13.6 C
Paris
Friday, March 31, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

شکست مجاهدین و کارفرمای آنان از محمد رجوی در دادگاه نروژ

پيروزی بزرگ عدالت و شكست دروغ و نيرنگ!
هفته گذشته سرانجام دادگاه ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با پروندۀ شكايت اينجانب عليه كارفرمای سابق ام، صادر نمود. حكم دادگاه آشکارا بیانگر یک شكست سنگين و اساسی برای جناب كارفرمای تحت امر و به طبع آن برای خود سازمان مجاهدين بود.
طبق این حکم، هیئت قضاتِ حاضر در پروسه ۴ روزه دادگاه، کاملاً همصدا و قاطعانه حكم اخراج مرا طبق “قوانین اروپایی کار و کارفرما” غير قانونی و غير موجه شناختند و کارفرمای مرا تا قبل از پایان مهلت مقرر به بازپرداخت حقوق معوقه ام موظف نمودند. همچنين بدلیل تخطی از قوانین و پایمال نمودن حقوق قانونی کارمند خود، او را مضافاً مکلف به پرداخت غَرامت به اين جانب کردند.
جناب کارفرمای سابق بر اساس حکم صادر شده، همچنین علاوه بر پرداخت هزینه های وکیل خودش ، به پرداخت هزينه های وكيل من نیز که از طرف مهمترین سنديكای کارگری نروژ برای دفاع از من در این پرونده تعیین شده بود، محکوم گردید. جمع كل هزینه های اين كيز در کنار پرداختی های نانوشته و پنهانی که سازمان در این کارزار حقوقی که صرفاً با هدف بُرد در دادگاه، ناگزیر به آن تن داده، تا همینجا نزديك به يك صد هزار یورو شده و در صورت ادامۀ عناد و استمرار لجاجت شان، بمراتب بیشتر نیز خواهد شد.
بدبن ترتیب لشكر كشی آنان عليه اينجاب به يك شكست مفتضحانه حقوقی برای جناب کارفرما و بی اعتباری سیاسی برای سازمان منتهی گردید. این در حالی بود که جناب کارفرما در یک شوی مهندسی شده و مضحک، عناصر بی ربط به نوع و ماهیت پرونده که اساساً یک کیس شغلی و كاري بود، و نه سیاسی و یا امنیتی، به صحنه آورد، و سازمان نیز از هيچ تلاش و ترفندی برای ایجاد انحراف در روند دادگاه و تحت تاثیر قرار دادن قضات، کوتاهی نكرد.
از به صحنه آوردن سناتور سابق آمریکایی توریسلی( که خدا میداند بابت حضورش چقدر دریافت کرده) گرفته تا بالاترین نماینده سیاسی شان، محمد محدثين و تا نماینده شورایشان در اروپای شمالی، پرویز خزایی، بعنوان شاهدین دانه درشت كه تلاش كردند با بیان انبوهی دروغ و ارائه اطلاعات بی پایه، دعوی پوچ و سخیف را الغاء كنند که اينجانب با مأموران رژیم ننگین اسلامی ارتباط داشته ام و لذا امنيت جناب كارفرما را به خطر انداخته ام!!!
اما خوشبختانه با توجه به اينكه مانند هميشه هيچ سند و مدرك محکمه پسند و قابل ارائه برای اثبات حرفهای باطل و پوچ مطرح شده وجود نداشت و تمامی آنها چیزی جز مشتی داعیۀ بی پايه که همواره برایشان مصرف داخلی داشته است، نبود، دادگاه در اين زمنيه نيز علیرغم دود و دَم ایجاد شده، دست رد به سينه آنها زد و اينجانب را از هر گونه اتهام ارتباط و همكاری با مأموران و مزدوران جمهوری اسلامی مبرّا دانست و گزافه مسخرۀ دیگرشان مبنی بر به خطر انداختن امنيت جناب كارفرما را نیز کاملاً مردود شمرد.
در اینجا باید به آنها بگویم، شرمتان باد! که برای پیشبرد خط و رسیدن به هدفتان، که همانا رژیم مالی کردن من بوده و هست، و گناهی جز نرفتن زیربار خواسته های تحمیلی و طرد هژمونی تان در زندگی شخصی ام نداشته ام، به چنین روشهای بغایت ناجوانمردانه و از نوع خود رژیم متوسل میشوید. اما اینرا بدانید که این شیوه های مندرس تنها غیظ و کین تان را با من و امثال من به نمایش میگذارد و لاغیر.
برخي از حواشی اين دادگاه نيز قابل توجه بود. مثلاٌ اينكه يكی از هواداران دو آتيشه آنها در نروژ از پايتخت به شهرستان آمده بود تا نقش شوفر شخصی را برای جناب كارفرما ايفا كند! و يا اينكه يك تيم ۴ نفره از عناصر افراطي مجاهدين در تمام مدت دادگاه اقدام به تعقيب و مراقبت از من ميكردند تا شايد مثلاٌ بتوانند به زغم خودشان صحنه و سندی از ارتباط من با يك مزدور را كشف و ثبت كنند!!!
در پايان بايد اين نكته را ذكر نمود كه در شرايط خطیری كه اعتراضات در سراسر میهنمان در حال جوشش و گسترش است، واقعاٌ برای من جای بسی تأسف است كه اين همه وقت و انرژی بيهوده صرف چنين مسائل و موضوعات شود. برای كسانی كه دشمن اصلی شان رژيم ننگین جمهوری اسلامي است، بهتر نبود كه اين ميزان پول، وقت و انرژی را در مسير سرنگونی اين حكومت اهريمنی صرف ميكردند و نه مبارزه با من؟ من هیچگاه در آغاز چنین مخاصمات و درگیریهای انحرافی پیشقدم نبوده ام، و ترجیح داده ام که بر خلاف سازمان، تضادهای اینچنینی، مبارزه اصلی همۀ ما با دشمن مشترک مردم و میهن که همانا حکومت اسلامی در ایرانِ ویران شدۀ ماست، تحت الشعاع قرار نگیرد.
ضمناً به این نکته نیزتوجه داشته باشید كه وكيل سنديكا در دو نوبت قبل از تشکیل دادگاه، پيشنهاد يك توافق برای يافتن يك راه حل منصفانه را به وکیل آنها داد. اما طرف مقابل و اربابانش هر دوی آنها را نپذيرفتند، چرا که آنها در توهّم خود بر اين باور بودند كه ميتوانند در اين دادگاه برنده شده و از اینطریق خدشه ای به هویت شخصی من وارد نموده و استقلال سیاسی مرا زیر سوال ببرند. زهی خیال باطل! اما به يُمن خدا چنين نشد و سرانجام حقیقت پيروزگشت، و مكر و حيله آنها به خودشان بازگشت.
به سهم خودم اين پيروزی بزرگ را به تمامی شما دوستان و یارانم که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرده اید و همینطور هموطنان عزيزم تبريك ميگويم!
محمد رجوي
۲۸ ژوئيه ۲۰۲۱
نكته مهم : تمامي اسناد و مدارك اين دادگاه موجود است و آنها در اختيار دارم و ميتوانم در معرض قضاوت و ديد عموم قرار دهم.

منبع، فیسبوک محمد رجوی

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط