5 C
Paris
Friday, January 27, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

فراخوان زهرا سادات میرباقری برای اعلام اسامی زخمی های عمل تروریستی برروی ساکنین لیبرتی

zahra2

اینجانب زهرا السادات میرباقری عضوسابق شورای رهبری سازمان مجاهدین فرقه رجوی هستم. ۲خواهرم به اسامی کبری میرباقری واکرم السادات میرباقری و۱ برادرم به نام سید علیرضا میر باقری جزء ساکنان لیبرتی می باشند واکنون مادردلسوخته ام درفراق وبی خبری از این عزیزانش درنگرانی شدید بسرمی برد.این فرقه به رهبری مسعود رجوی ومریم رجوی به با مخالفت کردن ومانع شدن نسبت به هراقدامی برای انتقال ساکنان لیبرتی به کشور ثالث اهداف فرقه جویانه وستمگرانه ای را نسبت به این قربانیان دنبال می کنند مستمر دنبال ارتزاق خون وشکنجه وزجر بی انتهاء نسبت به ساکنان لیبرتی می باشند.

mirbagheri

چند صباحی ازعمل مرگ تدریجی وشکنجه مستمرساکنان لیبرتی بنام اعتصاب غذا نگذ شته است که با مخالفت برای انتقال قربانیان این کمپ برای انتقال به کشورثالث شرایط وظرف این عمل تروریستی را فراهم کرده اند ضمن محکوم کردن این وهرعمل ترریستی از مجامع بین المللی وحقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و ارگانهای ذیربط دیگر مبنی بر درخواست اطلاع از سرنوشت و وضعیت افراد خانواده من ودیگرخانواده ها با اعلام اسامی زخمیهای حملۀّ تروریستی جنایتکارانۀ اخیر به کمپ لیبرتی محل استقرار اعضای سازمان فرقه مجاهدین خلق.

درخواست مصرانه دارم که برروی سازمان مجاهدین فرقه رجوی ازمریم رجوی مستقردراورسوروازپاریس تا رهبری کمپ لیبرتی فشار آورده شود تا اسامی زخمی های عمل تروریستی اخیرساکنان این کمپ اعلام شود وهمچنین خواهان اطلاع خصوصی به هر خانواده و یا اجازۀ تماس یا دیدار فرد زخمی با افراد خانواده اش هستم.

درآخرمصرانه ازکیساریای عالی پناهندگی ملل متحد ومقامات ذی ربط خواستارم نسبت به انتقال این ساکنان قربانی کمپ لیبرتی به کشور ثالث اقدام عاجل به عمل آید.

سایت زنان – زهرا سادات میرباقری

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط