16 C
Paris
Sunday, October 2, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

شرکت آقای داود ارشد در گردهمایی احزاب آلمان

روز 31 ماه می بدنبال دعوت حزب اتحاد لیبرال دمکراتهای پارلمان اروپا به نمایندگی حرب دمکراتهای آزاد آلمان از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها آقای داود ارشد در گردهمایی جمعبندی انتخاباتی اخیر آلمان و پیروزی بزرگ حزب لیبرال دمکرات آلمان در آن که توانسته بود آرای خود را به دو برابر آرای انتخابات قبلی افزایش دهد شرکت نمود.

در این گردهمایی که مقامات و نمایندگان و اعضا و وابستگان حرب لیبرال دمکرات آلمان حضور داشتند ضمن بحثهای حزبی در مورد مسائل بین اللملی بخصوص در مورد نقش تروریستی عربستان در منطقه و بطور خاص در رابطه با به مزدوری گرفتن فرقه رجوی و پشتیبانی مالی وسیع این امکان را برای این فرقه فراهم کرده است که اعضای فرقه را در آلبانی در اسارت خود نگهدارد، اجازه حضور خانواده ها را نا ممکن سازد، با محدودیتهای مالی در بند و بست با بعضی مقامات آلبانیایی و کمیسیاریا فشارهای مالی به جداشدگان آورده و آنها را از افشای مسائل درونی و اعمال تروریستی و نقض حقوق بشر در درون تشکیلات منع کند.
طوریکه جداشدگان مجبور شده اند که از تماس با خانواده و دیگر جداشدگان خودداری کنند تا مبادا کمک هزینه هایشان قطع گردد.
ژوئن 2, 2017
وب سایت نه به تروریسم

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط