12.1 C
Paris
Friday, March 31, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

ملاقات آقایان حسین نژاد و باقروند ارشد با مقامات کمیساریای عالی پناهندگی در ژنو

آقایان قربانعلی حسین نژاد وداود باقروند ارشد از مسئولین سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت در مقر اروپایی کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در ژنو حضور یافتند و با مقامات کمیساریا در مورد وضعیت پناهندگان جدا شده از فرقه رجوی ملاقات و مذاکره نمودند. در این ملاقات ضمن تشریح تمامی محدودیتها و فشارهای وارد به جدا شدگان توسط تشکل خطرناک فرقه رجوی از جنبه های مالی و حقوقی و تهدیدات و کارکشنی ها علیه استقرار انسانی آنها در آلبانی و … از بازگرداند پرداخت حقوق جدا شدگان توسط فرقه رجوی به کمیساریا تشکر کردند.

در این دیدار مدارک تخریب جداشدگان از جمله اطلاعیه به ا صطلاح شورای ملی مقاومت که نام مستعار فرقه رجوی است در انتشار اطلاعیه در مورد جداشدگانی که تازه از این فرقه جدا شده اند و با رسانه های آلبانیایی مصاحبه کرده اند را تروریستهای سپاه قدس و … نامیده است ارائه گردید که موجب خنده مقامات کمیساریا شد.


در این دیدار آقایان حسین نژاد و باقروند ارشد ضمن معرف خود و سابقه آشنایی و همکاریشان با فرقه رجوی شرح مفصلی از وضعیت نقض حقوق بشر در این فرقه را تشریح کردند و در مورد وضعیت کسانیکه هنوز موفق نشده اند از این فرقه نجات یابند و به محل متمرکز جهت کنترل آنها منتقل گردیده اند هشدار دادند.

آقای حسین نژاد تاکید کردند که زمانی اقدامات سازمانهای حقوق بشر موثر خواهد بود که اسرای تحت زندان فکری و فیزیکی فرقه رجوی ابتدا از حقوق و آزادیهای خود برخوردار باشند و بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند و این جز با ملاقاتهای مستمر مقامات کمیساریا و تاکید به حفاظت و حمایت مادی کمیسریا از جدا شدگان متصور نیست. چون آنها روزانه تحت بمبارانهای غیر قابل تصور علیه کمیساریا، علیه دنیای آزاد، بعنوان دنیای امپریالیستی و بورژوازی نیروهایشان را شتشوی مغزی میکنند که تنها مکان امن در جهان علیرغم همه شکنجه ها و سختی ها درون فرقه رجوی است. و باید ممنون هم باشند که در اسارت فرقه هستند.

در پایان مدارک مستند از تاریخ تروریستی فرقه رجوی با استناد به انتشارات فرقه رجوی با ترجمه آنها تقدیم کمیساریا عال پناهندگان در ژنو شد.

مقامات کمیساریای عالی پناهندگی نیز قول رسیدگی و توجه به وضعیت نیروهای تحت اسارت فرقه رجوی و همچنین جدا شدگان را دادند.

وب سایت نه به تروریسم و فرقه ها

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط