15.1 C
Paris
Thursday, March 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

سال نومیلادی و به باد رفتن خوابهای پنبه دانه ای فرقه رجوی

در هشت روز گذشته وقایع سال جدید مسیحی حاکی از آن است که  سالی پر ازشگفتی خواهیم داشت.

اعتراض های سراسری در ایران که خواستگاه و نقطه شروع آن گرسنگان ونیازمندانی که برای نان و آزادی با شعار و بدون خشونت به خیابان ها ریختند قبل  از هر چیز برق از کله فرقه رجوی پراند. فرقه ای که با استفاده از پروپاگاندای تبلیغاتی در سه دهه گذشته  خواسته است که خودش را اپوزسیون واقعی رژیم جا بزند در یک لحظه تمام بافته هایش پنبه شد ، در یک لحظه تمام شهرهای ایران شعله ور شد و حتی کلمه ای از مجاهدین گفته نشد که هیچ ، از آنطرف مردم ایران هوشیارانه هرگونه ارتباط با این اپوزسیون قلابی را منکر شدند و برای درک و دیدن این ادعا کافی است که به واکنش های مردم در قبال پیامها یااطلاعیه ها و یا سخنرانی سران فرقه رجوی تحت هر عنوان به شبکه های اجتماعی مراجعه کنید تا خشم و نفرت مردم به ستوه آمده از مدعیان دموکراسی وآلترناتیو ببینید،  و هوشیاری مردم از طرف دیگر که مدام میگویند گول فراخوانهای این چنینی فرقه رجوی برای به خشونت کشاندن اعتراض ها، ضرب شصت دیگری به تمام تحلیل ها و وعده ها و همه آنچه در چهل سال گذشته فرقه رجوی تبلیغ و ترویج و تشویق میکرد نشان دادند.

در جای جای شعار های مردم حتی کلمه ای از فرقه رجوی نبود و همین باعث خشم بیشتر فرقه شد و تلاش کرد به هر ترتیب خودش را در یک جای این تحولات قرار بدهد اما آنجا که شروع کردند دوباره با جادوگری رجوی مرحوم رابه صحنه بیاورند با واکنش منفی بیشتری مواجه شدند فارغ از فحش ها وحرفهایی که بسیاری از روی ناراحتی سالیان از مواضع مختلف سازمان رجوی داشتند را میگفتند اما آنچه جوهره همه حرفها وموضع گیریهای مردم هوشیار بود که ای فرقه مجاهدین  ما(مردم ایران)  شما(فرقه رجوی) را در هیچ زمینه ای قبول نداریم و در هیچ زمینه ای پایگاهی در داخل کشور ندارید .

آنجا این  بی اعتمادی  و نفرت مردم به شکل دقیق ظاهر شد که این بار نه فقط شعور اعضا و هوادارانش بلکه کل مردم ایران را زیر سوال بردند با به صحنه آوردن  و پیام دادن مرحوم(مسعود رجوی) بخصوص بعد از زمانی که دوست سعودی  آنها اعلام کرد رجوی مرحوم شده( و فرقه هرگز تکذیب نکرد).

پس باید به فرقه رجوی گفت مردم ایران اکنون میدانند چه میخواهند و چه نمیخواند، مردم ایران نمیخواهنداحمق متصور شوند. مردم در بهترین شکل خودبیدارند هرچند امثال فرقه رجوی و رهبرانش سالیان است که هیچ تصویری ازشرایط عینی جامعه ندارند و البته به باور من   فرقه رجوی هرگز وهیچگاه در هیچ برهه تاریخی سی سال گذشته  تحلیل و تصویری درست و علمی و سیاسی از ایران نداشتند و اگر داشتند باید نتیجه این را در چهل سال گذشته در صحنه سیاسی میدیدیم.

مردم ایران از روسری مریم رجوی گرفته تا همسویی او با دشمنان قسم خوردهایرانیان تا همه آنچه به عنوان مقاومت میخواست به خورد مردم بدهد را به سخره گرفتند و ثابت کردند دیگر دوران حقه بازیها و بازی کلمات برای فرقه مجاهدین به پایان رسیده است.

اعتراضات به حق مردم ایران هیچ ربطی به فرقه مجاهدین ندارد و شنیدن شعارهای مردم در این اعتراضات به خوبی اثبات کرد آنچه که ما به عنوان قربانیان فرقه رجوی بارها گفته بودیم در صحنه عمل به اثبات رسیده است.

یک بار با تاکیدو تایید  بر مبارزات بر حق مردم ایران برای مطالبه حقوق اساسی و انسانی و اولیه خودشان به صورت مسالمت و نافرمانی مدنی ، و محکومیت هرگونه خشونت و ایدئولوژی مسلحانه و خشونت آمیز و آرزوی ایرانی سر بلند وبازگشت ایرانیان به جایگاه واقعی خود در جوامع جهانی و سا ل نو مسیحی سرشار از صلح و موفقیت برای همگان.

مهرداد ساغرچی – کانون آوا

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط