5.4 C
Paris
Friday, December 8, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

علی مطهری؛ در جریان اشغال سفارت آمریکا چهره‌ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشته شد

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویر و مطلبی در اینستاگرام از طولانی شدن اشغال سفارت آمریکا در تهران انتقاد کرده است.
او در همین رابطه به مناسبت سالروز ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز در صفحه اینستاگرامش نوشته است؛ وقتی صدام حسین نواحی مرزی ایران را اشغال کرد هیچ کشوری از ما حمایت نکرد چرا که در جریان اشغال سفارت آمریکا، چهره ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشته شده بود!

متن اصلی خبر در صفحه اینستاگرام علی مطهری؛

اصل تسخیر سفارت آمریکا را می توان به حساب شور و هیجان اوایل انقلاب و عکس العمل طبیعی مردم ایران در مقابل اقدامات آمریکا بر ضد انقلاب اسلامی پس از پیروزی گذاشت.
ولی طولانی شدن اشغال این سفارتخانه به نفع انقلاب و مردم ایران نبود.
چون در طول 444 روز اشغال سفارت آمریکا در اثر تبلیغات گسترده رسانه های غربی چهره نامناسبی از انقلاب اسلامی در تمام دنیا به نمایش گذاشته شد.
و ما نتوانستیم چهره واقعی این انقلاب را به دنیا نشان بدهیم و پیام آن را ابلاغ کنیم.
در نتیجه در یک انزوای غیر ضروری واقع شدیم و صدام حسین هم از این انزوا استفاده کرد و به کشورمان حمله کرد .
و دیدیم که هیچ کشوری از ما که مورد اشغال واقع شده بودیم حمایت نکرد چون قبلا چهره ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشته شده بود.
بعدا هم قرارداد الجزایر که در مجموع به ضرر ما بود و خسارتهای مالی زیادی بر ما تحمیل شد.
به هر حال بهتر بود اشغال سفارت آمریکا در مدت کوتاهی پایان می پذیرفت.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط