15.1 C
Paris
Thursday, March 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

شرکت کانون آوا و انجمن زنان در گردهمائی بزرگ شخصیتهای سیاسی در شهر هامبورگ آلمان

روز گذشته پنج شنبه ۱۲٫۰۴٫۲۰۱۸ گردهمائی بزرگی با حضور تشکلها و شخصیتهای مختلف سیاسی در مورد امور پناهندگان و امنیت در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد در این گردهمائی خانم موگرینی پیام تصویری برا شرکت کنندگان در جلسه فرستاد.

در این گردهمائی پیرامون مسئله پناهندگی و امنیت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

انجمن زنان و کانون آوا در این گرد همائی با صحبت در گرد همائی با نمایندگان و شخصیتهای مختلف در مورد خطر فرقه رجوی مفصلا برای آنها توضیح دادند.

خانم حمیرا محمد نژاد از انجمن زنان در این گردهمائی برای حاضرین مسئله خطر فرقه و ناآگاهی پناهندگان و افتادن آنها دردام این فرقه با پتانسیل تروریستی هشدار دادند.

فرقه رجوی بعد از فروپاشی محل اصلی آنها در عراق بصورتی فرقه ای و با حفظ قید و بندهای فرقه ای و روان گردان شده توسط تشکیلات عمدتا به کشور آلبانی و از آنجا به کشورهای دیگر اروپائی و از جمله آلمان سرازیر شده و تا زمانیکه پیوستگی فرقه ای آنها با رجوی باقی است. بسیار خطر ناک می باشند مگر اینکه اعلام جدائی کرده و با استقلال فردی جذب جامعه آزاد شده باشند.

خطر آنها از این بابت هست که آنها بصورتی رباط وار دستورات دیکته شده از جانب فرقه و رهبری آن را اجرا می کنند. کسانی که دارای رفتارهای نابهنجار هستند. گاهی بسیار معقول و منطقی و در قالبی قشنگ مدعی دمکراسی و حقوق بشر و حقوق زن می شوند و گاهی خود شکنجه گر و قاتل شده و حمله می کنند و کارهای تروریستی انجام می دهند.

همه این ها سرچشمه اش در دست مریم و مسعود رجوی رهبر غایب این فرقه می باشد.

عناصر وابسته به این فرقه بصورتی دیکته شده از بالا در کمپهای پناهندگی حاضر شده و اقدام به فریب پناهندگان تازه وارد بخصوص ایرانی و افغانی و حتی سایر پناهندگان می کند و از آنها بصورتهای مختلف که در ذیل آورده می شود سوء استفاده می کننند.

۱- برای پناهندگان ایرانی و افغانی مترجم اختصاص می دهند و از همه مسائل پناهنده مطلع شده و سپس اقدام به باجگیری و تهدید فرد با این هدف که وی به پایگاههای آنها برود و ارتباطش را نفرات و عوامل فرقه حفظ کنند و هر کاری که آنها می خواهند انجام بدهند.

۲- از این نفرات سوء استفاده کرده و آنها را بهمراه سایر نفرات عرب یا سایر ملیتها برای تظاهرات خود سوء استفاده تبلیغاتی می کنند.

 در اعتقادات فرقه چیزی عوض نشده است وآرم آنها با سلاح کماکان معتبر و الهام بخش آنهاست و آنها تبلیغ کننده خشونت وکارهای تروریستی و حتی خود کشی و خود سوزی از نمونه کارهای انتحاری مانند بوکو حرام و داعش هستند.

در جریان این گردهمائی اعضای منتقد فرقه رجوی بروشورهائی به زبان آلمانی و انگلیسی در میان سایر نمایندگان پخش نمودند و با تعدادی از این نمایندگان صحبت مفصل همراه با اسناد و مدارک انجام دادند.

فیلم بخشی از سخنان خانم حمیرا محمد نژاد از انجمن زنان در این گردهمائی

منبع؛ وب سایت زنان ایران

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط