15.1 C
Paris
Thursday, March 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

نامه کانون آوا به خانم روونا ودا Rovena Veda معاون وزیرکشورآلبانی

ما با شما بعنوان مسئول اصلی پرونده سازمان مجاهدین در دولت آلبانی تماس می گیریم.

کانون ما متشکل از افراد جداشده سازمان مجاهدین می باشد که حدود 20 سال است جهت احقاق حقوق اعضای جداشده از این فرقه فعالیت می کنند. فعالیت ما صرفا حقوق بشریست و تابحال نیز توانسته ایم به بسیاری از جداشدگان این فرقه در جهت بازگشت و اینتگراتسیون به زندگی عادی کمک کنیم.

اینطور که به نظر می رسد کشور شما آلبانی به محل دنج و امن اعضای این فرقه مخوف تبدیل شده است. تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه موقت “کمپ لیبرتی” در عراق زندگی می کردند، به تیرانا منتقل شده واخیرا نیز در اردوگاهی بنام “اشرف 3” در اطراف تیرانا ساکن گشته اند.

خانم ودا!

مایلیم که در این نامه نکات مهمی را درمورد سازمان مجاهدین باستحضار شما برسانیم:

سازمان مجاهدین خلق ایران دوست دارد خود را در غرب به عنوان دموکرات و صلح آمیز نشان بدهد. این سازمان با ساختار مخوف فرقه ای سالیان متمادی از 1994 در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بوده و تنها در اثر تاکید ظاهری برحذف خشونت و تروردرسیاست خود توانسته از این لیست ها بیرون بیاید. درست است که از آن پس سعی می کند با مخاطبان خویش حتی در آلبانی خوب برخورد کند همچنان که دربرخی از رویدادهای تبلیغاتی خود در پاریس در سال 2015 نمایندگان سیاستمداران آلبانیایی، از جمله Spaho، معاون رئيس پارلمان آلبانی را دعوت می کند، ولی این سازمان هرگز به طور رسمی مبارزه مسلحانه و خشونت را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود ردنکرده است. بعنوان مثال در سایتهای مجاهدین خلق نشانه های روشنی از موج جدیدی از تجاوز و خشونت نه تنها در برابر منتقدان، مستفعین ومخالفین مجاهدین خلق، بلکه علیه هر کسی که کاملا از رژیم تهران فاصله نگرفته اس، وجوددارد. حتی در آخرین مورد در تاریخ ششم دسامبر 2017 چماقداران مجاهدین به دونفر ازاعضای جداشده بنامهای مهدی خوشحال و عبدالکریم ابراهیمی در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل بدستور مستقیم مریم رجوی که در نزدیکی محل حضورداشت، حمله کرده و آنها را طوری مجروح کردند که منجر به بستری شدنشان در بیمارستان گردید.
مسعود رجوی، رهبر ایدئولوژیکی مجاهدین ایران، همواره ازاقدامات ایذایی و خشونت آمیز علیه مخالفان و منتقدین حمایت کرده و حتی چندین مورد عملیات انتحاری و خودسوزی بدستور مستقیم وی انجام گرفته است.

باتوجه به این شرایط، کل اعضای این سازمان هم اکنون در کشور شما سکنی گزیده و بمثابه بمب ساعتی در جامعه آلبانی عمل می کنند. سازمانی که اعضایش بدون اندیشه و احساس دست به انتحار و خودسوزی خودشان بزنند در کشتن دیگران و مردم عادی درنگ نخواهند کرد.

سازمان مجاهدین سعی می کند در جامعه آلبانی همانطور که قبلا در عراق، بخصوص در قشر جوان نفوذکرده و از آنها بعنوان سیاهی لشگر و در مرحله بعدی بعنوان گوشت دم توپ استفاده کند. مردم و قشرجوان آلبانی باید از هرگونه تماس با این سازمان خودداری کنند.
افرادی از مجاهدین که در آلبانی ازتشکیلات آنها جداشده اند، بسیارامیدوارند که با خانواده های خود در ایران ارتباط برقرار کنند.
بسیاری از این خانواده ها سالها تلاش کرده اند تا با عزیزان خود تماس بگیرند اما رهبری مجاهدین ازهرگونه تلاش برای برقراری ارتباط با آنها را مانع شده است. ان افراد باید بتوانند با خانواده های خود تماس بگیرند. این به آنها فرصتی عالی برای بازگشت به زندگی عادی وفرار از نفوذ سازمان می دهد.

خانواده ها امیدوارند که با حمایت مقامات آلبانی اجازه داشته باشند تا با خویشاوندان خود ارتباط برقرارکنند.

کانون ما به عنوان یک انجمن حقوق بشری می تواند از طریق همکاری با شما و واسطگی مابین دولت آلبانی و خانواده های اعضای مجاهدین، کمک بزرگی به بازگرداندن این اعضاء به زندگی عادی و بدور از خشونت و ساختن آینده ای روشن و بدور از آزارواذیت و شکنجه ایفاء نماید.

خیلی خوشحال خواهیم شد که یک جلسه شخصی با شما داشته باشیم و پیشنهادات خودرا در زمینه موارد بالا باستحضار شمابرسانیم. نمایندگان ما می توانند در صورت لزوم به تیرانا سفرکنند.

با تقدیم احترامات

Offener Brief an Frau Rovena Veda, stellvertretende Albanische Innenministerium

Wir kontaktieren Sie als Hauptverantwortliche für die MKO in der Albanischen Regierung.

Unsere Aktivitäten sind lediglich Menschenrechte und bis jetzt konnten wir vielen Aussteiger dieses Kults helfen, zurückzukehren und sich in das normale Leben zu integrieren.

Ihr Land Albanien scheint zu einem gemütlichen und sicheren Rückzugsort für die Mitglieder dieser gefürchteten Sekte gemacht zu sein.

Frau Veda!

Wir möchten Sie in diesem Brief wichtige Punkte über die MKO bringen:

Die PMOI möchte sich im Westen als demokratisch und friedlich zeigen. Es ist wahr, dass da versucht dann, mit seinem Publikum auch in Albanien viel wie einige der Werbeveranstaltungen in Paris im Jahr 2015, die Vertreter der Politik, Albanisch, einschließlich Spaho, stellvertretenden Vorsitzender des Parlaments von Albanien lädt, aber die Organisation Formelle Kämpfe und Gewalt als Mittel zur Erreichung seiner Ziele hat er nie formell bekämpft. Auch im letzten am 6. Dezember 2017 die Mojahedin auf zwei Mitglieder der abtrünnigen namens Mehdi Khoshal und Abdolkarim ebrahimi vor dem Parlamentsgebäude Europa in Brüssel Aufträgen direkt Maryam Rajavi in ​​der Nähe Präsenz, Angriffe angreifen und so verwundet, die zu Hospitalisierung führte. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund dieser Umstände besetzt die gesamte Organisation dieser Organisation derzeit Ihr Land und agiert als Zeitbombe in der albanischen Gemeinschaft. Eine Organisation, deren Mitglieder nichts dagegen haben und Selbstmord und Selbstverbrennung fühlen, wird das Töten anderer und gewöhnlicher Menschen nicht verletzen.

Die Menschen und die albanische Gemeinschaft sollten jeglichen Kontakt mit der Organisation vermeiden.

Personen aus den Mojahedin, die in der Stadt von Albanien getrennt sind, haben viel häufiger Kontakt zu ihren Familien im Iran.

Viele dieser Familien versuchen seit vielen Jahren, mit ihren Lieben Kontakt aufzunehmen, aber die PMOI-Führung hat jegliche Versuche, mit ihnen zu kommunizieren, blockiert. Sie sollten in der Lage sein, ihre Familien zu kontaktieren. Dies gibt ihnen eine ausgezeichnete Gelegenheit, in das normale Leben zurückzukehren und frei vom Einfluss der Organisation zu sein.

Familien hoffen, dass die albanischen Behörden ihnen erlauben werden, mit ihren Verwandten zu kommunizieren.

Konzentrieren Sie uns als eine Gemeinschaft der Menschenrechte kann durch die Zusammenarbeit mit Ihnen und Unmittelbarkeit zwischen der albanischen Regierung und den Familien der MEK-Mitglieder erreicht werden, eine große Hilfe, das Organ in einem normalen Leben frei von Gewalt zu restaurieren und baut eine glänzende Zukunft und frei von Belästigungen und Folter um zu spielen.

Wir würden uns sehr freuen, ein persönliches Treffen mit Ihnen zu haben und wir würden gerne Vorschläge dazu machen. Unsere Mitglieder können bei Bedarf nach Tirana reisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl. Ing. Ali-Akbar Rastgou

Vorsitzender der AAWA Association e.V.
Postfach 903173

D – 51124 Köln

Email: info@aawa-association.com

کانون آوا – کلن آلمان مهندس علی اکبر راستگو

 

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط