23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

مهاجرت غیر قانونی از طریق کانال مانش سه برابر شدە است

تعداد مهاجرانی کە بە طور غیر قانونی از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندەاند، در سال ٢٠٢١ سه برابر شده است. وزارت کشور بریتانیا می‌گوید، سال گذشته بیش از ٢٨٣٠٠ نفر از این طریق وارد این کشور شده‌اند.

بر اساس گزارشی کە وزارت کشور بریتانیا منتشر کردە است، تعداد افرادی کە با قایق از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندەاند در سال ٢٠٢١ سه برابر شمار این افراد در سال ٢٠٢٠ بودە است.

وزارت کشور بریتانیا در این گزارش شمار این افراد در سال ۲۰۲۱ را بیش از ٢٨٣٠٠ نفر اعلام کرده است. در حالی کە این آمار در سال ٢٠٢٠ تنها حدود ٨ هزار نفر بودە است.

به گفته وزارت کشور بریتانیا، اکثر این مهاجران در ماه نوامبر با وجود هوای سرد از کانال مانش عبور کردەاند. بیشترین رکورد ثبت شدە مربوط به ١١ نوامبر با ۱۱۸۵ نفر بوده است.

روز سوم آذر (۲۴ نوامبر) غرق شدن قایق حامل پناهجویان در کانال مانش منجر به مرگ ۲۷ نفر شد. در بین قربانیان ۱۶ نفر کرد عراقی و چهار نفر افغان بوده‌اند.

همچنین یکی از قربانیان سیروان علیپور، جوان ایرانی ۲۳ ساله از شهر سردشت استان آذربایجان غربی بود.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا در این باره گفت که از این تراژدی “وحشت‌زده” شده است.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط