی و در عملیات های نظامی که فرمانده اش بودی چه تعداد آدم کشتی؟…بیا از این ها هم بگو تا بفهمیم کسی که دیگران را به سوزن کثیف ترین اتهامات حواله می نماید، حاضر است به خودش جوالدوز بزند!
خاک بر سر رجوی که تو را مسئول یگان ارازل و اوباش کرده بود تا به دستور تو به افراد کم سن و سال سازمان تجاوز کنند!
AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط