20 C
Paris
Sunday, July 21, 2024

مریم رجوی جسد آقای محمد سیدی کاشانی را ترجیح داد

چند روز قبل سایت سازمان مجاهدین خبراز فوت محمد سیدی کاشانی که در درون فرقه به وی بابا می گفتند داد .باوجودیکه بابا یکی از قدیمی ترین و حتی قدیم تر از مسعود رجوی بود اما هیچگاه و در هیچ نشستی دیده و شنیده نشد که از مسعود و مریم رجوی حاضر به ستایش شود.

چرا که در مناسبات سازمان مجاهدین صرف ستایش از مسعود و مریم و نصب عکسهای این دونفر در اتاق کار و کمد شخصی و میز کار ملاک مهمی در اعطای رده تشکیلاتی بوده و هست اما بابا با وجودیکه اشراف کاملی به معیار گزینش ها داشت به هیچ بهایی حاضر به این کار نمی شد.

دلیل این هم که همواره در حاشیه بود همین بود و با سرنوشت مهدی افتخاری تنها یک گام فاصله داشت. دختر وی هم در سالهای دهه ۱۳۷۰ از خارج آمد هم بزودی منصرف شد و برگشت هم شاید تحت نصیحت پدر به این نتیجه رسید.

اما بلافاصله بعد از فوت وی سیل دسته گل ها و مدال ها و عناوین از طرف مریم رجوی نثار او شد چرا مجاهد تنها جنازه اش برای رجوی سود آور است.
نکته جالب تر اما کلیپ تصویری از مراسم خاکسپاری بابا ست که بخوبی وضعیت درونی سازمان مجاهدین را منعکس میکند۱

چهره های در هم شکسته افراد و بویژه مهدی ابریشمچی و فهیمه تلخی شکست و جمع کردن “کانون استراتژیک نبرد” نامی که مسعود رجوی برای ظرف عراق صفت کرده را بخوبی نمایان میکند. بجز تعداد
بجز تعداد معدود دوربین از چهره افراد بدنه به سرعت عبور میکرد و فیلمبردار گویا توجیه شده هیچ فردی در فیلم واضح نشان داده نشود که خبر از ریزش انبوه در آینده نزدیک میدهد حتی چهره دختر و همسر بابا هم نشان داده نشد بلکه یا از پشت سر یا از پهلو که نشان از فاصله آنها با سازمان داشت که به تلویزیون رجوی گران میافتد که حتی چند ثانیه همسر و دختر بقول خودش مجاهد قهرمان محمد سیدی کاشانی را به خلق قهرمان معرفی کند.
نکته سوم اما عدم حضور جلال گنجه ای بود که حتی برای ادای نماز میت هم حاضر به آمدن نشد که خود مبحث جداگانه ایست این گویای جدا شدن ایشان از تشکلی است که رجوی به آن شورای ملی مقاومت می گفت هر چند رجوی تلاش بسیار زیادی برای حفظ اعضای آن داشت اما آنها که کم کم به شخصیت توتالیتر رجوی پی بردند یکی یکی از وی جدا شدند از جمله آقای گنجه ای که سالها جدا شده بود. حضور گنجه ای در شورا برای رجوی اهمیت دوچندان داشت.

چون از یک طرف یک پیام به روحانیونی بود که با خمینی موافق نبودند و رجوی میخواست به آنها برساند که وی با روحانیت مخالفتی ندارد بلکه او مخالف شخص خمینی و اصل ولایت فقیه است از طرف دیگر به حامیان و طرف حسابهای غیر ایرانی اش بگوید که منطق خمینی با هیچ معیاری از اسلام سازگار نیست و گنجه ای هم استدلالات فقهی آن را مهیا میکرد.

جدا شدن آقای گنجه ای برای رجوی خیلی ناگوار بود و تنها کاری که توانست در مقابل آن انجام دهد پنهان و در سطح شایعه نگه داشتن آن بود که چون همیشه ادای نماز میت در اروپا بطور انحصاری به عهده آقای گنجه بوده است و عدم حضور ایشان در مراسم خاکسپاری مهر تائیدی بر جدا شدن ایشان از رجویست هر چند هم بعد ها تلاش کند که ایشان را به نحوی تحت فشار یا تطمیع برای یک مصاحبه یا مقاله کوتاه برای خنثی کردن شایعه جدا شدن کند دیگر مفید فایده نخواهد بود .

حمیرا محمد نژاد، سایت زنان ایران

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها