14.4 C
Paris
Monday, October 3, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

مجاهدین خلق، داعش، «انقلابیون عراقی»، «عشایر انقلابی»، بدون شرح

حالا دیگر هر روز اعوان و انصار رهبر عقیدتی مجاهدین در مذمت داعش، و پدر جد داعش و ریشه‌های آن در تهران و … می‌نویسند.
آیا به چنین نیرویی می‌توان اعتماد کرد؟ آیا رهبری مجاهدین به پرنسیبی اعتقاد دارد؟ آیا این مواضع قبل از هر چیز نشاندهنده‌ی زوال شخصیتی یک جریان سیاسی و چشم‌بستن بر وجدان و شرافت اخلاقی نیست؟…

مجاهدین خلق، داعش، «انقلابیون عراقی»، «عشایر انقلابی»، بدون شرح

محمود ائمی عضو دفتر سیاسی سابق مجاهدین با نام مستعار سیاوش جعفری در تاریخ  ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ در مورد تحولات موصل و دیگر شهرهای عراق و انقلاب عراق و … و مقایسه‌ی آن با «انقلاب اکتبر» و … چنین نوشت:‌
«این است، داستان امروز عراق در مناطق سنی نشین و سقوط سریع یکی بعد از دیگری شهرها بدست عشایر انقلابی عراق. مردمی که از دیکتاتوری مالکی و دخالت های رژیم ولایت فقیه به ستوه آمده اند وخواهان یک نظام ضد دیکتاتوری هستند ….راستی هفته گذشته کدام تحلیلگر و یا پیشگوی تحولات سیاسی می‌توانست، بگوید که هفته بعد، چه اتفاقی در عراق خواهد افتاد ؟ چه کسی فکر می‌کرد که ۵۰ درصد خاک عراق ، ظرف ۳ تا ۴ روز از لوث وجود ارتش مالکی ، آزاد شود . ارتشی که طی سالهای گذشته از جانب آمریکا و رژیم خمینی بخوبی آموزش دیده بود و به انواع و اقسام سلاحهای آمریکایی مسلح شده بود و از نظر سلاح بطور کیفی بر انقلابیون عشایر برتری داشت . هم چنین این ارتش از کمکهای بیدریغ اطلاعاتی، رژیم آخوندی بهره برده بود و تحت فرماندهی قاسم سلیمانی قرار گرفته بود ؟ ولی همه را غافلگیر کرد.
بقول “عمارازگان“ هم چون ، رعد درآسمان بی ابر، انقلاب شروع شد و ارتش پوشالی مالکی را تار ومار کرد . بله این است خاصیت موقعیت و“لحظه انقلاب“ در شرایطی که فرابرسد همگان را متعجب و انگشت بدهان خواهد کرد همه تحلیل ها را زیر و رو خواهد کرد .»
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4037
محمود ائمی (سیاوش جعفری) دو روز بعد در  ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ضمن شادمانی برای پیشروی انقلابیون عراقی به سمت بغداد در مقام یک تئوریسین انقلابی  از وضعیت عادی موصل و این که «اثری از برخوردهای خشن و اعدام‌های خیابانی و…..که نشانه هایداعش است، وجود ندارد» نوشت:‌
 
«با پیشروی انقلابیون عراق به سمت بغداد، و تحولات برق آسا و سریع، تمامی محاسبات و ارزیابی های سیستم های اطلاعاتی و نظامی، آمریکا و عراق و بویژه رژیم ولایت فقیه که خودش را قیم عراق میداند، بهم ریخته و غافل گیر شده است. این تحولات بشدت رژیم را دستپاچه و نگران آینده خود کرده است. برای برخورد با این مشکل، جمعبندی و چاره جویی را در دستور کارش قرار داده است.
…. در روزهای اول تحولات عراق، از همه عوامل خود می‌خواهد که تا می‌توانید، عشایر انقلابی عراق را “داعش“ بنامید و تا میتوانید مجاهدین را هم به “داعش“ بچسبانید.  همه سایت‌ها و رسانه های خود را در این رابطه بسیج می‌کند. .
برغم این که رهبران برجسته مذهبی و سیاسی عراق تسلط داعش بر مناطق را صریحا نفی کرده و با داعش بارها مرزبندی قاطع نموده اند، ولی تبلیغات رژیم آنچنان آنها را فریب داده است که متاسفانه عده ای از ایرانیان و حتی افراد مستقل و چپ هم خواسته ویا ناخواسته دردام رژیم افتاده اند و گویی که حرف رهبران عراق را هم نمی شنوند. آنها بی توجه به مواضع رهبران عشایر عراق، یک جانبه تحت تاثیر تبلیغات بلند گوهای رژیم، با مشاهده مواردی از، برخوردهای وحشیانه داعش، کل مقاومت مردم عراق را به زیر علامت سوال می برند .
این گونه تحلیل های نشاندهنده نظرگاه و تحلیل های سطحی، ایده‌آلیستی، غیردیالکتیکی و بدون درنظرگرفتن، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عراق می باشد. آنها مبنای مبارزات را نادیده گرفته و فقط با روبنا قضایا را تحلیل می‌کنند.
تحلیل های سطحی از این دست چه بخواهیم و چه نخواهیم، رژیم بنیادگرای آخوندی و مطامع آن در عراق و سیاست صدور ارتجاع را ازیاد می برد و خواسته و یا ناخواسته آب به آسیاب رژیم و مالکی میریزد و راه آنها را برای سرکوب بیشر مردم عراق ، هموار مینماید. بگذریم که افراد ویا چپ نماهایی هم بودند که ازموضع و به نیابت ازجانب رژیم فرصت را عنیمت شمرده و لگدی هم به مجاهدین زدند و مجاهدین را به “فرصت طلبی“ و دفاع از داعش متهم کردند
ولی به نظر من ازهمه مهمتر این گونه تحلیل ها ، یک توهین وخیانت جدی به جنبش آزادیخواهانه مردم عراق است، که همه ر ا متهم به بنیادگرایی و داعشی بنامیم . امیر قبیله دلیم و از رهبران عشایر انقلابی به صراحت میگوید که داعش بیش از سه تا ۵ درصد نیرو ها ضد مالکی را هم تشکیل نمیدهد.
جنبشی که بیش از یک سال فقط کار سیاسی کرده و به تحصن در ۵ استان کشور دست زده است، این جنبش مسالمت آمیز درمسیر حرکت تکاملی خودش به مبارزه قهر آمیز تبدیل شده است.
ولی این روزها هر چه که به جلو میرویم، دود و دمها رژیم و مالکی کنار رفته و واقعیت ها آشکارمیشود و همه به وجود یک جریان ضد دیکتاتوری درعراق که خواهان نفی دیکتاتوری مالکی هستند، اعتراف میکنند. روز به روز دست تبلیغاتچی های دروغپرداز رژیم ،بیش از پیش رو میشود. ویدئوهایی که از وضعیت شهرهای آزاد شده ازجمله موصل، برروی اینترنت گذاشته شده و یا مصاحبه های خبرنگارهای بین‌المللی با مردم درموصل، دروغ بودن این گونه تبلیغات و نسبت دادن قیام مردم عراق به داعش را بر ملاکرده است. موصل وضعیت عادی دارد، خدمات شهری بروال سابق برگشته است، اثری از برخوردهای خشن و اعدامهای خیابانی و…..که نشانه های داعش است، وجود ندارد، مردم درمصاحبه ها میگویند، ما به نسبت زمانی که ارتش مالکی در موصل بود، راحت تر هستیم.
این داستان همه انقلابها است که نیروهای ارتجاعی به حریف خودشان، مارک میزنند تا چهره آنها را مخدوش کنند. درگذشته هم، سلطنت مدفون مجاهدین ومبارزین را، “ خرابکار“ ، “تروریست “،“ مارکسیست اسلامی“ و شاه سلطان ولایت آنها را “منافق“ ، “محارب “، “وابسته به آمریکا و شوروی و عراق ، اسرائیل و اردن و عربستان و فرانسه و اتحادیه اروپا و…“ همزمان می‌نامید و اکنون در عراق رژیم ولایت فقیه و همپالکی‌اش مالکی جنایتکار، آنها را “ داعش “ می‌خوانند.
بخش جنگ روانی وزارت اطلاعات، از طریق یگان سایبری رژیم، این گونه اخبار را به مدیای جهانی پمپاژ می‌کند، و سپس خبرگزاریهای رژیم وعراق همان خبر ها را از قول خبرگزاریهای دیگر نقل میکند که منبع خبر لو نرود.
مضحک ا ین که، مزدوران رژیم مانند محمدرضا اسکندری، احمقانه به هواداران مجاهدین توصیه می‌کنند که سری به مدیای جهانی بزنید و ا خبار دست اول را از همان خبرهایی که رژیم به شبکه جهانی پمپاژ کرده است ، بگیرند.!!؟
یک مزدور دیگر به نام حنیف حیدرنژاد، ازجنس خانواده های الدنگ، به مجاهدین توصیه میکند که اخبار “جانبدارانه “ را متوقف کنید، منظور این مزدور این است که “جانب عشایر انقلابی ومردم عراق» را رها کنید و مثل من جانب رژیم آخوندی را بگیرید.
وقاحت و بیشرمی را نگاه کنید، آنها در حالی که ۵۰۰۰ کیلومتر از مرزهای عراق دور هستند، به مجاهدینی که درعراق هستند اینگونه توصیه های سخیف را میکنند. ولی مجاهدین مانند گذشته این گونه دود ودمهای ارتجاعی را به پشیزی هم نمی‌گیرند و با قدرت از قیام مردم بجان آمده عراق ازستم مالکی، دفاع میکنند و دراین مسیر آماده پرداخت هربهایی هم هستند. ولی به این واقعیت ایمان داریم، قطعا آنهایی که در سمت درست حرکت تاریخ و رهایی خلقها از زیر ستم دیکتاتوریها بهر بهانه ای قرار نمیگیرند، ضرر کننده اصلی می‌باشند و نه مجاهدین آنها روزی در پیشگاه خلق‌ها خوار و رسوا خواهند شد.»
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4047
  
یکی دیگر از مسئولان مجاهدین با نام مستعار ساسان صمدی در مقاله‌ای تحت عنوان «داعش» یا مقاومت مردمی نوشت:‌
 
« این روزها رژیم از موضع ترس و وحشت به شدت دنبال این است که قیام مردم عراق را به “داعش “بچسباند تا واقعیت آنچه که بر سر سوگلی اش مالکی، آمده است را بپوشاند، زیرا آنچه که امروز درعراق اتفاق می افتد فردا به نوعی نیز گریبانگیر آخوندها نیز خواهد شد.  … واقعیت این است ، جنبشی که اکنون در عراق شکل گرفته و رشد کرده است، یک شبه و خلق الساعه بوجود نیامده است، جنبشی است که مراحل کمی خود را طی کرده و اکنون به یک مرحله کیفی رسیده است. یک سال سنی های عراق و نیروهای سکولار با تحصن خود همه راههای مسالمت آمیز را طی کرده اند، آنها بارها تاکید کرده بودند که اگر مسیرمسالمت آمیز، ما را به خواستهایمان نزدیک نکند، راه دیگری را اتخاذ خواهیم کرد. درنتیجه مسیر مبارزه مسلحانه را مالکی و رژیم به مردم عراق تحمیل کرده اند.
جنبش کنونی عراق جنبشی نیست که یک شبه و آنهم بصورت کودتایی بوسیله “داعش“  بوجود آمده باشد . مبارزه مسلحانه با موصل شروع نشده است، این جنبش ماه ها قبل در فلوجه و رمادی آغاز شده بود . مالکی و رژیم در اوایل شروع مبارزه مسلحانه در رمادی و فلوجه هم بسیار تلاش کردند که آن را به داعش نسبت بدهند ، ولی چیزی نگذشت که جهان فهمید ، این یک انقلاب مردمی است و “داعش“  نیست ، اگر چه که ممکن است ، گروههای کوچکی از داعش هم حضور داشته باشد.
… . آنچه که از موصل شروع شد، در واقع اوج گیری جنبش بوده است، جنبشی علیه دیکتاتوری مالکی که با بوجود آوردن یک حکومت فرقه گرا، حذف و کنارگذاشتن سنی ها و نیروهای سکولار را درپیش گرفته بود . فرار نیروهای مالکی درمقابل عشایر مردمی و انقلابی ازموصل شروع نشده ، بلکه از فلوجه و الانبار آعاز گردیده بود و اکنون شدت گرفته است. وقتی که  ۶۰۰۰۰، نیروی مالکی که مدافع موصل بوده اند، فقط طی چند ساعت متلاشی و تارومار میشود، نشاندهنده این است که مالکی با یک حرکت توده ای در موصل که سومین شهر بزرگ عراق است رو برو میباشد و نه تعداد کمی به نام “داعش“. … وقتی که نیرویی، برق آسا خودش را به دروازه های بغداد می‌رساند ، یک گروه محدود نمی‌تواند باشد، یک جنبش توده ای است که توان بسیج توده ها و عشایر را دارد . حال کسانی که سعی می‌کنند ، مبارزه توده های مردم عراق را “داعش“ بنامند ، بزرگترین خیانت را به کلمه مقدس آزادی و به مردم عراق و به مبارزه خلق‌ها ی منطقه برعلیه دیکتاتوری‌ها می‌نمایند. »
http://www.aftabkaran.com/pdf/Daesh.pdf
خدا می‌داند اگر خواب‌های پنبه‌دانه‌ای مسعود رجوی محقق می‌شد و بغداد به دست داعش سقوط می‌کرد نیروهای جنایتکار داعش با مردان مجاهد گرفتار آمده در لیبرتی چه می‌کردند و زنان مجاهد را در کدام بازار به فروش می‌گذاشتند.”ابومحمد عدنانی” سخنگوی رسمی داعش گفته بود:« شیعیان را باید کشت آنها به عباس و فاطمه توسل می‌کنند آنها مشرک اند وارد خانه‌های آنها شوید و مثل گوسفند سرهای آنها را از تن نجسشان جدا کنید کشتن آنها برای شما مثل کشتن مگس باشد، جنگ امروز جنگ بین همه شیعیان و همه سنی ها است.»
 
http://tnews.ir/news/E8BE26353771.html
 
در همین رابطه هواداران مجاهدین را هم از طریق کال کنفرانس‌ها بسیج می‌کردند تا تحلیل رهبری مجاهدین را بازتولید کنند و منکر جنایات داعش و تهیه‌ی فیلم‌های مربوط به جنایات این گروه شوند. در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۳ شیرین نریمان یکی از هواداران این سازمان در آمریکا که به «صدای آمریکا» نیز دعوت شده، در هیئت کارشناس جنگ‌های گریلایی در متنی مغشوش و بی سروته می‌نویسد:‌
«وقایعی که در عراق می‌گذرد بیشک بسیار پیچیده است. بخصوص که وقایع با شتاب بسیار شدیدی لحظه به لحظه در حال تغیر [تغییر] است. خبرهای بسیاری درست یا غلط نیز از اقسا [اقصی] نقاط عراق به گوش میرسد و یا دیده می‌شود. هر خبر باید که با دقت مورد تحقیق قرار گیرد تا حقیقت را یافت. چیزی که با توجه به کنترل خبر در ایران توسط آژانس‌های خبری و حضور هزاران نفر از ارتش سایبری در فضای مجازی امر بسیار سختی می‌باشد. چیزی که به شکل دردناکی در این روزها مشهود است نداشتن چشم‌انداز روشن از وقایع ویا داشتن اطلاع از درست و یا غلط بودن هر خبر برای عامه هموطنانمان در ایران می‌باشد.
به همین علت تکرار پروپاگاندای رژیم توسط روشنفکران و هنرمندان و اهل قلم در ایران بس دردناکتر می‌شود. دوستانی که بدون تحقیق و دنبال کردن خبرها، تبدیل به بلندگوهای رژیم می‌شودند و خبر از پیشروی داعش یک نیروی سنی تروریستی در عراق می‌شوند. آنها حتی فراتر رفته و جوانان و مردم را بر علیه دشمن معلوم نشده و مسلح شدن آنان برای مبارزه بر علیه بنیادگرایی سنی ترغیب هم می‌کنند. تاحدی که دیگر مزاح آمیز است. … دردآور این هست که این استادان پشت سر هم کورکورانه فقط ویدیوهایی که رژیم از داعش در سایتها میگذرد را پخش میکنند. انگاری که ارتش سایبری رژیم را کاملا فراموش کردند. البته اگر کمی تحمل میکردند متوجه میشدند که بعضی از این فیلمها دو هفته قبل از شلوغی های عراق در نقطه نامعلومی در یکی از کشورهای عربی تهیه شده است و معلوم نیست که حتی آن در عراق بوده. … ترکیب مبارزه ای نیروی داعش گوریلایی است به این معنی که اتفاقا به دلیل کمیت تعدادشان نمی‌توانند در یک منطقه متمرکز شوند و مرتبا در حال حرکت هستند. برای همین از یک نقطه به یک نقطه دیگر میروند. و دقیقا به خاطر همین دلیل نمی شود ادعا کرد که این نیروهای داعش هست که موصل با جمعیت ۲ میلیون و یا تکریک [تکریت] و دیگر شهرهای عراق را گرفته باشند. … نکته دیگر عدم حضور کردها در شرایط فعلی عراق میباشد آنها فقط مرزهای خود را نگهبانی میکنند و بس. البته باید متذکر شد که نیروهای آزادیخواه [منظور داعش] نیز به سمت کردستان پیشروی نکردند. … چشم ها و گوشها را باز کنید و دنباله روی ارتش سایبری رژیم ملایان و همان بنیادگرایان شیعی که بیش از ۳۵ سال برشما حکومت می‌کنند و زندگی را بر هر ایرانی زهر کردند نشوید، این است حرف آخر. حقیقت پشت ابرها نخواهند ماند و زمان همه چیز را ثابت میکند و این آینده هست که در مورد تک تک ما قضاوت خواهد کرد.»
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4055
منصور قدرخواه یکی از اعضای «شورای ملی مقاومت» مجاهدین، در مقاله‌ای به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ در سایت همبستگی ملی اجازه‌ی انتشار یافت از شادی مردم عراق و منطقه و انقلاب عراق می‌نویسد:‌
پیشروی نیروها انقلابی عشایر و مردم بپاخاسته عراق بر علیه نیروهای پوشالی مالکی و شکست سریع ارتش ساخته آمریکا – مالکی در عراق تحت فرماندهی این جلاد تبهکار و دست‌نشانده خامنه‌یی براستی که شادی مردم ستم‌دیده عراق و منطقه و تعجب همه مردم دنیا را برانگیخت و بار دیگر شوک و ناباوری به دنیا و مخصوصاً جوامع غربی فرو آورد. در افکار عمومی سؤالات زیادی در مورد وقایع بی‌نظیر عراق از تحولات برق‌آسا بهتر بگوئیم انقلاب مردم عراق بوجود آمد و همگی دنبال مقصر این نادیدن و یا سیاست نادرست هستند. در این شوک و ناباوری اما برخی سیاستمداران و رسانه‌ها به جای دیدن و گفتن حقیقت همچنان به خاکپاشی به چشم جهانیان ادامه می دهند و این انقلاب را به گروه بنیادگرا و وحشی داعش نسبت می‌دهند. گروهی که در میان مردم عراق ریشه و جای ندارد و مسلماً نمی‌تواند در این ابعاد و با این سرعت مناطق وسیعی از عراق را تسخیر کند. … آمریکا در عراق اینک بعد از بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ در جهان دچار بزرگترین شکست و افتضاح تاریخش شده است. و حالا با میدان دادن به اخبار مجعول مبنی بر این که در عراق داعش همه کاره است می‌خواهد سیاست شکست‌خورده‌اش را توجیه کند. »
http://www.hambastegimeli.com/50594
 
استراون استیونسون یک نماینده پارلمان اروپا که سال‌هاست به خدمت مجاهدین درآمده و به بلندگوی این سازمان تبدیل شده نیز در تاریخ ۸ ژوئیه و قبل از بریدن سر گروگان‌های غربی در مقابل دوربین توسط داعش، در گفتگو با السیاسه کویت در پاسخ به سؤال این نشریه که می‌پرسد :
 
«دولت عراق تاکید می‌کند که سازمان تروریستی داعش و باقی مانده‌های حزب بعث کسانی هستند که به استانهای نینوا و صلاح الدین حمله برده اند و محافل دیگر توطئه و طرحهای منطقه ای را که عراق را هدف قرار داده اند می‌بینند ، نظر شما چیست؟»
پاسخ می دهد:‌
«برای رژیم‌های سرکوبگر و جنایتکار، هر جا که با انقلاب مردم مواجه می‌شوند آنها را تروریست یا وابسته به حرکتهای تروریستی خارجی می‌نامند و دیگر ادعاهای مشابه ، ولی واقعیت این است که همه مردم عراق از این رژیم در کشور ضربه خورده اند این واقعیت به طور خاص در مورد مردم استانهای شش گانه سنی نشین صادق است . تبلیغات مالکی و اربابانش در تهران کورکورانه توسط رسانه های غربی تکرار میشودو این که این مناطق دردستان تروریستهای رادیکال داعش می‌باشد مسخره و بی اساس است . آزاد سازی حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از عراق با یک جمعیتی بالغ بر میلیونها نفر، غیر ممکن است برای یک گروه منزوی و رادیکال تشکیل شده از حداکثر فقط چند هزار نفر. طبعا داعش حضور دارد و از هر فرصتی سوء استفاده کرده است تا روی ناآرامی در عراق سرمایه گذاری کند، ولی در قیام عشایر و شهروندان عادی عراقی دست داشتند و در خشم بر علیه مالکی و در تلاش برای دفاع از خودشان بر علیه تعقیب قضایی و خشونت دائم وی قیام کردند. این روزها هم از مطبوعات عربی و حتی مطبوعات غربی روشن است که این نیروهای عشایری و جداشدگان از ارتش عراق هستند که این قیام را هدایت می‌کنند.»
http://iranasrar.blogspot.se/2014/07/blog-post_10.html#!/2014/07/blog-post_10.html
حتی نوع حمله به منتقدان سیاست مجاهدین در ارتباط با داعش و تحولات عراق و چهارچوب آن و مواردی که می‌بایستی روی آن‌ها تأکید شود نیز از سوی رهبر عقیدتی مجاهدین مشخص می‌شود و کارگزاران آن را اجرا می‌کنند. به این نمونه توجه کنید:‌
 
«یک شاعر، واله و شیدای اصلاح طلبان نظام روحانی و رفسنجانی که از شدت علاقه به نرمتنان نظام خل و چل شده است، بعد از تحولات عراق، بلافاصله به رژیم هشدار میدهد: هم چنانکه بارها گفته ام بازهم تکرار میکنم، تا دیر نشده، جام زهر را بالا بکش وگرنه سروکله مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران پیدا خواهد شد. »
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4047
«قبل از شما هم یک شاعر بی بته، به رژیم انزار می‌دهد که حواست باشد درعراق دخالت نکنی که اوضاع خطرناک خواهد شد . معنی حرف او این است که :
آقایان روحانی و رفسنجانی، حواستان باشد، نباید کاری کنید که سرنگون بشوید، شما شاهید، شما ماهید، شما باید بمانید تا هم چنان خون بریزید و اعدام کنید و مردم را به فقر بنشانید، دزدیهای میلیاردی کنید، شما باید باشید تا دختران ایرانی در دبی به فروش برسند، مردم کلیه هایشان را بفروشند و …زیرا اگر شما نباشید ، نیروهای “تروریستی“ سکت و فرقه“ !!؟ مجاهدین و سایر نیروهای انقلابی … سر کار خواهند آمد. ننگ و نفرین بر شما سنگدلان باد.»
http://www.aftabkaran.com/pdf/Daesh.pdf
۵ روز بعد از بریدن سر یک خبرنگار آمریکایی جلوی دوربین توسط داعش، رهبر عقیدتی مجاهدین از ترس مقامات آمریکایی و بهایی که ممکن بود در این میان شخص وی مجبور به پرداخت آن شود موضع‌ خود را تغییر داد و این بار به اشاره‌ی او مجاهدین مواضع‌ جدیدی را اتخاذ کردند. از این نقطه به بعد دیگر در مقالات نوشته شده از سوی مسئولان مجاهدین حرفی از انقلابیون و عشایر انقلابی و ارتشی‌های انقلابی و … نیست و همگی به یکباره همچون خود ایشان غیب می‌شوند!‌
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ م – مشیری (رهنورد) یکی از مسئولان مجاهدین آهسته آّهسته خط جدید رهبری مجاهدین را در پیش گرفت و نوشت:‌
 
«اینکه می‌گویند علت فروپاشی دستگاه مالکی پیشروی سازمان تروریستی داعش و شکست ارتش تحت امرش در جبهه های مختلف بخصوص موصل بود، تنها قسمتی از واقعیت است و نه بخش اعظم آن.
علت پیشروی داعش در وهله اول نه در قدرتش بلکه در نارضایتی از مالکی بود. داعش با سواستفاده کردن از این نارضایتی و عدم کفایت و وابسته بودن مالکی به ایران سریعا پیشروی نمود. شکست موصل و فرار ارتش عراق در مقابل چند صد نفر بروز این نارضایتی بود. ارتش عراق یکباره فرو پاشید و همه تجهیزات خود را در موصل به مهاجمین واگذار کرد. داعش بجز تجهیزات و سلاح، چند صد میلیون دلار پول نقد بدست آورد و بسرعت در موصل شروع به سربازگیری کرد. طی چند هفته تعداد نفراتش از چند صد نفر به بیش از ۱۵۰۰۰ بالغ شد و حملات داعش تحت نام خلافت اسلامی به دیگر نقاط شروع شد و اکثرا نیز موفقیت آمیز بود. نجنگیدن ارتش در مقابل داعش به ضعیف بودن و ترسو بودن آن بر نمی‌گشت. این ارتش روحیه نداشت و نمی‌خواست برای مالکی بجنگد و شاید هم داعش را بر مالکی ترجیح می داد.»
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4169
حالا دیگر مجاهدین با بهانه‌‌ی این که پدر جد داعش خامنه‌ای است به زعم خودشان به تبلیغ علیه داعش مشغولند و مدعی هستند چه نشسته‌اید که موصل در دست داعش است و نفتش را هم به سوریه می‌فروشد.
در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ یکی از مسئولان مجاهدین با نام مستعار «عارف شیرازی» البته با «حافظ شیرازی» که ۶ قرن پیش فوت کرده اشتباه نشود نوشت:‌
 
«بعد از تسلط داعش بر موصل و چاههای نفتی عراق اولین محموله های نفتی خود را به حکومت اسد فروخت این فاکتها به روشنی مبین این است که داعش اگر نه دست ساز آخوندها و رژیم اسد اما حداقل همسنگر و هم پیمان و در خدمت منافع آنها می باشد. از اینرو میتوان علت مخالفت آخوندها با ائتلاف بین المللی علیه داعش را فهم کرد چون این ائتلاف علیه نیروئی است که در خدمت منافع رژیم اسد و آخوندها بوده و عملاً همسنگر با این دو رژیم و مزدوران عراقی و لبنانی آخوندها علیه ارتش آزاد سوریه می جنگیده است. مضافاً آخوندها از این وحشت دارند که اقدامات نیروهای ائتلاف در سوریه به داعش ختم نشده و ”عمق استراتژیک” آنها یعنی رژیم اسد را نیز هدف قرار دهد، به این مسئله بعداً خواهم پرداخت.
اهداف ائتلاف بین المللی علیه داعش
با اوجگیری بحران عراق و پس از یکه تازیهای تروریستهای وابسته به ”خلافت اسلامی” یا داعش و سقوط موصل، جامعه جهانی به تکاپو افتاده و زمزمه ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه آن شکل گرفت و کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به آن پیوستند تا آنجا که رژیم آخوندی با این هدف که ضربه استراتژیک دریافتی درعراق یعنی برکناری نوری مالکی را حتی المقدور جبران کند خواستار پیوستن به آن شد.»
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4308
حالا دیگر هر روز اعوان و انصار رهبر عقیدتی مجاهدین در مذمت داعش، و پدر جد داعش و ریشه‌های آن در تهران و … می‌نویسند.
آیا به چنین نیرویی می‌توان اعتماد کرد؟ آیا رهبری مجاهدین به پرنسیبی اعتقاد دارد؟ آیا این مواضع قبل از هر چیز نشاندهنده‌ی زوال شخصیتی یک جریان سیاسی و چشم‌بستن بر وجدان و شرافت اخلاقی نیست؟
 
ایرج مصداقی
۱۸ مهرماه ۱۳۹۳
 
www.Irajmesdaghi.com
 
irajmesdaghi@gmail.com
بخشی از اخبار منتشر شده در سایت‌های مجاهدین (به عنوان مشت نمونه‌ی خروار) که از طریق آن‌ها می‌کوشیدند تسخیر شهرهای عراق توسط داعش را انکار کنند در زیر آمده است:‌
 
تسخیر کامل شهر موصل توسط انقلابیون و عشایر عراق
http://www.mojahedin.org/news/139421
مردم موصل می‌گویند شهر نجات یافته و آزاد شده است
http://www.mojahedin.org/news/139483
جنگجویان عراق به سمت جنوب با هدف رسیدن به بغداد حرکت کردند
http://www.mojahedin.org/news/139506
https://www.ariairan.com/1393
تسخیر شهرستان تلعفر و فرار یکانهای ارتش مالکی از سایر شهرهای استان نینوا
http://www.mojahedin.org/news/139419
پیشروی گروه‌های مسلح در شهرستان الحویجه
http://www.mojahedin.org/news/139451
تسخیر کامل منطقه عظیم عراق توسط نیروهای مسلح
http://www.mojahedin.org/news/139455
مخالفت با مرجعیت شیعه برای دادن حکم جهاد برای مقابله با داعش
http://iran-spring.com/world/iraq/45-iraq/2203
 
 ۱۸ مهرماه ۱۳۹۳ – ایرج مصداقی

منبع:پژواک ایران

 

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط