23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

سرودهای ضد آمریکایی سازمان مجاهدین خلق ایران

بازنشر این مطلب جهت اطلاع رسانی و آگاهی رسانی است.
نگاهی است به مواضع گذشته و امروز سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش در ارتباط با آمریکا!
و اینکه چگونه قتل، آدمکشی و ترور را تحت عنوان مبارزه ضد امپریالیستی مشروع می کردند.


چگونه می توان به سازمان و رهبرانی که به نرخ روز سیاست فروشی کرده و مدام رنگ عوض می کنند اعتماد نمود؟
آیا افراد و شخصیت های آمریکایی اعم از جان بولتون، رودی جولیانی، جان مک کین و … از چنین رویدادهایی مطلع نبوده اند؟
آیا آنها نمی دانند که مریم رجوی، مسعود رجوی و دیگر رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران علاوه بر مردم کشور خود، دستشان به خون آمریکایی ها نیز آغشته می باشد؟
آیا مجاهدین خلق و رهبرانش در قبال این گونه رویدادهای تروریستی نباید پاسخگوی جامعه جهانی و بطور خاص مردم ایران و آمریکا باشند؟
مواضع پانزده سال گذشته سازمان مجاهدین در همکاری فعال با آمریکا و سیاستمدارانی چون جان بولتون، رودی جولیانی، جان مک کین و … را که خواستار بمباران مردم ایران می باشند، چگونه می توان ارزیابی نمود؟
سازمان مجاهدین خلق پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، سری چهارم ترانه های خود را به صورت کاست و کتابچه همراه در اواخر آبان ۱۳۵۸ منتشر کرده بود که از سال ۲۰۰۱ به بعد، اقدام به حذف آن از کلیه اسناد سازمانی خود کرده است. همانطور که حتی در کتاب اخیر خود تحت عنوان «سمفونی مقاومت، ترانه سرودهای مجاهدین» اقدام به سانسور این بخش از ترانه، سرودهای سازمان نموده و هیچگونه اشاره ای به این مجموعه ننموده است.

سرود نبرد با آمریکا

متن سرود نبرد با آمریکا
مقدمه: سد اصلی راه تکامل تاریخ و اجتماع و دشمن بی رحم و خون ریز تمامی خلق های تحت ستم جهان در این مرحله تاریخی، بی شک امپریالیزم جهانخوار آمریکاست. و تا نابودی کامل این دشمن خون ریز و بی رحم، بشریت روی سعادت را نخواهد دید…
سرود نبرد با آمریکا در رابطه با شور ضد امپریالیستی خلق قهرمان ایران در سال ۱۳۵۸ سروده شده و به مردم محروم ایران تقدیم گشت.
در اوج رزم جاودان – با سد اصلی زمان
دریای خلق قهرمان – اینک نشسته در طغیان
تا ستاره سحر، افکند به شب شرر، زآتش گلوله ها
تا دمد سپیده دم، رخ نهان کند ستم، از نبرد توده ها
بشنو در این زمان – بانگ مجاهدین
غرد ز هر کران – چون رعد آتشین
تنها سلاح ملت، همبستگی و وحدت، یا فتح یا شهادت، نبرد با آمریکا
خیزد زبانگ رزم ما – آهنگ مرگ آمریکا
از بمب و آتش سلاح – سوزد شب اسارت ها
تا رهایی بشر، کی شود تهی جهان، از نبرد بی امان
جز اسارت و نبرد، راه دیگری مجو، بین خلق و ظالمان
جان را در این نبرد – باید فدا کنیم
بر عهد آهنین – باید وفا کنیم
فریاد هر مسلمان، لبیک بر شهیدان، خروش خلق ایران، نابود با آمریکا
ننگ است راه سازش، پیروز باد جنبش، از دل خروش برکش، نابود با آمریکا

ترانه سر کوچه کمینه

متن ترانه سر کوچه کمینه

مقدمه: از ترانه های اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران است. که در سال ۱۳۵۱، پس از اعدام انقلابی سرهنگ هاوکینز مزدور امپریالیزم و شاه خائن و هم آهنگ با یکی از ترانه های زیبای محلی، در زندان سروده شده و به خارج از زندان رفت. و در سال های بعد همیشه در برنامه های کوهنوردی، توسط هواداران سازمان خوانده می شد. این ترانه در سال ۱۳۵۸ تکمیل گردید.
شعر این ترانه در سال ۱۳۵۲ پس از اعدام انقلابی سرهنگ هاوکینز مستشار نظامی امپریالیزم آمریکا توسط یکی از برادران مجاهد در زندان سروده شده است.
سر کوچه کمینه ، مجاهد پر کینه – آمریکایی بیرون شو ، خونت روی زمینه
مجاهد خلق ما – راه و رسمش چنینه
همگی همراه هم ، به یاری حق ، به نیروی خلق
(تا هنگام پیروزی ، تا هنگام بهروزی) ۲
کارگر تو بیداری ، از دشمنات بیزاری – توی قلب دشمنات ، سرب مذاب می کاری
با نبرد خونینت ، آزادی رو می آری
همگی همراه هم ، به یاری حق ، به نیروی خلق
(تا هنگام پیروزی ، تا هنگام بهروزی) ۲
برزگر با رزم و خون ، آزادی گیرد بنیان – بر جهانخواران کینه ، افشانی در کوهستان
بذر وحدت می کاری – در سرزمین طوفان
همگی همراه هم ، به یاری حق ، به نیروی خلق
(تا هنگام پیروزی ، تا هنگام بهروزی) ۲

جمعه ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ – محمد علوی

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط