19.5 C
Paris
Friday, September 29, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

لابی گری مجاهدین برای دولت آمریکا،ابتذال ایدئولوژیک یا اقتدار سیاسی؟

radjavi_mek_terrorim_lob_usa

فرض کنیم سازمان مجاهدین خلق پیشینه سیاهی نداشته است.در کوچه و خیابان به مناطق مسکونی خمپاره ای نیانداخته،موشکی شلیک نکرده و اقدام به ترور هیچ فردی ننموده است.

فرض کنیم مجاهدین خلق به هیچگونه عملیات مسلحانه دست نزده است.به مردم و کشور خود خیانت نکرده اند.آتشبیار و شریک صدام حسین در جنگ بر علیه مردم ایران نبوده اند.

فرض کنیم منافع مردم خود را با جاسوسی در پیشخوان استعمار نگذاشته اند.اطلاعات سربازان مدافع آب و خاک کشور خود را به بیگانه نفروخته اند.و در ترور متخصصان و دانشمندان ایران دست نداشته اند.

فرض کنیم اعضا و فرماندهان سازمان مجاهدین خلق،با شعورترین،فهیم ترین،تحصیلکرده ترین،با شخصیت ترین،داناترین،متخصص ترین … و خلاصه اینکه بهترین آدم های منتخب مردم ایران باشند.

فرض کنیم آنها بهترین راه حل سیاسی را برای مردم ایران داشته باشند.مدینه آنها بهترین بهشت و الگوی آنها بهترین ساختار در سرتاسر عالم باشد.

فرض کنیم از نظر شاخص های انسانی حامل بهترین مکتب و دارای با ارزش ترین انسان های کره زمین باشند.

با همه این مفروضات و فرضیات دیگری که فاکتور گرفته می شود،می توان از آنها سئوال کرد؛آیا می فهمید لابی رسمی کنگره و دولت آمریکا شدن چه معنایی دارد؟

فرض کنیم کشور آمریکا بهترین دوست ایران و یار و غمخوار مردم ایران است.،اما آیا می دانید تعهد سپاری رسمی برای ارائه خدمات اطلاعاتی (جاسوسی) و خدمت زیرپرچم برای کشور بیگانه چه مفهومی دارد؟

جهان امروز به مدد دوستی و همیاری می تواند به بهشت آرزوهای بشری تبدیل گردد.اما یک گروه و سازمان که مدعی “تنها آلترناتیو” سیاسی است، می  تواند با دولت ها رابطه دوستی از نوع اطلاعاتی ، لابی گری و تشویق به جنگ بر علیه مردم خود داشته باشد؟ مجاهدین می گویند یک سازمان “مستقل” و “ضد استعماری” هستند.اما اگر بازی آنها با کلمات و واژه ها را کنار بگذاریم،باید به کارنامه اعمال و مواضع شان نگریست .چرا که راست و دروغ در همینجاست!

خبرهای موثق رسیده حکایت از آن دارد که سازمان مجاهدین خلق با تاسیس بنیاد لابی گری برای کنگره و دولت آمریکا،متعهد گردیده از هیچ تلاشی برای پیشرفت آمریکا در زمینه سیاست و جنگ بر علیه ایران فروگذار نکند!

کدام گروه سیاسی در تاریخ ایران توانسته است،آشکارا اینچنین افسار گسیخته،خود را مدافع و لابی یک کشور بیگانه دانسته و به آن افتخار هم بکند؟آیا نباید گفت جای صدام حسین دیروز با کنگره و دولت آمریکا عوض شده است؟

باز هم فرض می کنیم سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از مردمی ترین و بهترین های کره خاکی هستند.اما واژه ها و بازی با کلمات را کنار زده و به آنها که در این ابتذال فرو می روند باید گفت؛ بدون هیچ پیشینه ای با همین یک قلم کار، خود را در اعماق خیانت به مردم خود “جاودانه” و “طراز نوین” کردید.گذشته ها جای خود،با مجاهدین در فرهنگ مزدوری و ارتباطات جاسوسی باید خلق جدیدی کشف نمود.بدا به حال مردمی که اینها مجاهدین خلق شان باشند!

لینک به مجوز و برگه ثبت نام لابی گری برای دانلود

۶۱۷۱-Exhibit-AB-20130516-1_mek_terrorisme_usa_iran

لینک به منبع اصلی

 ۶۱۷۱-Exhibit-AB-20130516-1_mek_terrorisme_usa_iran

radjavi_terrorisme_iran_france_12

27 می 2013

امیر حسین پناهی

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط