6.2 C
Paris
Friday, December 8, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

محمد آزرم

محمد آزرم (۱۳۴۹-) شاعر، منتقد ادبی ایرانی. وی هم چنین برادر بزرگ تر محسن آزرم منتقد، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی است.

زندگی
محمد آزرم در سال ۱۳۴۹ در تهران متولد شد. کتابهای “عکس های منتشر نشده” ، “اسمش همین است محمد آزرم” ، “هوم” ، “عطر از نام” (بداهه‌نویسی مشترک با ایولیلیث) و “هیاکل” تا به حال از او منتشر شده است. او از شاعران و منتقدان مطرح جریان امروز شعر فارسی است. کتاب “جیغ بنفش” منتخبی از شعرهای هوشنگ ایرانی و تحلیل محمد آزرم از شعر و نگاه زیباشناختی اوست. نقدها و مصاحبه‌های بسیاری دربارهٔ آثار او در نشریات منتشر شده است.

آثار
شعر
هیاکل- ١٣٩۵
عطر از نام/ بداهه‌نویسی با ایولیلیث – ١٣٩۲
هوم- ١٣٩١
اسمش همین است محمد آزرم- ۱۳۸۱
عکس‌های منتشر نشده – ۱۳۷۷

نقد ادبی
جیغ بنفش/ منتخب شعرهای هوشنگ ایرانی با نقد و تحلیل- سرزمین اهورایی ۱۳۹۴
الفبای راز /مسئله سازهای شعر امروز ایران- مروارید-۱۳۹۵
مقالات آزرم در زمینهٔ نقد ادبی در نشریات به طور متعدد منتشر شده است.

آثار او در مطبوعات
محمد آزرم در مطبوعات آثار بسیاری دارد که چند مورد آورده می‌شود:

نقدی از وی در مجلهٔ سینما و ادبیات، شمارهٔ ۲۷۰۶، ۱۳۸۲
نقدی از محمد آزرم در روزنامهٔ شهروند امروز، ۱۳۸۶
دیدگاه آزرم درباره«جایزه کارنامه» در روزنامهٔ ایران، شمارهٔ ۱۱۷۶، سال انتشار ۱۳۸۵
مطلبی از محمد آزرم در انتشارات جهاددانشگاهی، ۱۳۸۵
نقدی از وی در روزنامهٔ اعتماد، شمارهٔ ۱۳۴۲، ۱۳۸۵

مصاحبه
با محمد آزرم مصاحبه‌های مختلفی در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
مصاحبهٔ روزنامهٔ آرمان درسال ۱۳۹۲
مصاحبهٔ روزنامهٔ کارگزاران در سال ۱۳۸۷
مصاحبهٔ روزنامهٔ قدس در سال ۱۳۸۴
مصاحبهٔ مجلهٔ سینما و ادبیات در سال ۱۳۸۶
مصاحبهٔ خبرگزاری مهر در سال ۱۳۸۷
مصاحبهٔ سوره مهر در سال ۱۳۸۶

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط