5.8 C
Paris
Wednesday, December 6, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

نامه غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی به ویزون پلوس آلبانی

با سلام و خسته نباشید برای تمامی دست اندرکاران و مسئولین تلویزیون ویزیون پلوس آلبانی؛

اینجانب غفور فتاحیان به مدت بیش از بیست سال در قرارگاههای سازمان مجاهدین در عراق و از نزدیک شاهد فرستادن تیم های تروریستی سازمان مجاهدین به داخل ایران برای کشتن شهروندان بی دفاع بودم.

این سازمان بسیاری از اعضای مخالف خود را در عراق سر به نیست و زندانی و شکنجه کرده بطوریکه خیلی از دوستان سابقمان که در عراق در داخل تشکیلات آن با هم بودیم توسط شکنجه گران این سازمان که هم اکنون در مقر این سازمان در آلبانی هستند کشته و سربه نیست شدند.

من همچینن شاهد تمام بی عدالتی ها و سرکوب و خفقان و اعمال کنترل بر افراد و قطع رابطه با دنیای بیرون حتی با افراد خانواده اشان توسط این سازمان چه در رابظه با خودم و چه در رابط با دوستانم بودم.
مسئولین محترم شبکۀ تلویزیونی ویزیون پلاس؛

سازمان مجاهدین آن نیست که خانم مریم رجوی در اروپا آن را به نحوی که خودش می خواهد و مناسب دنیای متمدن امروزی باشد معرفی می کند و دم از دموکراسی و حقوق بشر می زند بلکه در واقع انچه هزاران بار خطرناک است در پشت این حرفها و شعارها ی او برای جلب حمایت قرار دارد و در واقع خانم مریم رجوی نهایت سوء استفاده را از جریانهای دموکراتیک و فضای دموکراتیک در جهان غرب برای تامین اهدافش که در راس آن نگهداری اسرای این فرقه در آلبانی می باشد به عمل می آورد.

اینجانب به عنوان شخصی که به مدت بیش از بیست سال در داخل تشکیلات سازمان مجاهدین در عراق بوده و کار کرده است گواهی می دهم و به اطلاع شما و جامعۀ بین المللی می رسانم که این سازمان دیگر سالیان متمادی است که یک سازمان مبارز برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران نیست بلکه توسط رهبران آن و در رأس آنان مریم رجوی تبدیل به یک فرقه با اعتقادات و اجبارات و تابوهای فکری و ذهنی مغایر با اصول و عرفها و نُرمهای انسانی و جهانی شده است و به همین علت و به علل بسیاری دیگر بویژه همکاریها و اتحادش با رژیم صدام و ارتش او و وابستگی به او از لحاظ مالی و امکاناتی و سیاسی پایگاه مردمی خود را در میان ایرانیان داخل و خارج ایران تماما از دست داده است و مردم ایران حتی اپوزیسیون و مخالفان شدید و فعال رژیم حاکم بر ایران در داخل و خارج کشور از این سازمان متنفر هستند بطوریکه این فضای تنفر و بیزاری علاوه بر بیرون، در داخل خود این سازمان نیز همیشه وجود داشته و در حال گسترش است بطوریکه بیش از دو هزار نفر از آن در طی سی سال گذشته بخصوص از زمانی که آنها را از عراق اخراج کردند و به آلبانی آمدند از آن جدا شده اند و اکنون نیز صدها نفر از جداشدگان از این سازمان در همان آلبانی زندگی می کنند و شما برای نشان دادن بی طرفی تان و اینکه می خواهید واقع بینانه در مورد این سازمان تحقیق کنید می توانید با آنها نیز که در تیرانا هستند مصاحبه کنید زیرا تمام آنها که به شما در داخل این تشکیلات نشان داده اند ساختگی و صحنه سازی بوده و صحبتهای آن افراد نیز تماما دیکته شده توسط سران این سازمان می باشد.

این فرقه هیچ گاه اندیشه و گرایش تروریستی و خشونت طلبی خود را کنار نگذاشته و نمی تواند بگذارد زیرا پایه و اساس آن با ترور و جنگ مسلحانه و خشونت بنا نهاده شد است.

غفور فتاحیان عضو سابق سازمان مجاهدین

پاریس – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸

متن انگلیسی نامه:

Honored officials in the albinisme “Vizion Plus” television network;

Respectful greeting;

I am gafoor fatahian a former member of an organization Iranian People’s Mujahideen (PMOI) I was for twenty years in the headquarters of this organization in Iraq and I am an eyewitness to this organization. They were sending terrorist teams into Iran to kill innocent civilians and civilians.

Moreover; It has liquidated many of its members against its leadership policies. Also, they imprisoned and tortured others, where many of my ex-comrades were killed inside the organization’s headquarters in Iraq by order of the leaders of the Organization and by its executioners who are now in the headquarters of this organization in your country Albania.

I was an eyewitness to the repressive practices against members within the organization. They, isolated them from the outside world, especially from their families in Iran and other countries.

In fact, the PMOI is not the one identified by Mrs. Mariam Rajavi in Europe with buzzwords identical to the present and the free world to show her organization as committed to democracy, freedom and human rights in an attempt to win support from America and European countries.

What is going on behind the scenes and behind the barbed wire surrounding the headquarters of this Organization is very serious and terrible and is intended to keep the members of the Organization as prisoners held inside its headquarters in Albania.

This organization is no longer a political organization fighting for the establishment of democracy and freedom in Iran, but it has been transformed into a special community by its leaders, headed by Mary Rajavi with beliefs, ideas and duties contrary to the principles and norms of humanity and universality in the present age. For this reason and for many other reasons, including the cooperation of the organization and its alliance with the regime of Saddam Hussein and its army and its financial, military and political dependence on foreigners has lost its popular base among the Iranians inside and outside Iran and even active opponents against the regime in Iran. The Hate to this organization and the atmosphere of alienation and opposition prevail within the ranks of the organization and its members also led to the separation of more than two thousand members of the Organization for the past thirty years, especially after the expulsion of this organization from Iraq and transfer to Albania where hundreds of members are now separated from the organization in the Albanian capital of Tirana. And, if you want to prove your journalistic neutrality, you can interview these members who are separated from the organization in your country to tell you many facts about this organization and to know that everything in your report about the organization’s headquarters in Albania is nothing but fabricated lies, artificial plays and statements uttered by the leaders of the organization who wanted to display it in front of your cameras.

This dangerous terrorist community has never renounced its violent ideas and terrorist tendencies because its ideas were built on the basis of terrorism, armed struggle and violence, not freedom and democracy, which it praises in its hollow slogans.

Gafoor fatahian is a former member of the People’s Mojahedin Organization of Iran

Paris – 30 November 2018

 

وب سایت نجات از فرقه ها

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط