9 C
Paris
Saturday, February 4, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

ملی ‌مذهبی: هتاکی مجاهدین علیه منتقدان و مخالفان شان

terr-music-pmoi

شنیده شده است که

مجاهدین خلق حدود ۵۰ نفر را به عنوان «نگهبانی» و دیدبانی سایت ها گمارده اند تا آنها را رصد کنند و ضمن تهیه گزارش با گذاشتن کامنت های تند و زدن اتهامات سیاسی و فردی و … به کسانی که مطلبی در نقد مجاهدین می نویسند آن ها را «مفتضح» کنند. عده ای از آن ها هم وظیفه دارند در «بالاترین» خبرها و فیلم هایی را که تولیدی مجاهدین و یا به نفع آنان است را داغ کنند.

هم چنین مدتی است یک ترانه به سبک رپ درحمله شدید به نقادان مجاهدین و نیزشخصیت های جداشده از آنها؛ به نام «روزبه کلکسیون» ساخته اند که مضمونی به شدت هتاکانه و مملو از توهین و افترا به آنان دارد.

این نوع ادبیات مجاهدین، منتقدین آنها را به شدت نگران می کند که از درون این نحوه برخورد با منتقدین و مخالفین جز سرکوب و استبداد بیرون نمیآید وحتی بسیاری از دلسوزانی که برای بنیانگذاران سازمان و بخشی از پیشینه آن نیز احترام قائل اند را نیز به شدت متاسف کرده است.

برخی ناظران سیاسی این آسیب را ناشی از تمرکز قدرت و غیرپاسخگو بودن آن در درون مجاهدین  و این کار را تشکیل ارتش سایبری علیه مخالفین می دانند و این انحرافی است که ج.ا نیز دچار آن شده است.

برخی منتقدان نیز روابط درونی مجاهدین را بی شباهت به «بسیج» و نیروها و ادبیات و گفتمان درون حکومت ج.ا نمی دانند چون همانند آنها دچار رهبر پرستی، خون و فدا محوری و شهادت گرایی، خودحق پنداری شدید و توهم دشمن ستیزانه و هر منتقدی را مزدور و خائن و ابزار دست دشمن پنداشتن و … شده اند.

ترانه ای که از سوی مجاهدین علیه مخالفین و منتقدین شان ساخته شده در زیر قابل مشاهده است:

 

منبع:ملی مذهبی

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط