21.5 C
Paris
Sunday, October 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

مشکلات عمده فرقه تروریستی رجوی

فرقه تروریستی رجوی در حال حاضر با مشکلات زیادی در کمپ تیرانا مواجه می باشد که عمده ترین این مشکلات لاینحل و لاعلاج از بنده بقرار زیر می باشد:

۱ ) مخفی نگه داشتن مرگ مسعود رجوی

رجوی که بعد از سقوط صدام حسین مخفی شده بود اکنون بر طبق اخبار واصله فوت کرده و این خبر را دو سال پیش ترکی فیصل از مقامات اطلاعات عربستان و یکی از تامین کننده های مالی فرقه تروریستی رجوی در مراسم سالیانه فرقه تروریستی رجوی در سالن ویلپنت شهر  پاریس اعلام کرد و دو بار در آن مراسم مریم عضدانلو را همسر مرحوم رجوی خطاب کرد. اما فرقه تروریستی رجوی تا کنون نه تنها از اعلام این خبر خود داری کرده است بلکه مریم عضدانلو به مناسبت های مختلف و نشست های مغز شویی برای نیروهای وارفته و روحیه باخته و مسئله دار سعی می کند که به آنها بقبولاند که شوهر فراری اش هنوز زنده است و علت اصلی این مخفی نگه داشتن مرگ مسعود رجوی به نظر من این است که سر جانشینی ایشان دچار بحران و مشکل هست و مضاف بر این نیروهای فدایی رهبر هم با شنیدن این خبر ریزش می کنند. و یک دلیل دیگر هم ممکن است بخاطر ارث و میراث رجوی باشد چون که ایشان همه دارایی سازمان را بنام خودش ثبت کرده است و پول هایی را که در بانک های خارجی دارد ممکن است بلوکه شده یا مالیات کلانی بدان تعلق بگیرد.

۲)مشکل خانواده ها

سازمان که بعد از سقوط صدام حسین با مشکل عمده درخواست  دیدار خانواده ها با عزیزان شان مواجه بود همواره از این ملاقات ها جلوگیری کرده و خانواده های نیروهای سازمان را دشمن خوانده و با فرهنگ چاله میدانی خاص خود این خانواده های شریف و محترم را با القابی نظیر ” خانواده الدنگ ” یا اینکه خانواده کانون فساد است و یا اینکه کانون خانواده باید منفجر شود خطاب می کند. بنابراین خانواده ها که بخشی از مردم ایران هستند و تنها خواسته بر حق شان دیداری کوتاه با عزیزان شان که در این فرقه تروریستی گرفتار هستند می باشد خاری در چشم سران فرقه تروریستی رجوی هستند چون که آنها با بجان خریدن همه مشکلات امنیتی و سرمای استخوان سوز زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان عراق جلوی در کمپ اشرف و لیبرتی به تحصن پرداختند و روی خواسته بر حق شان پافشاری و ایستادگی نموده و باعث فروپاشی اشرف و تخلیه کامل این قلعه استراتژیکی شدند و بعدش هم نهایتا باعث خروج مفتضحانه سازمان از عراق گشتند و اکنون هم سعی می کنند با رفتن به تیرانا و اصرار بر خواسته بر حق شان خواب راحت را از چشمان سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو بربایند و بدین وسیله خانواده ها یکی از مشکلات اساسی و لاعلاج سازمان می باشد.

۳) نیروهای جدا شده

یکی دیگر از مشکلات اساسی و لاعلاج سازمان نیروهای جدا شده هست که با افشاگری های خود خواب راحت را از چشمان سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو ربوده اند و همواره ایشان سعی می کند با بدترین تهمت ها و فحش و ناسزا های رکیک که تنها لایق خودشان می باشد نیروهای جدا شده را تخطئه کند و همچنین سعی می کند که با اعزام اوباشان خود اکسیون های اعتراضی نیروهای جدا شده را به هم ریخته و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهد ولی با همه این احوال نه تنها این اقدامات ایزایی باعث از میدان بدر نرفتن نیروهای جدا شده نگشته است بلکه بیشتر عزم شان را راسخ تر کرده و مهر تاییدی شده بر درستی و حقانیت افشاگری ها و روشنگری های شان و خلاصه جدا شده گان با این تلاش های خستگی ناپذیر و روشنگری های بی امان شان خاری در چشم سران فرقه تروریستی رجوی شده اند و به یکی از مشکلات مهم و لاعلاج سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی تبدیل گشته اند.

۴) عدم مشروعیت و پایگاه مردمی

یکی دیگر از مشکلات اساسی و لاعلاج سازمان عدم مشروعیت و نداشتن پایگاه مردمی و عدم برخورداری از جایگاه در میان اپوزیسیون داخل و خارج کشور است چون سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق ایران با خیانت ها و جنایت های بی شمار ش علیه مردم ایران و همسویی با دشمنان مردم ایران مثل اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان جناح‌های جنگ طلب در آمریکا علیه منافع ملی مردم ایران نه تنها از هیچ پایگاه مردمی برخوردار نیست بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار گرفته است و همچنین بخاطر تمامیت خواه بودن و عدم برخورداری از استقلال سیاسی و عملکرد فرقه گرا یانه در بین اپوزیسیون داخل و خارج هم نه تنها از هیچ جایگاهی برخوردار نیست بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آنها قرار دارد .بنابراین اصرار فرقه تروریستی رجوی بر استراتژی ترور و خشونت و استراتژی شکاف زی بودن و آویزان شدن به قدرت های خارجی مثل اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان و آمریکا و حزب باد بودن باعث عدم برخورداری از مشروعیت سیاسی و اجتماعی شده و به یکی از مشکلات اساسی و لاعلاج سازمان تبدیل شده است.

۵) ریزش نیرویی

اما در میان مشکلات اساسی و لاعلاج سازمان عمده ترین این مشکلات لاینحل و لاعلاج سازمان موج روز افزون ریزش نیرویی می باشد که سازمان همواره بعد از دزدیدن رهبری سازمان توسط رجوی و تبدیل شدن سازمان به یک فرقه تروریستی با آن مواجه می باشد که اکنون با از دست دادن سلاح و پایگاه استراتژیکی اشرف و خروج مفتضحانه آز عراق و انتقال به کمپ آپارتمانی تیرانا به شدت اوج گرفته و نیروهای سازمان در شرایط بدون عراق و بدون حضور مسعود رجوی در باتلاق کمپ تیرانا به شدت مسئله دار هستند و خواستار جدایی می باشند و تلاش های مذبوحانه مریم عضدانلو به عنوان سر کرده فعلی فرقه تروریستی رجوی نه تنها بجایی نرسیده بلکه باعث اوج گیری جریان مسئله داری و ریزش نیرویی شده است و فروپاشی کامل و تمام عیار این سازمان فرقه گرا و تروریستی را تسریع کرده است.

علی جهانی، وبلاگ آیینه

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط