7.9 C
Paris
Tuesday, October 4, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

مسعود بنی صدر در کنفرانس لندن

مسعود بنی صدر در کنفرانس لندن: تروریسم هم مثل ویروس های دیگر از نقاط ضعف  ما وارد می شود

… مسعود بنی صدر از اعضای سابق مجاهدین خلق (یک سازمان تروریستی ایرانی) گفت: “تروریسم مثل بقیه ویروسها است. این ویروس هم از طریق نقاط ضعف ما حمله می کند”. وی سپس به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که “درب هایی باز” باشند این مسئله به ویروس اجازه گسترش میدهد. فرقه ها و گروههای افراطی با دست باز به کارشان ادامه میدهند. وی گفت: آنچه باید انجام پذیرد پرداختن به “تاثیرات مضر گروههای افراطی” (شستشوی مغزی) است . این تاثیرات مضر هستند که به این گروهها اجازه رشد و نمو میدهند.

به نقل از ایران اینترلینک

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط