23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

سخنگوی مجاهدین در سایت های سازمان کیست؟

سخنگوی مجاهدین در سایت های سازمان کیست و چرا خود را در این نام مخفی کرده است؟!

وقتی تو شبکه های مجازی دیدم “سخنگوی مجاهدین ” بر اساس شرایط جدید و تحولات ایران و جهان مجددا فعال شده است وتصورمی کند، الان وقتش رسیده ، که بقول خودش ” درچهارراه استراتژیک خاورمیانه ماهیتابه خود را بگیرد تا پرنده ای که ازآسمان می گذرد تخم کند تا وی یک نیمروی سیری بخورد” و یا “انگاربوی کباب شنیده است درحالی که خر داغ می کنند ” .
راستی چرا و اینگونه مستمراً موضع گیری و نظرمی فرستد ومثل داخل تشکیلاتِ سازمان مجاهدین ، بددهنی ، فرهنگ لمپنی و انگل صفتی خود را ارائه می دهد.
آری من تمام کلماتش و تکه پرانی هایش را بیاد دارم زیرا روزی این آقا رهبر عقیدتی ما (سابق ) مجاهدین خلق بود .
در تشکیلات که بودم به زنان بالای شورای رهبری دیکته کرده وقتی این “سخنگوی مجاهدین ” موضعگیری می کرد بگویند قربونش برم …تا بقیه کف ودف بزنند!
این مرد ” سخنگوی مجاهدین ” به زنان سازمان بویژه زنان شورای رهبری کلمات زشت می گفت : ” ایکبیری ها “، “عفریته ها “، به بچه ها می گفت “خرچه “، به مردان سازمان می گفت “نرینه های وحشی ” به مردان سازمان می گفت بجای تشکیل خانواده بروید “سماغ بمکید” به زنان سازمان می گفت ” میخواهید به نرینه ها سواری بدهید ”
برای مجبورکردن زنان سازمان به عمل جراحی زنانه می گفت ” بالای “قله رهایی” بروید تا از جنسیت رها شوید ( از بندگی و بردگی من جدا نشوید).
در مقابل انتقادات مرحوم علی اصغرحاج سیدجوادی به مسعود رجوی و سازمان و شورای ملی مقاومت می گفت ” گند گاو چاله دهان ” .
به خواهرزاده وی یعنی شهرزاد صدرحاج سیدجوادی دیکته کرد تا برای عمویش نامه بنویسد وبه او بگوید” عموجان فرومایه “هستی!.
بددهنی های این مردک بسیاراست مشت نمونه خرواراست، من فاکتورمی گیرم .
می دانید چرا ناشناس موضعگیری می کند!؟ زیرا آنقدر بی پرنسیب ، بد دهن ، بی فرهنگ و لمپن موضعگیری می کند که می خواهد هم خودش و هم غلط از آب درآمدن تحلیل هایش بر بام عالم آشکار نگردد.
آری بیاد می آورم چگونه بقول دکترکریم قصیم از اعضاء سابق شورای ملی مقاومت آن ” مردک نابکار” مهری موسوی این خانم جوان که سیتی زن آمریکا ومترجم انگلیسی دربخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای رهبری مجاهدین بود را این “سخنگوی مجاهدین” در جلسه زنان شورای رهبری مجاهدین خلق در سالن پارسیان را زیرمشت و لگد خود گرفت تا ازجداشدن وی از سازمان مجاهدین رجوی بازداردش .
آری “سخنگوی مجاهدین” وقتی دید مغزشویی هایش اثر خود را از دست داده است ، گفت مهری موسوی ناموس من و در ملکم است وفقط برای سوء استفاده من حق حیات و زنده ماندن دارد، مثل تمام زنان شورای رهبری و حتی مردان سازمان .
آری این مرد هزارچهره یک بار درنقش دادن آزادی های دمکراتیک و برابری حقوق زنان و واویلا حتی تبعیض مثبت برای زنان نمایشنامه می نویسد وبازی می کند ودروقت مقتضی به ضرب وشتم ومشت زدن برپیکر زنان و آمپولهای بی تعادلی برپیکر زنان همت می گمارد .
وباردیگر در نقش دوم را بازی می کند وبا تزِ هژمونی زنان بر مردان ، بردگان خود را اسیر بردگانش می کند .
آری مسعود رجوی را در سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت می شناسید مردی هزارچهره که نمایشنامه های بسیاری را بازی کرده است و درطراحی نقشهای بسیاری دیگری درآینده می باشد.
مسعود رجوی درجلساتش برای زهره ترک کردن اعضاء معترض سازمان رهنمود میداد که بریزید سرشان و تا میخورند بزنید تا ازاین غلط ها نکنند و قصد جدایی ورفتن دنبال زندگی خود را نکنند .
مردان مجاهد خلق در سازمان ونیز جدا شدگان ازسازمان به وی می گویند ” دزد ناموس “.
زیرا زنان و عشق های آنها را از دختر و خواهر و ..ربوده و زندگی و هستی آنها را نابود کرده است وحتی مانع می شود خانواده ها از مادران و پدران سالخورده و خواهران و برادرانشان حتی یک تماس تلفنی با فرزندان و عزیزانشان داشته باشند . واین مرد باعث و عامل سکته قلبی و مغزی بسیاری از مادران و پدران سالخورده است .
روزی دیگر خود را به مردن می زند و در اجراء نمایشنامه وقتی با اعتراض تشکیلات وبویژه زنان مواجه می شود می گوید “با با جون برای رسیدن به قدرت و حفظ خودم برای روز مبادا من با ید این نقش ها ی آبکی را بازی کنم “.
این نمایشنامه نویس هزارچهره یک بار درنقش آزادی خواهی و دمکراسی و در محتوا نقش دیکتاتورنوین و شکنجه گرنوین را بازی کرده وهمچنان ادامه دارد.
“سخنگوی مجاهدین” هر زمانی از یک مکانی در پوشش موضعگیری می کند، یکبار از اسلو و باردیگر از جای دگر.
آری مسعود رجوی روزی می گفت : باید مبارزه ضد امپریالیستی با آمریکای جهانخواررا تا پایان ادامه بدهیم زیرا امپریالیسم هیچگاه ماهیتش تغییر نمی کند وبا خلق ها سازش نمی کند . واکنون وی سینه چاک ترامپ شده با وطن فروشی و مردم فروشی بی مانندش مستمربه تشویق امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی و شیوخ دیگر مزدور منطقه برای تحریم همه جانانبه مردم ایران برنامه ریزی واشتغال دارد.

منبع: زهرا سادات میرباقری – فیسبوک

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها