24.9 C
Paris
Wednesday, July 24, 2024

نقشه فرقه رجوی قبل از پایان تعهدنامه قربانیان اسیر در ۲۲ بهمن ۹۷

نزدیک به دو سال پیش مسعود رجوی در پیامی به قربانیان اسیر گفته بود تا ۲۲ بهمن نود هفت در سازمان بمانید و اگر تا انموقع سرنگون نکردیم بروید ، اما چرا مسعود رجوی چنین پیامی داده بود و پشت پرده داستان چه بود .

پس از انتقال سازمان مجاهدین از عراق به البانی موج ریزش از سازمان مجاهدین شدت گرفت بگونه ای که هر روز و هر هفته تعدادی از این سازمان جدا میشدند ، و فقط در مدت نزدیک به دوسال حدود ششصد نفر از این فرقه جدا شدند ، از ان پس بود که فرقه رجوی متوجه شد که اگر کاری نکنند این اوار تمام سازمان را در هم خواهد نوردید ، در نتیجه این فرقه شارلاطان نقشه جدیدی برای قربانیان کشید که عبارت بود از:

یکم ؛ انتقال قربانیان از شهر تیرانا به قرارگاهی در بیرون شهر تحت عنوان اشرف سه برای قطع ارتباط قربانیان با محیط شهر و مردم .

دوم ؛ پیام مسعود رجوی به قربانیان برای تعهد دوساله تا ۲۲ بهمن ۹۷ برای میخکوب کردن قربانیان در حصار فرقه .

سوم ؛ پس از انتقال قربانیان به زندان جدید تحت عنوان اشرف سه نشست های گسترده درونی غسل و عملیات جاری و… با شدت و حدت بیشتری با نظارت مستقیم مریم رجوی برگزار شد تا قربانیان محصور شده همچنان میخکوب شوند .

چهارم ؛ همزمان با همه این کارها در سیرک سالانه خود از سخنرانانی همچون بولتون خواستند که اعلام کند تا ۲۲ بهمن نود و هفت و پایان سال ۲۰۱۸ در تهران با مجاهدین جشن پیروزی خواهند گرفت .

اینها تمام ماجرا نیست و بخشی دیگراز اقدامات در پشت پرده بود و آن درخواست از بولتون برای بمباران ایران وشروع جنگ با ایران به هر شیوه ممکن بود کارزاری که این فرقه خائن با همدستی با جنگ طلبان امریکائی و دشمنان مردم ایران و کشورما ایران یعنی سعودی و اسرائیل خواسته بودند به هر ترتیب ایران را تبدیل به یک سوریه دیگر یا لیبی دیگر کنند امری که همچنان بدنبال ان هستند ؛ کار به جائی رسید که دیگر خائنین نیز دم دراوردند و علنا اعلام کردند که میخواهند ایران را تکه پاره کنند ومانند گوشت قربانی تقسیم کنند ؛ دشمنان ایران تقسیم کار هم کرده اند سعودی پولش را میدهد اسرائیل نقشه را میکشد وامریکا اجرا میکند و خائنین نیز تبلیغش را میکنند تا اینجای کار دشمنان ایران زمین ودشمنان سرزمین ما ایران شکست خورده اند ؛ نقشه های رجوی همدست شیطان و دیگر خائنین برای ویرانسازی ایران با هوشیاری مردم ایران به بن بست رسیده است .

پس از این بن بست بود که رجوی اخیرا پیام داده است مبارزه ادامه دارد واینکه دوران اماده باش است و برای جلوگیری از یک ابروریزی دیگر تاریخ نداده است ، اما در پس این ماجرا واز انجا که نقشه کثیف این خائنین پیش نرفته است و تاریخ تعئین شده نیز رو به پایان است ، اطاق فکر فرقه رجوی نقشه جدیدی برای میخکوب کردن قربانیان اسیر در فرقه کشیده اند و انهم سرگرم کردن قربانیان در شبکه های مجازیست تا بدین ترتیب با تمام شدن تعهد این قربانیان تا ۲۲ بهمن راه جدیدی در شیادی بیابند فرقه ای که بنیادش بر ویرانی استوار است فرقه ای که با دروغ ونیرنگ وبا وابستگی تام وتمام به دشمنان مردم ایران به حیات خفیف وخائنانه اش ادامه میدهد .

همچنین این فرقه شیاد در آستانه نشست ضد ایرانی در ورشو تبلیغات ضد ایرانی و ضد ملی خود را بیشتر کرده است و تلاش میکنند با دم تکان دادن به دشمنان مردم ایران در نشست ورشو بگویند که ما مثلا نیروی جایگزین هستیم ما کانون شورشی که وجود خارجی ندارد داریم. مزخرفاتی که حتی دشمنان ایران هم میدانند که این فرقه سالهاست سوخته ، رهبرش مفقود شده و اینک با تنفس مصنوعی دشمنان ایران سرپا مانده است .

همچنین فرقه رجوی برای سرگرم کردن قربانیان وارد دنیای مجازی شده و صدها اکانت جعلی در شبکه های مجازی ساخته اند تا با تبلیغ سیاست های دشمنان مردم ایران وکشورما ایران هم برای اربابانشان خودی نشان دهند و هم قربانیان نگونبخت را سرگرم کنند وبه تعبیری از این ستون به ان ستون فرج است را طی میکنند ؛ اما بی شک با هر شگرد و ترفندی هم که بکار بگیرند ریزش نیرو وموج جداشدگان در راه است وفرقه رجوی را گریزی از ان نیست .

همچنین نشست آتی در ورشو نیز نمایشی ضد ایرانی و ضد ملی است که دشمنان سرزمین ما آنرا تدارک دیده اند و تلاش میکنند تا رویاهای ضد ایرانی خود را برای تکه پاره کردن ایران به پیش ببرند. اما مردم ایران با هوشیاری هرگونه تغئیری را در درون خود می یابند نه در دشمنان آب و خاک شان. خائنین به ایران آب در هاون میکوبند. سرزمین ایران در تمامیتش ایران است و بس ، از تمب کوچک و بزرگ و بوموسی تا چهار سوی ایران سرزمین ماست. آنجا خانه ابدی ماست، چشم و چراغ ماست. مردم ایران بیش از پنج هزار سال تاریخ پرگهر دارند. مردم ایران اجازه نخواهند داد بیگانگان و خائنین سرزمین ما را ویرانه کنند .

زنده باد ایران سرزمین پرگهر وجاویدان

منصور نظری – ایران اینترلینک

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط