15.1 C
Paris
Tuesday, May 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

فعالیت گستردۀ اعضای جداشده از مجاهدین در پاریس

فعالیت گستردۀ اعضای سابق فرقۀ رجوی در پاریس در افشای شوی مریم قجر
روز شنبه 24 ژوئن 2017 جداشدگان از فرقۀ رجوی با توزیع و نصب تراکتها، بروشورها، بیانیه ها و نیز مجلۀ ماهانۀ انجمن یاران ایران در مناطق مختلف پاریس از جمله جلوی پارلمان فرانسه و مناطق مرکزی شهر به صورت گسترده ای دست به افشاگری علیه شوی سالانۀ مریم قجر در پاریس زدند. این سیرک مسخره که هر سال به مناسبت سالگرد آغاز اعمال تروریستی و موج انفجارها و عملیات انتحاری این سازمان در ایران در آغاز دهۀ 1980 میلادی که الهام دهنده و منبع آموزش اعمال تروریستی و جنایتکارانۀ امروز القاعده و داعش و طالبان می باشد و نیز سالگرد دستگیری مریم رجوی توسط پلیس فرانسه در سال 2003 به اتهام اعمال تروریستی و پولشویی برگزار می شود امسال در روز اول ماه ژوئیه در سالن ویلپن در حومۀ پاریس می باشد.
شهروندان فرانسوی و نیز توریستهای خارجی ضمن استقبال گرم از این فعالیت افشاگرانه، بروشورها و بیانیه ها و بویژه مجلۀ انجمن یاران را گرفته و می خواندند و ضمن محکوم کردن اعمال تروریستی و جنایات فرقۀ رجوی تنفر خودشان از این فرقه را ابراز می داشتند.
اعضا و مسئولین سابق فرقۀ رجوی همچنین در این سلسله فعالیتها با تعدادی از شخصیتها و چهره های سیاسی و فرهنگی و ورزشی و ملی فرانسه از جمله با چندین نمایندۀ پارلمان فرانسه دید ار و گفتگو کرده و ماهیت فرقۀ ای و تروریستی باند رجوی را که در نزدیکی پایتخت فرانسه لانه کرده است برای آنها افشا کردند که مورد توجه و سپاسگزاری آنها قرار گرفت.
آنچه در این فعالیتها بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه شهروندان و شخصیتهای فرانسوی بویژه نمایندگان پارلمان فرانسه قرار می گرفت مطالب تراکتها و بروشورها و مجله و توضیحات جداشدگان از فرقۀ رجوی در مورد ترفندها و فریبکاریهای این فرقه و بویژه سردمدار کنونی آن مریم رجوی در جمع آوری سیاهی لشکر غیر ایرانی با توزیع و هزینۀ پولهای هنگفت صدامی و سعودی برای شرکت در شوی سالانه اش در حومۀ پاریس بود که از همین امر به بی پایگاهی و منفوریت این فرقه در میان ایرانیان و مشخصا ایرانیان مقیم خارج و حتی نیروهای اپوزیسیون ایرانی پی می بردند و می گفتند: ما از همین که شما خودتان ایرانی هستید و حتی قبلا در تشکیلات این فرقه بودید و از آن جدا شده اید و اکنون ماهیت واقعی آن را افشا می کنید به نهایت انزوای این فرقه و طردشدگی آن در میان ایرانیان و حتی اعضای قدیمی خودشان و افراد سیاسی مثل شما پی می بریم.
این سلسله فعالیتهای افشاگرانه در توضیح و بیان ماهیت تروریستی و فریبکارانۀ فرقۀ رجوی و شوی پوشالی آن در پاریس توسط اعضا و مسئولین سابق این فرقه همچنان ادامه دارد و تا روز برپایی سیرک مسخرۀ مریم قجر در ویلپن پاریس طبق اعلام خودشان از جمله «برای ابراز خوشحالی از آزادیش از زندان فرانسه»!! به دنبال دستگیریش به اتهام اعمال تروریستی و پولشویی، ادامه خواهد داشت و ما گزارش مصور این فعالیتها در روزهای آینده را نیز متعاقبا منتشر خواهیم کرد. اینک به تصاویر گوشه ای از این فعالیتها که روز شنبه در پاریس صورت گرفته است توجه کنید:

پیوند رهایی

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط