24.9 C
Paris
Wednesday, July 24, 2024

شهرداری نوفل لوشاتو برای همیشه نام خمینی را از این شهر ک حذف کرد

روزنامۀ لیبراسیون در شمارۀ امروز خود گزارشی منتشر کرده است دربارۀ تصمیم اخیر شهرداری “نوفل‌لوشاتو”، در حومۀ پاریس، برای پاک کردن نام خمینی از این شهرک. موضوع این تصمیم برداشتن بنای یادبودی است که از سال ۲۰۱۷ در حیاط اقامتگاه خمینی در این شهرک به همراه تصویر او نصب شده و از خیابان نیز قابل رؤیت بوده است.

لیبراسیون نوشته است که شهرداری پاریس در نتیجۀ یک زورآزمایی سنگین با مخالفان حکومت اسلامی ایران با صدور حکمی اعلام کرد که این بنای یادبود فقط در ستایش خمینی و جمهوری اسلامی ایران نبوده، بلکه ستایشگر جنایات نظام جمهوری اسلامی ایران و نقض مکرر حقوق بشر در این کشور و به همین خاطر نقض کرامت انسانی نیز بوده است.

از نظر بسیاری از مدافعان حقوق بشر ستایش جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن در خاک فرانسه دیگر قابل تحمل نبود.

لیبراسیون می افزاید : در حالی که نگاه جهانیان متوجه سرکوب و اعدام‌های روزمره در ایران است، شهرداری نوفل‌لوشاتو قصد داشته با تصمیم اخیر خود نام خمینی را از این شهرک برای همیشه پاک کند و بگوید که نوفل‌لوشاتو زمانی نیز اقامتگاه رمان‌نویس و داستان‌نویس معروف “مرگُریت دوراس” در اواسط قرن گذشته نیز بوده است.

لیبراسیون به نقل از یکی از ساکنان نوفل‌لوشاتو نوشته است : “دیگر نمی‌خواهیم نوفل‌لوشاتو به اسم خمینی آمیخته باشد. خمینی تصادفاً اینجا آمد و می‌خواهیم این گذشته را برای همیشه فراموش کنیم.”

لیبراسیون نوشته است که در اثر فشار مخالفان حکومت اسلامی مراسم گرامیداشت خمینی در اقامتگاه او در نوفل لوشاتو در سال گذشته برگزار نشد و امسال نیز برگزاری چنین مراسمی ممنوع اعلام شده است.

لیبراسیون می‌نویسد که در دهم ژانویه هیئتی از مدافعان حقوق بشر مرکب از شهروندان فرانسوی و ایرانی از شهردار نوفل لوشاتو خواستند که سرکوب ها در ایران را محکوم و بنای یادبود خمینی را در حیاط اقامتگاه وی در این شهر از بین ببرد.

اما، پیش از آنکه شهرداری نوفل‌لوشاتو بنای یادبود خمینی را برچیند، مخالفان حکومت اسلامی دست به این اقدام زدند. وکیل شهرداری نوفل‌لوشاتو نیز با تأئید این واقعه گفت : “از آنجا که بنای یادبود خمینی دیگر از بین رفته است، بنابراین دیگر نیازی به اجرای حکم شهرداری هم نیست.” شهرداری نوفل‌لوشاتو در عین حال نصب دوبارۀ یک بنای یادبود در ستایش خمینی را ممنوع اعلام کرده و تصمیم گرفته است که در دفاع از جنبش “زن، زندگی، آزادی” یک اثر هنری در این شهرک نصب کند.

متن توسط: ار.اف.ای

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط