6.2 C
Paris
Friday, December 8, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

شرکت و سخنرانی هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی در پنجمین کنگرۀ سکولاردموکراتهای ایران در کلن

شکست و سرافکندگی مفتضحانۀ فرستادۀ مریم رجوی به این کنگره او را مجبور به ترک جلسه کرد
اعلام حمایت و همبستگی جداشدگان از فرقۀ رجوی در آلبانی با کنگرۀ سکولاردموکراتها به اطلاع شرکت کنندگان در کنگره رسید

روزهای شنبه و یکشنبه 28 و 29 اکتبر 2017 برابر با 6 و 7 آبان ماه سال 1396 پنجمین کنگرۀ سکولار دموکراتهای ایران با شرکت شخصیتها و افراد جریانات مختلف اپوزیسیون ایران که معتقد به سکولار دموکراسی هستند در شهر کلن آلمان برگزار شد.

در این کنگره هیأتی نیز از انجمن «نه به تروریسم و فرقه ها» شامل آقایان داود باقروند ارشد و قربانعلی حسین نژاد از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به علاوۀ برخی دیگر از جداشدگان از این فرقه که در اروپا زندگی می کنند به دعوت کمیتۀ برگزاری این کنگره شرکت کردند و آقایان باقروند ارشد و حسین نژاد در مورد تجربۀ بزرگ شکست استراتژی و شعارهای سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و ضربه ای که رجوی بر جنبش مردم ایران وارد ساخت و وضعیت اپوزیسیون ایران و چشم انداز آینده و نیز وضعیت کنونی اعضای این سازمان در آلبانی و موج روز افزون ریزش نیرویی و جدا شدن افراد آن و راه نجات آنان از اسارت و بند این فرقه از جمله و به طور خاص وادار کردن رهبری این فرقه به آزاد کردن ارتباطات افراد با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان سخنرانی کردند که با استقبال و حمایت شایان شرکت کنندگان در کنگره روبرو گردید.
فرقۀ رجوی در اوج انزوا و انزجار در میان ایرانیان و حتی نیروها و جریانات اپوزیسیون از آنجا که با برگزاری این کنگره و برپایی یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی و هماهنگ و مورد استقبال نسل جوان ایران خود را به طور کامل در بوتۀ فراموشی دید تنها روز دوم کنگره برای ساعتی نماینده ای از سوی مریم رجوی را به این کنگره فرستاد تا با صحبتهایی پر از تناقض و بدون اسم بردن از فرقه و رهبران آن (به علت تنفر عمومی از آنان) از سکولاردموکراتها بخواهد که به شورای موهوم رجوی به نام «شورای ملی مقاومت» بپیوندند! و در عین چشم دوختن این فرقه به ترامپ و قدرتهای خارجی شعار استقلال و عدم وابستگی بدهد!…
نمایندۀ مریم رجوی وقتی کلاهش را پس معرکه دید و فضای کنگره را که بسیاری از سخنرانان و مسئولان آن و حزب سکولار دموکرات ایرانیان به افشای ماهیت و گذشتۀ این فرقه و شکست استراتژی آن پرداختند کاملا به زیان این فرقه یافت جلسه را ترک کرد و مانند عادت همیشۀ سران این فرقه حاضر به شنیدن جواب و حرفهای دیگران نشد.
وقتی نوبت به آقای حسین نژاد رسید ایشان در سخنرانی خودشان به عنوان یکی از اعضا و مسئولان بخشهای سیاسی و روابط خارجی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و مترجم ارشد رهبری آن ابتدا با موهوم خواندن چیزی به نام شورای ملی مقاومت جواب دندان شکنی به سخنان نفر فرقۀ رجوی دادند که با کف زدن حاضران و استقبال شایان آنان و مسئولان کنگره روبرو شد و مجری برنامه های کنگره که به طور کامل و مستقیم به شکل صوتی و تصویری از طریق شبکۀ جهانی انترنت پخش می شد از نمایندۀ مریم رجوی که جلسه را ترک کرده بود خواست که حتما جواب حرفهایش را در سخنان آقای حسین نژاد گوش کند زیرا نوار همۀ این سخنرانیها بعدا نیز در انترنت گذاشته می شود.
سخنان آقای حسین نژاد در مورد وضعیت کنونی فرقۀ رجوی و مشاهدات خود و جداشدگان از تشکیلات این فرقه و وضعیت جداشدگان از آن در کشور آلبانی و راه حل آن بویژه کمک به بازکردن راه دیدار افراد با خانواده هایشان نیز بسیار مورد استقبال و حمایت حاضران قرار گرفت بطوریکه بعد از پایان سخنان ایشان برخی شرکت کنندگان از جریانات مختلف سیاسی ایرانی نیز با آنکه قبلا سخنرانی کرده بودند بار دیگر به پشت میکرفن رفته و ضمن ابراز حمایت از سخنان آقای حسین نژاد با حمله به سران این فرقه به آنها گوشزد کردند که ایرانیان پناهنده در آلبانی اسرای جنگی شما نیستند و باید آنان را در ارتباط با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان آزاد بگذارید.

از طرفی نیز جداشدگان تشکل رجوی که در آلبانی بسر میبرند و از طریق یوتیوب جریان کنگره را دنبال میکردند اطلاع دادند که از این کنگره حمایت میکنند و آقای حسین نژاد حمایشان را در جلسه کنگره اعلام نمود.

در محل جلسه نیز تعدادی از جداشدگان فرقۀ رجوی و نیز خانواده های اسرای این فرقه در آلبانی از جمله افرادی از خانواده های مسئولان و فرماندهان بالای فرقه که از کشورهای مختلف به این کنگره آمده بودند دور آقای حسین نژاد حلقه زده و از سخنان ایشان بسیار سپاسگزاری و قدردانی کرده و از اوضاع دوستان و فرزندانشان و چشم انداز آینده از او جویا شدند.
سخنان آقای داود باقروند ارشد نیز به عنوان یکی از اعضا و مسئولان قدیمی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و عضو «شورای ملی مقاومت» این فرقه که علاوه بر سخنرانی رسمی شان چندین بار در میان برنامه ها به اظهار نظر پرداختند مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفت.

در وسط برنامه های کنگره و ساعتهای آنتراکت نیز طی دو روز نشستهای پیاپی کنگرۀ سکولار دموکراتها در کلن آقایان حسین نژاد و باقروند ارشد ضمن دیدارها و گفتگوهای خصوصی شان با شخصیتها و چهره های معروف سیاسی، حقوقی، فرهنگی؛ هنری و رسانه ای اپوزیسیون ایران که از آمریکا و کانادا و کشورهای مختلف اروپا به کنگره آمده بودند به افشای ماهیت فرقۀ رجوی و نقض حقوق بشر در این فرقه و مشاهدات خودشان از تشکیلات بسته و سکتاریستی و فرقه ای ارتجاعی آن و وضعیت جداشدگان در آلبانی و خواسته های آنان و نیز اعضای اسیر داخل تشکیلات و راههای کمک به آنان پرداختند.
داود ارشد در این لینک از دقیقۀ 29 می توانید به سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در روز اول کنگرۀ سکولار دموکراتها در کلن یعنی روز شنبه 28 اکتبر گوش کنید.
در این لینک نیز از دقیقۀ 25 و ثانیه 42 سخنرانی نفر فرقه به نام پیمان شریفی و از دقیقه 46 و ثانیه 23 سخنرانی آقای حسین نژاد در کنگرۀ سکولاردموکراتها در کلن در دومین روز کنگره یعنی یکشنبۀ 29 اکتبر می باشد.
کلیپ کامل سخنرانی آقای داود ارشد
کلیپ کامل سخنرانی آقای حسین نژاد

منبع، پیوند رهایی

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط